Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1992.1.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 listopada 1991 r.

DECYZJA Nr 5/PF/91
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 listopada 1991 r.
w sprawie terminu przedawnienia obligacji Skarbu Państwa wyemitowanej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr 2/PF z dnia 16 czerwca 1989 r.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289 z 1985 r. Nr 12, poz. 50; z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180; z 1988 r. Nr 16, poz. 112 i Nr 19, poz. 132, z 1990 r. Nr 14, poz. 88 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 421) postanawia się, co następuje:
1. Termin przedawnienia obligacji 60% wewnętrznej pożyczki państwowej emisji PL 0000100012 określony w pkt 12 decyzji Nr 2/PF z dnia 16 czerwca 1989 r., a następnie w pkt 1 decyzji Nr 1/PF z dnia 4 stycznia 1991 r. oraz w pkt 1 decyzji 2/PF z dnia 27 lutego 1991 r. ulega przedłużeniu do dnia 31 grudnia 1992 r.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.