Ustalenie wzorów i typów uzbrojenia Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2015.2

Akt utracił moc
Wersja od: 2 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 73
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. poz. 1738) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się jako uzbrojenie Policji następujące wzory i typy pistoletów samopowtarzalnych:
1)
P-99 - we wszystkich odmianach;
2)
GLOCK 17 - we wszystkich odmianach;
3)
GLOCK 19;
4)
GLOCK 26;
5)
P-64;
6)
P-83;
7)
CZ-75 - we wszystkich odmianach;
8)
CZ-85;
9)
HK USP;
10)
BERETTA 950 B;
11)
TAURUS PT 51.
§  2.
Ustala się jako uzbrojenie Policji następujące wzory i typy rewolwerów:
1)
Smith & Wesson model 10;
2)
Smith & Wesson model 60;
3)
Taurus kal. 38 - we wszystkich odmianach;
4)
Astra kal. 38 - we wszystkich odmianach;
5)
Wifama kal. 38 - we wszystkich odmianach.
§  3.
Ustala się jako uzbrojenie Policji następujące wzory i typy pistoletów maszynowych:
1)
PM-84 - we wszystkich odmianach;
2)
PM-98 - we wszystkich odmianach;
3)
MP-5 - we wszystkich odmianach;
4)
HK UMP;
5)
UZI SMG;
6)
P-90.
§  4.
Ustala się jako uzbrojenie Policji następujące wzory i typy karabinków:
1)
Samopowtarzalny karabinek Simonowa;
2)
G-36 - we wszystkich odmianach;
3)
HK-416 - we wszystkich odmianach;
4)
AK;
5)
AKM;
6)
AKMS;
7)
AKMŁ;
8)
AKMSŁ;
9)
AKGN wzór 1960;
10)
AKGN wzór 1974.
§  5.
Ustala się jako uzbrojenie Policji następujące wzory i typy karabinów wyborowych:
1)
SWD;
2)
TRG 21;
3)
TRG 22;
4)
TRG 42;
5)
ACCURACY kal. 308;
6)
ACCURACY kal. 338;
7)
BT SPR300 kal. 300 Whisper.
§  6.
Ustala się jako uzbrojenie Policji karabin typu HK 417 we wszystkich odmianach.
§  7.
Ustala się jako uzbrojenie Policji następujące wzory i typy karabinów maszynowych:
1)
PK - we wszystkich odmianach;
2)
DP - we wszystkich odmianach.
§  8.
1.
Ustala się jako uzbrojenie Policji następujące wzory i typy strzelb kalibru 12:
1)
MOSSBERG;
2)
SDASS IMPERATOR;
3)
SDASS SHORT IMPERATOR;
4)
HATSAN ESCORT;
5)
REMINGTON 870;
6)
REMINGTON 870 MCS;
7)
BENELLI M1 Super 90;
8)
BENELLI M3 Super 90;
9)
BENELLI M4 Super 90;
10)
strzelba z lufą gwintowaną MOSSBERG model 695.
2.
Z broni, o której mowa w ust. 1, dopuszcza się strzelanie następującymi rodzajami amunicji kal. 12:
1)
nabojami z pociskiem kulowym w łusce koloru czerwonego;
2)
nabojami z pociskiem śrutowym w łusce koloru niebieskiego;
3)
nabojami z pociskiem gumowym w łusce koloru białego lub transparentnej;
4)
nabojami z pociskiem proszkowym w łusce koloru zielonego;
5)
nabojami z pociskiem gazowym (proszkowo-obezwładniającym) w łusce koloru żółtego;
6)
nabojami ćwiczebnymi hukowo-błyskowymi w łusce koloru białego.
3.
Z broni, o której mowa w ust. 1 pkt 7 i 9, zabrania się strzelania nabojami z pociskiem gumowym, o których mowa w ust. 2 pkt 3.
4.
Z broni, o której mowa w ust. 1 pkt 8, zabrania się strzelania nabojami z pociskiem gumowym, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w trybie działania samopowtarzalnego.
5.
Z broni, o której mowa w ust. 1 pkt 10, dopuszcza się strzelanie nabojami z pociskiem kulowym, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz nabojami kulowymi specjalnymi w łusce koloru czarnego.
§  9.
Ustala się jako uzbrojenie Policji następujące wzory i typy granatników:
1)
wzór 74 PALLAD kal. 40 mm;
2)
HK 69 kal. 40 mm;
3)
B&T GL-06 kal. 40 mm.
§  10.
Ustala się jako uzbrojenie Policji następujące wzory i typy pistoletów sygnałowych:
1)
wzór 44;
2)
wzór 78.
§  11.
Ustala się jako uzbrojenie Policji następujące wzory i typy miotaczy chemicznych środków obezwładniających:
1)
ręczny miotacz pieprzu o pojemności 1000 ml;
2)
ręczny miotacz pieprzu o pojemności 75 ml;
3)
ręczny miotacz gazu o pojemności 75 ml;
4)
plecakowy miotacz pieprzu.
§  12.
Ustala się jako uzbrojenie Policji następujące wzory i typy paralizatorów elektrycznych:
1)
TASER X-26;
2)
TASER X-26P;
3)
TASER X-2.
§  13.
Ustala się jako uzbrojenie Policji następujące wzory i typy granatów i petard:
1)
granat akustyczny P-I;
2)
granat akustyczno-gazowy P-II;
3)
granat 1 hukowo-błyskowy;
4)
granat 6 hukowo-błyskowy;
5)
granat 9 hukowo-błyskowy;
6)
ręczny granat dymny RGD 2 - we wszystkich odmianach;
7)
uniwersalny granat łzawiący - we wszystkich odmianach;
8)
petarda z zapalnikiem lontowym;
9)
petarda z zapalnikiem tarciowym;
10)
petarda z zapalnikiem elektrycznym.
§  14.
Ustala się jako uzbrojenie Policji następujące wzory i typy pałek służbowych:
1)
zwykła;
2)
wielofunkcyjna typu TONFA;
3)
teleskopowa - we wszystkich odmianach;
4)
szturmowa typu PS.
§  15.
Ustala się jako uzbrojenie Policji następujące wzory i typy miotaczy wody:
1)
Tajfun I;
2)
Tajfun II;
3)
Tajfun III;
4)
Hydromil II - we wszystkich odmianach.
§  16.
1.
Ustala się jako uzbrojenie Policji następujące wzory i typy wyrzutni granatów łzawiących:
1)
Automatyczna Wyrzutnia Granatów Łzawiących AWGŁ;
2)
Ręczna Wyrzutnia Granatów Łzawiących RWGŁ - we wszystkich odmianach;
3)
Ręczny Granatnik Zmechanizowany RGZ-86.
2.
Dla wyrzutni, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się jako wyposażenie dodatkowe nasadkę SZO-84.
§  17.
Tracą moc:
1)
zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 marca 1996 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji pałki wielofunkcyjnej typu "TONFA" (niepublikowane);
2)
zarządzenie nr 42 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji pistoletów GLOCK 17 i 19 (niepublikowane);
3)
zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji 9 mm pistoletów maszynowych MP-5A3 (Dz. Urz. KGP z 1999 r. Nr 2, poz. 5);
4)
zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji pałki szturmowej typu "PS" (Dz. Urz. KGP z 1999 r. Nr 3, poz. 9);
5)
decyzja nr 140 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji pistoletów GLOCK 26 (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 82);
6)
decyzja nr 147 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji miotacza wody Hydromil II M (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 85);
7)
decyzja nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji pistoletów typu P-99/FB (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 10);
8)
decyzja nr 301 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji: pistoletów maszynowych MP-5 SD6, karabinków G-36K i G-36 Compact oraz granatników HK 69 (Dz. Urz. KGP Nr 22, poz. 128);
9)
decyzja nr 133 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji: granatów akustycznych P I oraz akustyczno-gazowych P II (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 37);
10)
zarządzenie nr 250 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji miotacza wody "AW-6000" (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 25);
11)
decyzja nr 222 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji plecakowych miotaczy substancji łzawiącej (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 65);
12)
decyzja nr 669 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji pistoletów maszynowych UMP (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 99);
13)
decyzja nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji paralizatora elektrycznego TASER X26 (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 8);
14)
decyzja nr 209 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji karabinów wyborowych: Accuracy kal. 308 WIN oraz Accuracy kal. 338 Lapua Magnum (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 46);
15)
decyzja nr 257 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji ręcznych miotaczy pieprzu (Dz. Urz. KGP poz. 45);
16)
decyzja nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji paralizatora elektrycznego TASER X2 (Dz. Urz. KGP poz. 5);
17)
decyzja nr 339 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji strzelb kal. 12 (Dz. Urz. KGP poz. 67);
18)
decyzja nr 340 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji granatnika kal. 40 x 46 mm B&T GL-06, pistoletu maszynowego P 90, karabinków HK 416, karabinów HK 417 oraz wyrzutnika pirotechnicznego WP-26 (Dz. Urz. KGP poz. 68);
19)
decyzja nr 75 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji paralizatora elektrycznego TASER X-26 P (Dz. Urz. KGP poz. 17);
20)
decyzja nr 96 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji karabinu BT SPR300 kal. 300 Whisper (Dz. Urz. KGP poz. 20).
§  18.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2015 r.