Ustalenie wykazu wyrobów o charakterze antyimportowym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1984.12.33

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1984 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 października 1984 r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobów o charakterze antyimportowym.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1980 r. Nr 27, poz. 111 i z 1982 r. Nr 45, poz. 289) oraz w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym posiadających osobowość prawną oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 43, poz. 194) i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 43, poz. 195 i Nr 73, poz. 330) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się wykaz wyrobów o charakterze antyimportowym dla celów stosowania obniżki podatku dochodowego stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Obniżka podatku dochodowego, o której mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym posiadających osobowość prawną oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 43, poz. 194) i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 43, poz. 195 i Nr 73, poz. 330), przysługuje podatnikowi, który wytwarza lub w okresie do dnia 31 grudnia 1985 r. podejmie wytwarzanie wyrobu zamieszczonego w wykazie, od przychodów ze sprzedaży tego wyrobu uzyskanych w okresie do dnia 31 grudnia 1987 r.
§  3.
1.
Podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwy urząd skarbowy o podjęciu wytwarzania określonego wyrobu o charakterze antyimportowym w terminie jednego miesiąca od uruchomienia tej produkcji.
2.
Podatnik, który wytwarza określony wyrób o charakterze antyimportowym w dniu wejścia w życie zarządzenia jest obowiązany zawiadomić o tym właściwy urząd skarbowy w terminie do dnia 31 stycznia 1985 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1985 r.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ WYROBÓW O CHARAKTERZE ANTYIMPORTOWYM

Lp.Symbol SWWNazwa wyrobu lub grupy wyrobów
123
1064Narzędzia w zakresie:

- narzędzi z węglików spiekanych,

- narzędzi dla przemysłu elektronicznego, wytwarzanych na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych,

- uchwytów wiertarskich,

- kluczy dynamometrycznych i nasadek

20651-237Siatki transporterowe
30651-5Elektrody metalowe do spawania

- w zakresie elektrod rutylowych

40652-3Łańcuchy techniczne przegubowe

- w zakresie łańcuchów typu Galla

50653Śruby i elementy złączne, w tym nity zrywalne, wytwarzane na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych
60654-62Złącza meblowe

- w zakresie wkrętów do okuć meblowych typu VBA "Euro"

70655-1 do -4Opakowania i pojemniki metalowe lekkie w zakresie:

- opakowań i pojemników, wytwarzanych na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych przemysłu elektronicznego,

- zakrywek metalowych (z blachy ocynowanej) nakręcanych do słoi szklanych Twist-Off oraz zakrywek koronowych

80658Wyposażenie i sprzęt medyczno-sanitarny metalowy
90675-999Sprzęt metalowy sportowy

- w zakresie sprzętu alpinistycznego

100711-52Kotły grzewcze stalowe

- w zakresie kotłów o mocy cieplnej powyżej 100 kW, opalanych gazem

110745-3Urządzenia do nanoszenia powłok malarsko-lakierniczych
120745-4Urządzenia do nanoszenia powłok z tworzyw sztucznych
130761-3Młyny do minerałów

- w zakresie mielników krzemowych dla przemysłu ceramicznego

140769Zespoły i części do maszyn i urządzeń do przerobu minerałów i produkcji materiałów budowlanych

- w zakresie wykładziny do młynów kulowych

150829Części maszyn i urządzeń rolniczych oraz dla gospodarki leśnej

- w zakresie wytwarzanych na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych części zamiennych do importowanych maszyn i urządzeń

160873-2Pompy próżniowe
170874-61Elementy prowadzące powietrze lub inne gazy

- w zakresie przewodów ogrzewczych kabin ciągników rolniczych

180877-3Maszyny do rozlewu produktów płynnych

- w zakresie maszyn do rozlewu próżniowego

190877-69Maszyny do zamykania opakowań pozostałe

- w zakresie pneumatycznych zszywaczy, wraz z zszywkami, do zamykania opakowań i pudeł kartonowych

200912-111Regulatory temperatury
210912-21Zawory elektromagnetyczne przemysłowe
220916-1Elementy wytwarzania informacji systemu hydraulicznego regulacji ciągłej
230917-11Przetworniki elektromechaniczne
240917-12Przetworniki sygnałów napięć
250918-1Elementy automatyki chłodniczej i grzewczej
260918-2Regulatory przyrządowe automatyki impulsowej
270918-5Sygnalizatory automatyczne stanów krytycznych lub optymalnych

- w zakresie urządzeń do kontroli i sygnalizacji skuteczności działania instalacji uziemiającej

280919Części urządzeń do automatycznej regulacji i sterowania w zakresie:

- cyfrowych mierników położenia,

- elektronicznych dozatorów wagowych,

- elektronicznych sygnalizatorów ruchu,

- elementów automatyki przemysłowej do pracy w środkach agresywnych,

- impulsatorów tranzystorowych,

- indukcyjnych czujników zbliżeniowych stało i zmiennoprądowych,

- liczników rewersyjnych,

- łączników drogowych automatyki,

- małogabarytowych elektronicznych przekaźników czasowych,

- optoelektrycznych czujników zbliżeniowych,

- zasilaczy do układów automatyki i sterowania,

- sygnalizacyjnych kolumn świetlnych,

- pojemnościowych czujników zbliżeniowych,

- przetworników analogowo- cyfrowych,

- trójosiowych elektronicznych systemów sterujących

290922-9Systemy minikomputerowe pozostałe

- w zakresie mikrokomputerów i terminali inteligentnych wraz z oprogramowaniem

300923Moduły systemów komputerowych w zakresie:

- modułowych systemów mikroprocesorowych,

- kontrolerów dyskowych,

- pamięci operacyjnych półprzewodnikowych,

- programatorów pamięci,

- pakietów do sterowników,

- testerów monitorów MERA 7951,

- monitorów ekranowych

310929-3Części modułów systemów komputerowych

- w zakresie wielowyjściowych zasilaczy impulsowych

320943-3Przyrządy do pomiaru wielkości kinetycznych w zakresie:

- przemysłowych liczników obrotów, suwów i długości drogi,

- torsjometrów (do pomiaru momentu obrotowego, prędkości obrotowej i mocy na wale napędu głównego statków morskich)

330943-6Przyrządy do pomiaru siły, momentu mocy i pracy w zakresie:

- dynamometrów teletechnicznych,

- dynamometrów sprężynowych,

340943-7Przyrządy do pomiaru objętości i strumienia przepływu płynów i ciał sypkich

- w zakresie termoanemometrów do pomiaru przepływu gazów

350943-792Dysze normalne i komorowe

- w zakresie dysz rozpylających ciecz (stosowanych w aparaturze chemicznej, farmaceutycznej i cukrowniczej)

360947-9Aparatura pomiarowa specjalizowana pozostała

- w zakresie chronokomparatorów

370948-17Piece laboratoryjne drutowe i silitowe
380948-5Urządzenia laboratoryjne do pobierania i przygotowania próbek w zakresie:

- szlifierkopolerek,

- polerek metalograficznych,

- przecinarek uniwersalnych,

390965-2Szkła okularowe
400965-3Oprawy okularowe

- w zakresie opraw do szkieł leczniczych (z wyjątkiem opraw wtryskowych)

41097Narzędzia,przyrządy, aparaty i urządzenia medyczne oraz weterynaryjne
421029-99Elementy i akcesoria do pojazdów samochodowych pozostałe

- w zakresie samochodowych pasów bezpieczeństwa

431114-27Styczniki wysokiego napięcia

- w zakresie wysokonapięciowych styczników specjalnych do łączenia baterii kondensatorów

441131Sprzęt instalacyjny

- w zakresie oznaczników do przewodów i kabli elektrycznych

451134-12Akumulatory elektryczne kwasowe do pojazdów samochodowych
461139-5Części wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów i silników spalinowych

- w zakresie elektronicznych oszczędzaczy paliwa

471153-91Aparaty dla źle słyszących
481158Podzespoły oraz elementy stykowe urządzeń elektronicznych, posiadające świadectwa kwalifikacyjne właściwych branżowo instytutów, wytwarzane na zamówienia przedsiębiorstw państwowych
491159Części i podzespoły typowe dla wyrobów przemysłu elektronicznego i teletechnicznego, wytwarzane na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych
501246-297Owadobójcze preparaty użytkowe pozostałe

- w zakresie płynnych preparatów owadobójczych na bazie permetryny

511263-4Polimery akrylowe i metakrylowe

- w zakresie płyt z polimetakrylenu metylu (plexi)

521268-29Tworzywa epoksydowe pozostałe

- w zakresie tiksotropowych materiałów regeneracyjnych na bazie modyfikowanych żywic epoksydowych

531269-5Kauczuki syntetyczne inne

- w zakresie preparatów antywibracyjnych dla przemysłu elektromaszynowego

541289-9Środki chemiczne pomocnicze dla pozostałych gałęzi przemysłu osobno nie wymienione

- w zakresie płynów do konserwacji akumulatorów

55131Farby i lakiery

- w zakresie pigmentów i farb do znakowania tkanin

561317-44Kity szpachlowe, szpachlówki, masy i wypełniacze por epoksydowe

- w zakresie mas do wyważania

571319-41Farby i pasty z metali szlachetnych

- w zakresie preparatów przewodzących prąd elektryczny, ciepło i strumień magnetyczny, stosowanych w przemyśle elektromaszynowym i elektronicznym

581361-459Taśmy z tworzyw sztucznych pozostałych

- w zakresie taśm samoprzylepnych do uszczelniania okien

591362-2Detale z tworzyw sztucznych dla radiotechniki i elektroniki, wytwarzane na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych
601362-5Detale z tworzyw sztucznych do środków transportu w zakresie:

- spoilerów do samochodów ciężarowych (wyrób wpływający na oszczędność paliwa)

- kołków mocujących, kołków tapicerskich oraz spinek, wytwarzanych na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych przemysłu motoryzacyjnego

611364Opakowania z tworzyw sztucznych

- w zakresie małogabarytowych opakowań, wytwarzanych na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych przemysłu elektronicznego

621369-6Sprzęt ochronny i ratunkowy z tworzyw sztucznych

- w zakresie ochronników słuchu

631369-7Sprzęt medyczny z tworzyw sztucznych
641373-14Tłoki i membrany gumowe i gumowo-tkaninowe, wytwarzane na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych
651373-29Uszczelnienia i wyroby gumowe pozostałe

- w zakresie uszczelek zaworów do dojarek

661373-54Węże gumowe tłoczone wysokociśnieniowe z przedkładkami z oplotu drutu
671374-1Taśmy przenośnikowe gumowe
681374-2Pasy pędne tkaninowo-gumowe, gumowe i regenerowane płaskie
691376Wyroby gumowe medyczne i sanitarne
701522-131Kolby zwykłe i miarowe

- w zakresie kolb miarowych II rzędu dokładności

711526Szkło sanitarne
722229-9Części obuwia pozostałe

- w zakresie nitów drążonych do obuwia sportowego

732621Mączki pastewne pochodzenia zwierzęcego
74271Wyroby poligraficzne

- w zakresie wklejek do projektowania obwodów drukowanych, etykiet (w tym również etykiet do zabezpieczania wartościowych przesyłek pocztowych), nalepek, folderów, prospektów i tabliczek znamionowych, drukowanych na papierze, kartonie i folii samoprzylepnej, wytwarzanych na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych

752812-2Akcesoria muzyczne
76284Materiały i narzędzia ścierne w zakresie:

- kształtek ściernych o spoiwie żywicznym,

- proszków ściernych dla przemysłu elektronicznego,

- preparatów (past) ścierno-polerujących dla przemysłu elektromaszynowego,

wytwarzanych na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych

772881-22Zamki błyskawiczne z tworzyw sztucznych
782883-59Części składowe do piór wiecznych, długopisów i flamastrów w zakresie:

- końcówek do długopisów,

- końcówek do flamastrów

792885Wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetyczne, w tym heliotropy (aparaty dla osób niewidzących)
802886-52Pędzle artystyczne
812886-53Pędzle techniczne

- w zakresie pędzli retuszerskich i graficznych

82-Części zamienne do maszyn i urządzeń przemysłowych importowanych (SWW 07), wytwarzane na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych (bez względu na SWW)
83-Części zamienne do środków transportu importowanych (SWW 10), wytwarzane na zamówienia właściwych przedsiębiorstw państwowych (bez względu na SWW)