Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2018.96

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie utraty mocy niektórych zarządzeń Komedanta Głównego Straży Granicznej

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się, co następuje:
1) zarządzenie nr 33 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 36 i 92, z 2010 r. poz. 5, 10 i 19, z 2011 r. poz. 22 i 30, z 2012 r. poz. 59, z 2013 r. poz. 20 i 65, z 2014 r. poz. 35 i 114, z 2015 r. poz. 34 i 42, z 2016 r. poz. 72 i 109 oraz z 2017 r. poz. 52) utraciło moc z dniem 13 lutego 2018 r. w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie tymczasowego regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 29);
2) zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie przekazania mienia pomiędzy Karpackim Ośrodkiem Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu a Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu (Dz. Urz. KGSG poz. 31 i 78) utraciło moc z dniem 15 lipca 2016 r. w związku z przejęciem przekazywanego mienia;
3) zarządzenie nr 37 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie przekazania mienia pomiędzy Śląsko-Małopolskim Oddziałem Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu a Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu (Dz. Urz. KGSG poz. 32) utraciło moc z dniem 31 sierpnia 2016 r. w związku z przejęciem przekazywanego mienia;
4) zarządzenie nr 78 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 października 2017 r. w sprawie przekazania mienia pomiędzy Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie a Karpackim Oddziałem Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu (Dz. Urz. KGSG poz. 48) utraciło moc z dniem 20 października 2017 r. w związku z przejęciem przekazywanego mienia.