Dz.Urz.KNF.2018.27

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 228
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286) ogłasza się, że pierwszy etap najbliższego egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbędzie się w dniu 24 marca 2019 r.