Termin egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2014.28

Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2014 r.

KOMUNIKAT Nr 3/2014
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

Na podstawie art. 128 ust. 4 oraz art. 128 ust. 4 w związku z art. 218 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586) ogłasza się, co następuje:
1)
najbliższy egzamin na maklera papierów wartościowych odbędzie się w dniu 29 marca 2015 r.;
2)
najbliższy egzamin uzupełniający odbędzie się w dniu 29 marca 2015 r.