Ustalenie urzędowych cen detalicznych i zbytu niektórych środków farmaceutycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1993.23.106

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1993 r.

KOMUNIKAT Nr 37/93
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 27 grudnia 1993 r.
w sprawie ustalenia urzędowych cen detalicznych i zbytu niektórych środków farmaceutycznych.

I. Decyzją nr GN-U/46/93 Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1993 r. ustalono urzędowe ceny detaliczne niektórych środków farmaceutycznych w wysokości, jak w załączniku do niniejszego komunikatu.

II. Ponadto komunikuje się, że ustalono następujące ceny niżej wymienionymi decyzjami:

Lp.Nazwa artykułu (symbol SWW numer normy)Jednostka miaryNr i data decyzjiData, od której wchodzi w życie cenaCena detaliczna
123456
Leki stosowane w chorobach krążenia, przeciwmiażdżycowe i nasercowe (SWW 1343-5)GN-U/42/937.IX.1993 r.
1Propranitrat tabl. - 20 szt.opak.z dnia 7.IX.1993 r. 3.500,-
2Spasticol czopki - 6 szt.opak.GN-U/45/93

z dnia 22.IX.1993 r.

22.XI.1993 r. 14.000,-
3Atenolol tabl. 01, g - 40 szt.opak.GN-U/47/93

z dnia 23.XII.1993 r.

23.XII.1993 r. 24.000,-
Leki przewodu pokarmowego (SWW 1343-7)
4No-Spa tabl. 0,04 g - 20 szt.opak.GN-Z/22/93

z dnia 4.XI.1993 r.

15.XI.1993 r. 20.000,-
5No-Spa inj. 0,04 g/2 ml 5 amp.opak 22.000,-
6No-Spa inj. 0,04 g/2 ml 50 amp.opak.200.000,-
Leki gotowe dla ludzi stosowane przy wskazaniach specjalnych pozostałe (SWW 1343-9)GN-U/44/936.XI.1993 r.
7Depo-Medrol inj. 40 mg/1 ml fiol.fiol.z dnia 6.XI.1993 r.28.000,-
Anatoksyny i szczepionki dla ludzi (SWW 1344-2)GN-U/43/9328.XI.1993 r.
8Anatoksyna tężcowa z anatoksyną błonniczą absorbowana na wodorotlenku glinowym (TD) 0,5 ml - 15 amp.opak.z dnia 28.XI.1993 r.135.000,-
Organopreparaty i hormony I (SWW 1347-2)GN-U/41/9327.XI.1993 r.
9Insulinum maxirapid WO-S-inj. 800 j.m./10 mlfiol.z dnia 27.XI.1993 r.220.000,-
10Insulinum lente WO-S-inj. 800 j.m./10 mlfiol.220.000,-

Ceny hurtowe i zbytu tworzy się poprzez pomniejszenie cen detalicznych ustalonych w wyżej wymienionych decyzjach o marże handlowe zatwierdzone decyzją nr GN-Z/11/91 Ministra Finansów z dnia 15 maja 1991 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 36).

Ceny detaliczne ustalone wyżej wymienionymi decyzjami stanowią uzupełnienie Wykazu urzędowych cen detalicznych środków farmaceutycznych produkcji krajowej, zatwierdzonego decyzją nr GN-Z/4/92 Ministra Finansów z dnia 11 maja 1992 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 40).

Z dniem 15 listopada 1993 r. utraciły moc dotychczasowe ceny leku gotowego pn. No-Spa (poz. 4,5 i 6) zawarte w Wykazie urzędowych cen detalicznych.

ZAŁĄCZNIK

Lp.Nazwa artykułu (symbol SWW)Jednostka miaryCena detaliczna w złUzupełnienie Wykazu lit/poz.
12345
1.SWW 1343-56
Atenolol tab. 01. g - 50 sztopak.30.000,-A/147A
2.SWW 1348-85
Adiuwant kompletny Freuda amp. 5 mlamp.150.000,-A/147
3.SWW 1348-85
Adiuwant niekompletny Freuda amp. 5 mlamp.120.000,-A/148
4.SWW 1344-2
Anatoksyna błonnicza adsorbowana na wodorotlenku glinowym D1 fiol. 10 mlfiol.63.000,-A/149
5.SWW 1344-1
Antytoksyna błonnicza końska inj. 10.000 j.m. amp.amp.140.000,-A/150
6.SWW 1344-2
Histaglobina 3 amp. + rozp.opak. 96.000,-H/49
7.SWW 1344-54
Histaminum dihydrochloricum inj. 0,001 g/1 ml - 10 amp.opak.17.000,-H/50
8.SWW 1344-3
Immunoglobulina Barania Pseudomonas inj. 5 ml - fiolkafiol.46.000,-l/50
9.SWW 1343-6
Metindol retard tabl. 0,075g - 25 szt.opak.5.000,-M/83
10.SWW 1343-5
Normatens draż. 40 szt.opak.16.000,-N/77
11.SWW 1343-5
Propranolol prolongatum tabl. 0,16g - 20 szt.opak.14.000,-P/184
12.SWW 1344-2
Szczepionka przeciwgruźliczna BCG lifiliz. 5 amp. + 5 amp. rozp.opak.90.000,-S/83
13.SWW 1344-2
Szczepionka durowa inj. 10 mlfiol.65.000,-S/84
14.SWW 1344-2
Szczepiona durowa z anatoksyną tężcową inj. 10 mlfiol.65.000,-S/85
15.SWW 1343-2
Szczepionka przeciw cholerze inj. 10 ml - 5 fiol.opak.100.000,-S/86