Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2020.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie utworzenia i zniesienia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, 285 i 568) ogłasza się informację o:
1) utworzeniu punktów legalizacyjnych, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia,
2) zniesieniu punktu legalizacyjnego, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31marca 2020 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJA O UTWORZENIU PUNKTÓW LEGALIZACYJNYCH w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Lp.Numer decyzjiData decyzjiData ważności decyzjiNazwa i adres podmiotu wnioskującego o utworzenie punktu legalizacyjnegoAdres punktu legalizacyjnegoRodzaj przyrządu pomiarowego, którego legalizacji dokonuje się w punkcie legalizacyjnym
1234567
1.UPL 1/20202020-03-032023-03-10TARNOWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.,

ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów

ul. Bitwy pod Cedynią 7, 33-100 Tarnówwodomierze
2.UPL 2/20202020-03-252023-04-02Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.,

ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy

ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławywodomierze

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJA O ZNIESIENIU PUNKTU LEGALIZACYJNEGO w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Lp.Numer decyzjiData decyzjiNr decyzji o utworzeniu

punktu legalizacyjnego

Nazwa i adres podmiotu wnioskującego o utworzenie punktu legalizacyjnegoAdres punktu legalizacyjnegoRodzaj przyrządu pomiarowego, którego legalizacji dokonuje się

w punkcie legalizacyjnym

1234567
1.ZPL 1/20202020-03-03UPL 54/2019Jarosław Piotr Kalicki i Przemysław Kalicki -

wspólnicy spółki cywilnej ZEMEL S.C. JAROSŁAW KALICKI,

PRZEMYSŁAW KALICKI, ul. Zakładowa 6, Żabokliki, 08-110 Siedlce

ul. Zakładowa 6, Żabokliki,

08-110 Siedlce

liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego