Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2013.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 2012 r.

KOMUNIKAT Nr 4/2012
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 24 grudnia 2012 r.
w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) ogłasza się, że najbliższy egzamin na maklera papierów wartościowych odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2013 r.