Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1995.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 maja 1995 r.
w sprawie ustalenia na rok 1995 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych

Na podstawie art. 412 § 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25; Nr 77, poz. 355; Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509; z 1995 r. Nr 34, poz. 163) zarządza się, co następuje:
§  1. W ramach kalkulacyjnej liczby etatów dla sądownictwa powszechnego w roku 1995 ustala się dodatkową liczbę wolnych stanowisk sędziowskich w liczbie 321.

1. SĄDY APELACYJNE

Lp.Sąd ApelacyjnyPlan etatów na 1995 r.Wolne stanowiska z planu etatów na 1995 r.
1Warszawa412
2Gdańsk321
3Katowice332
4Poznań301
5Wrocław301

2. SĄDY WOJEWÓDZKIE - OKRĘGI

Lp.Sąd WojewódzkiPlan etatów na 1995 r.Wolne stanowiska z planu etatów na 1995 r.
1Warszawa57015
2Białystok1389
3Bielsko-Biała1295
4Bydgoszcz1855
5Częstochowa1234
6Elbląg9210
7Gdańsk27120
8Jelenia Góra1082
9Kalisz1015
10Katowice66912
11Kielce19810
12Konin642
13Koszalin1238
14Kraków26320
15Krosno736
16Lublin27515
17Łomża472
18Łódź2676
19Nowy Sącz904
20Opole1607
21Ostrołęka553
22Piotrków Trybunalski1035
23Płock835
24Poznań36030
25Przemyśl673
26Radom1154
27Rzeszów1335
28Siedlce965
29Sieradz652
30Skierniewice683
31Słupsk845
32Suwałki787
33Szczecin20920
34Tarnobrzeg806
35Tarnów826
36Toruń1447
37Wałbrzych1706
38Włocławek763
39Wrocław24916
40Zamość776
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.