Stawki jednostkowych opłat trasowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2021.70

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE Nr 33
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie stawek jednostkowych opłat trasowych

Na podstawie art. 130 ust. 10 oraz art. 130b ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898) ogłasza się, co następuje:
§  1. 
Zatwierdzone na 2022 rok stawki jednostkowe opłat trasowych stanowią załącznik do obwieszczenia.
§  2. 
Stopa procentowa odsetek za niezapłacone w terminie należności z tytułu opłat trasowych na 2022 rok wynosi 9,48 % w stosunku rocznym.

ZAŁĄCZNIK

Stawki jednostkowe opłat trasowych obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

STREFAGlobalna stawka jednostkowa wyrażona w euro**Zastosowany kurs wymiany walutowej

1 euro =

Belgia / Luksemburg*120,52-/-
Niemcy*62,57-/-
Francja*73,24-/-
Zjednoczone Królestwo68,250,856859 GBP
Holandia*82,34-/-
Irlandia*29,37-/-
Szwajcaria87,141,08551 CHF
Portugalia (Lizbona)*42,54-/-
Austria*67,55-/-
Hiszpania (Kontynentalna)*49,43-/-
Hiszpania (Wyspy Kanaryjskie)*42,70-/-
Portugalia (Santa Maria)*13,61-/-
Grecja*28,95-/-
Turcja30,7710,0675 TRY
Malta*33,14-/-
Włochy*75,64-/-
Cypr*28,94-/-
Węgry45,45352,198 HUF
Norwegia53,8310,1910 NOK
Dania63,967,43447 DKK
Słowenia*61,33-/-
Rumunia48,494,94475 RON
Czechy62,0225,3744 CZK
Szwecja69,1810,1650 SEK
Słowacja*68,75-/-
Chorwacja50,787,49002 HRK
Bułgaria35,901,95397 BGN
Macedonia Północna54,0361,3086 MKD
Mołdawia74,4020,6186 MDL
Finlandia*44,15-/-
Albania56,03121,244 ALL
Bośnia i Hercegowina40,191,95537 BAM
Serbia/Czarnogóra/KFOR42,43117,490 RSD
Litwa*44,18-/-
Polska47,084,56584 PLN
Armenia47,34575,445 AMD
Łotwa*31,92-/-
Gruzja46,463,63405 GEL
Estonia*32,99-/-
Ukraina59,9331,4962 UAH
Ukraina Południowa23,6331,4962 UAH
* Państwa należące do Europejskiej Unii Walutowej (EUW)

** Globalne stawki poszczególnych Państw obejmują także stawkę administracyjną EUROCONTROL, która dla 2022 r. wynosi 0,22 EUR.