Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.14.70

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 listopada 1991 r.

KOMUNIKAT Nr 32/91
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 listopada 1991 r.
w sprawie ustalenia nowych urzędowych cen detalicznych i zbytu niektórych wyrobów farmaceutycznych produkcji krajowej.

Komunikuje się, że decyzją nr GN-Z/18/91 Ministra Finansów z dnia 25 października 1991 r. ustalono nowe urzędowe ceny detaliczne środków farmaceutycznych produkcji krajowej, jak niżej:
Lp.Nazwa artykułu, postać, dawka, opakowanieCena detaliczna w zł/opak.Poz. w Wykazie urzędowych cen detalicznych środków farmaceutycznych produkcji krajowej decyzja nr GN-Z/11/91
1234
1Cardilan draż. 0,25 g - 30 szt.12.500,-I/C/26
2Chlorchinaldin maść 3% - 20 g3.000,-I/C/44
3Chlorchinaldin H maść - 5 g2.400,-I/C/46
4Hismanal tabl. 10 mg - 20 szt.52.000,-I/H/18
5Hydrocortisonum tabl. 0,02 g - 20 szt.8.000,-I/H/22
6Hydrocortisonum aceticum - inj. 0,125 g/5 ml - 10 fiol.40.000,-I/H/23
Hydrocortisonum homisuccinatum:
7- inj. 0,025 g/1 ml - 5 amp. + 5 amp. 2 ml rozp.12.000,-I/H/26
8-inj. 0,1 g/2 ml - 5 amp. + 5 amp. 3 ml rozp.20.000,-I/H/27
9- inj. 0,5 g/2 ml - 5 amp. + 5 amp. 3 ml rozp.61.000,-I/H/28
10Pentazocinum tabl. 0,05 g - 100 szt.130.000,-I/P/24
11Veramid tabl. 0,4 g - 10 szt.2.200,-I/V/13
Ceny hurtowe i ceny zbytu tworzy się poprzez pomniejszenie cen detalicznych o marże hurtowe ustalone decyzją nr GN-Z/11/91 Ministra Finansów z dnia 15 maja 1991 r (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 36).

Z dniem wejścia w życie decyzji, tj. z dniem 4 listopada 1991 r., straciły moc dotychczasowe ceny urzędowe środków farmaceutycznych w zakresie uregulowanym decyzją nr GN-Z/18/91, zawarte w Wykazie urzędowych cen detalicznych środków farmaceutycznych produkcji krajowej, zatwierdzonym decyzją nr GN-Z/10/91 Ministra Finansów z dnia 6 maja 1991 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 36).