Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2008.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661) ogłasza się informację o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZEZWOLENIACH NA PROWADZENIE WARSZTATU W ZAKRESIE INSTALACJI, W TYM AKTYWACJI, NAPRAW ORAZ SPRAWDZEŃ TACHOGRAFÓW CYFROWYCH, W TYM ICH KALIBRACJI

w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Lp.Numer decyzjiData decyzjiData ważności decyzjiNazwa i adres przedsiębiorcyMiejsce świadczenia usługiZakres zezwolenia
1234567
1.UZC

38/2007

2007-10-01czas nieokreślonyMechanika Blacharstwo Lakiernictwo Stacja Kontroli Pojazdów Zenon Mański,

ul. Sienkiewicza 6,

83-340 Sierakowice

1) ul. Fredry 14,

83-330 Żukowo,

2) ul. Ofiar Stutthofu 45A, 84-242 Luzino,

3) Charbrowo 148,

84-352 Wicko

instalacja, naprawa, sprawdzanie
2.UZC

39/2007

2007-10-03czas nieokreślonyMOTO BUS SERWIS

RAFAŁ PUZDROWSKI, Mosty,

ul. Długa 288, 84-300 Lębork

Mosty, ul. Długa 28 S,

84-300 Lębork

instalacja, naprawa, sprawdzanie
3.UZC

40/2007

2007-10-09czas nieokreślonyESA TRUCKS POZNAŃ Sp. z o.o.,

ul. Ks. Wawrzyniaka 1,

62-052 Komorniki

ul. Ks. Wawrzyniaka 1,

62-052 Komorniki

instalacja, naprawa, sprawdzanie
4.UZC

41/2007

2007-11-05czas nieokreślony"TUBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",

ul. Powstańców Śląskich 211/217,

53-140 Wrocław

ul. Fabryczna 24,

55-080 Kąty Wrocławskie

instalacja, naprawa, sprawdzanie
5.UZC

42/2007

2007-11-29czas nieokreślonyAUTO ZYK S.C.,

ul. Jugosłowiańska 25,

60-301 Poznań

ul. Bukowska 60,

62-070 Dąbrowa

instalacja, naprawa, sprawdzanie
6.UZC

43/2007

2007-12-12czas nieokreślony"TACHO-TAX" S.C.,

ul. Grzybowa 2B,

41-200 Sosnowiec

ul. Grzybowa 2 B,

41-200 Sosnowiec

instalacja, naprawa, sprawdzanie
7.UZC

44/2007

2007-12-20czas nieokreślonyAUTO - METER

IRENEUSZ TRZECIAK,

ul. Malinowa 4,

75-669 Koszalin

ul. Zamorska 1/9,

93-485 Łódź

instalacja, naprawa, sprawdzanie