Stawki jednostkowych opłat terminalowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2022.68

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE Nr 21
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie stawek jednostkowych opłat terminalowych

Na podstawie art. 130 ust. 10 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) ogłasza się, że od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. stawki jednostkowych opłat terminalowych wynoszą:
1)
505,43 złotych dla strefy pobierania opłat terminalowych obejmującej Lotnisko Chopina w Warszawie / EPWA;
2)
1 249,75 złotych dla strefy pobierania opłat terminalowych obejmującej lotniska:
a)
Gdańsk im. Lecha Wałęsy / EPGD,
b)
Kraków-Balice / EPKK,
c)
Bydgoszcz / EPBY,
d)
Katowice-Pyrzowice / EPKT,
e)
Łódź / EPLL,
f)
Poznań-Ławica / EPPO,
g)
Rzeszów-Jasionka / EPRZ,
h)
Szczecin-Goleniów / EPSC,
i)
Wrocław-Strachowice / EPWR,
j)
Zielona Góra-Babimost / EPZG,
k)
Warszawa/Modlin / EPMO,
l)
Lublin / EPLB,
m)
Radom-Sadków / EPRA,
n)
Olsztyn-Mazury / EPSY.