Ustalenie wykazu wyrobów o charakterze antyimportowym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1983.16.38

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1983 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 października 1983 r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobów o charakterze antyimportowym.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1980 r. Nr 27, poz. 111 i z 1982 r. Nr 45, poz. 289) oraz w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym posiadających osobowość prawną oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 43, poz. 194) i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 43, poz. 195) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się wykaz wyrobów mających charakter antyimportowy dla celów stosowania obniżki podatku dochodowego stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Obniżka podatku dochodowego, o której mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym posiadających osobowość prawną oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 43, poz. 194) i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 43, poz. 195), przysługuje podatnikowi, który wytwarza lub w okresie do dnia 31 grudnia 1984 r. podejmie wytwarzanie wyrobu zamieszczonego w wykazie, od przychodów ze sprzedaży tego wyrobu uzyskanych w okresie do dnia 31 grudnia 1986 r.
§  3.
1.
O wytwarzaniu określonego wyrobu o charakterze antyimportowym podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwy urząd skarbowy w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.
2.
O podjęciu wytwarzania określonego wyrobu o charakterze antyimportowym w okresie do dnia 31 grudnia 1984 r. podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwy urząd skarbowy w terminie jednego miesiąca od uruchomienia tej działalności.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych po dniu 1 sierpnia 1983 r.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ WYROBÓW O CHARAKTERZE ANTYIMPORTOWYM

Lp.Symbol SWWNazwa wyrobu lub grupy wyrobów
123
10641-9Narzędzia do skrawania metali pozostałe
- w zakresie narzędzi z węglików spiekanych
20651-237Siatki transporterowe
30651-5Elektrody metalowe do spawania
- w zakresie elektrod rutylowych
40655-13Części opakowań lekkich z blachy ocynkowanej białej
- w zakresie zakrywek metalowych nakręcanych do słoi szklanych Twist-Off
50658Wyposażenie i sprzęt medyczno-sanitarny metalowy
60745-3Urządzenia do nanoszenia powłok malarsko-lakierniczych
70745-4Urządzenia do nanoszenia powłok z tworzyw sztucznych
80761-3Młyny do minerałów
- w zakresie mielników krzemowych dla przemysłu ceramicznego
90769Zespoły i części do maszyn i urządzeń do przerobu minerałów i produkcji materiałów budowlanych
- w zakresie wykładziny do młynów kulowych
100789-11Części do wirówek dla przemysłu spożywczego
- w zakresie sprzęgieł elastycznych do wirówki cukrowniczej typu ACCW-1000
110873-2Pompy próżniowe
120877-69Maszyny do zamykania opakowań pozostałe
- w zakresie pneumatycznych zszywaczy do zamykania opakowań i pudeł kartonowych
130912-111Regulatory temperatury
140912-21Zawory elektromagnetyczne przemysłowe
150916-1Elementy wytwarzania informacji systemu hydraulicznego regulacji ciągłej
160917-11Przetworniki elektromechaniczne
170917-12Przetworniki sygnałów napięć
180918-1Elementy automatyki chłodniczej i grzewczej
190918-2Regulatory przyrządowe automatyki impulsowej
200918-5Sygnalizatory automatyczne stanów krytycznych lub optymalnych
- w zakresie urządzeń do kontroli i sygnalizacji skuteczności działania instalacji uziemiającej
210919Części urządzeń do automatycznej regulacji i sterowania w zakresie:
- cyfrowych mierników położenia,
- elektronicznych dozatorów wagowych,
- elektronicznych sygnalizatorów ruchu,
- elementów automatyki przemysłowej do pracy w środowiskach agresywnych,
- impulsatorów tranzystorowych,
- indukcyjnych czujników zbliżeniowych stało i zmiennoprądowych,
- liczników rewersyjnych,
- łączników drogowych automatyki,
- małogabarytowych elektronicznych przekaźników czasowych,
- optoelektrycznych czujników zbliżeniowych,
- zasilaczy do układów automatyki i sterowania,
- sygnalizacyjnych kolumn świetlnych,
- pojemnościowych czujników zbliżeniowych,
- przetworników analogowo-cyfrowych,
- trójosiowych elektronicznych systemów sterujących
220922-9Systemy minikomputerowe pozostałe
- w zakresie mikrokomputerów i terminali inteligentnych wraz z oprogramowaniem
230923Moduły systemów komputerowych w zakresie:
- kontrolerów dyskowych,
- modułowych systemów mikroprocesorowych,
- pamięci operacyjnych półprzewodnikowych,
- programatorów pamięci,
- pakietów do sterowników,
- testerów monitorów MERA 7951,
- monitorów ekranowych
240929-3Części modułów systemów komputerowych
- w zakresie wielowyjściowych zasilaczy impulsowych
250943-353Torsjometry (do pomiaru momentu obrotowego prędkości obrotowej i mocy na wale napędu głównego statków morskich)
260943-6Przyrządy do pomiaru siły, momentu mocy i pracy w zakresie:
- dynamometrów teletechnicznych,
- dynamometrów sprężynowych,
- dynamometrów D1 - D10
270943-7Przyrządy do pomiaru objętości i strumienia przepływu płynów i ciał sypkich
- w zakresie termoanemometrów do pomiaru przepływu gazów
280943-792Dysze normalne i komorowe
- w zakresie dysz rozpylających ciecz (stosowane w aparaturze chemicznej, farmaceutycznej i cukrowniczej)
290948-17Piece laboratoryjne drutowe i silitowe
300948-5Urządzenia laboratoryjne do pobierania i przygotowania próbek w zakresie:
- szlifierkopolerek,
- polerek metalograficznych,
- przecinarek uniwersalnych
310965-2Szkła okularowe
32097Narzędzia, przyrządy, aparaty i urządzenia medyczne oraz weterynaryjne
331029-99Elementy i akcesoria do pojazdów samochodowych pozostałe
- w zakresie samochodowych pasów bezpieczeństwa
341134-12Akumulatory elektryczne kwasowe do pojazdów samochodowych
351139-5Części wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów i silników spalinowych
- w zakresie elektronicznych oszczędzaczy paliwa
361158-117Warystory
371263-4Polimery akrylowe i metakrylowe
- w zakresie płyt z polimetakrylenu metylu (plexi)
381268-29Tworzywa epoksydowe pozostałe
- w zakresie tiksotropowych materiałów regeneracyjnych na bazie modyfikowanych żywic epoksydowych
391289-9Środki chemiczne pomocnicze dla pozostałych gałęzi przemysłu osobno nie wymienione
- w zakresie płynu do konserwacji akumulatorów
401361-459Taśmy z tworzyw sztucznych pozostałych
- w zakresie taśm samoprzylepnych do uszczelniania okien oraz taśm izolacyjnych typu "Denso" do izolowania i zabezpieczenia antykorozyjnego rur i elementów metalowych
411361-7Skóry sztuczne z licem z tworzyw sztucznych
- w zakresie materiałów skóropodobnych na pokrycia siedzeń samochodowych
421362-5Detale z tworzyw sztucznych do środków transportu
- w zakresie spoilerów do samochodów ciężarowych (wyrób wpływający na oszczędność paliwa)
431369-6Sprzęt ochronny i ratunkowy z tworzyw sztucznych
- w zakresie ochronników słuchu
441369-7Sprzęt medyczny z tworzyw sztucznych
451373-54Węże gumowe tłoczone wysokociśnieniowe z przekładkami z oplotu drutu
461374-1Taśmy przenośnikowe gumowe
471374-2Pasy pędne tkaninowo-gumowe, gumowe i regenerowane płaskie
481376Wyroby gumowe medyczne i sanitarne
491814-4Papier przemysłowo-techniczny
- w zakresie wklejek do projektowania obwodów drukowanych
50284Materiały i narzędzia ścierne
- w zakresie kształtek ściernych o spoiwie żywicznym
512841-93Materiały polerskie
- w zakresie proszków ściernych dla przemysłu elektronicznego
522881-22Zamki błyskawiczne z tworzyw sztucznych
532883-59Części składowe do piór wiecznych, długopisów i flamastrów
- w zakresie końcówek do długopisów
542885Wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetyczne
- w tym heliotropy (aparaty dla osób niewidzących)
552886-52Pędzle artystyczne
562886-53Pędzle techniczne
- w zakresie pędzli retuszerskich i graficznych
57-Części zamienne do pojazdów mechanicznych importowanych, wytwarzane na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych bez względu na SWW