Stopy procentowane oraz średnie rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tych stóp dla obligacji państwowej pożyczki trzyletniej serii I-IV.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1994.15.51

Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1994 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 3 czerwca 1994 r.
w sprawie stóp procentowych oraz średnich rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tych stóp dla obligacji państwowej pożyczki trzyletniej serii I-IV.

Na podstawie § 5, ust. 2 zarządzenia nr 27 Ministra Finansów z dnia 12 maja 1992 r. w sprawie emisji obligacji państwowej pożyczki trzyletniej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 37) i z 1993 r. Nr 7, poz. 32) ogłasza się, co następuje:
Stopy procentowe dla kolejnych okresów odsetkowych obligacji państwowej pożyczki trzyletniej I, II, III, IV oraz średni rentowności bonów skarbowych uwzględnione przy obliczaniu tych stóp wynoszą:
Seria ISeria IISeria IIISeria IV
Lp.WyszczególnienieOkres odsetkowy
7654
1a) data przetargu bonów

13-tygodniowych

05.04.9405.04.9405.04.9405.04.94
b) średnia rentowność bonów29,28%29,82%29,82%29,82%
a) data przetargu bonów

13-tygodniowych

11.04.9411.04.9411.04.9411.04.94
b) średnia rentowność bonów29,91%29,91%29,91%29,91%
a) data przetargu bonów

13-tygodniowych

18.04.9418.04.9418.04.9418.04.94
b) średnia rentowność bonów30,01%30,01%30,01%30,01%
a) data przetargu bonów

13-tygodniowych

25.04.9425.04.9425.04.9425.04.94
b) średnia rentowność bonów30,19%30,19%30,19%30,19%
2Oprocentowanie obligacji w skali roku32,98%32,98%32,98%32,98%