Dz.Urz.ULC.2018.67

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 21
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie stawek jednostkowych opłat trasowych

Na podstawie art. 130 ust. 10 oraz art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zatwierdzone na 2019 r. stawki jednostkowe opłat trasowych stanowią załącznik do obwieszczenia.
§  2.  Stopa procentowa odsetek za niezapłacone w terminie należności z tytułu opłat trasowych na 2019 r. wynosi 9,68% w stosunku rocznym.

ZAŁĄCZNIK

Stawki jednostkowe opłat trasowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

STREFAGlobalna stawka jednostkowa wyrażona w euro**Zastosowany kurs wymiany walutowej 1 euro =
Belgia / Luksemburg*67,69-/-
Niemcy*63,77-/-
Francja*60,95-/-
Zjednoczone Królestwo58,370,892945 GBP
Holandia*56,91-/-
Irlandia*28,26-/-
Szwajcaria94,331,12888 CHF
Portugalia (Lizbona)*24,82-/-
Austria*67,88-/-
Hiszpania (Kontynentalna)*61,33-/-
Hiszpania (Wyspy Kanaryjskie)*49,96-/-
Portugalia (Santa Maria)*9,67-/-
Grecja*30,59-/-
Turcja*19,177,35673 TRY
Malta*22,51-/-
Włochy*78,10-/-
Cypr*31,98-/-
Węgry30,23324,513 HUF
Norwegia44,009,61178 NOK
Dania57,157,45738 DKK
Słowenia*59,65-/-
Rumunia30,434,64165 RON
Republika Czeska40,3425,6039 CZK
Szwecja51,0210,4276 SEK
Słowacja*49,83-/-
Chorwacja42,327,42711 HRK
Bułgaria31,421,95550 BGN
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii45,2061,2630 MKD
Mołdawia58,9719,5380 MDL
Finlandia*50,02-/-
Albania48,42126,150 ALL
Bośnia i Hercegowina34,771,95074 BAM
Serbia/Czarnogóra/KFOR29,48118,185 RSD
Litwa*42,89-/-
Polska40,874,29686 PLN
Armenia28,13562,598 AMD
Łotwa*27,16-/-
Gruzja22,503,02412 GEL
Estonia*29,31-/-
* Państwa należące do Europejskiej Unii Walutowej (EUW)

** Globalne stawki poszczególnych Państw obejmują także stawkę administracyjną EUROCONTROL, która dla 2019 r. wynosi 0,14 EUR