Stawki jednostkowych opłat terminalowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2014.91

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE Nr 22
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 24 grudnia 2014 r.
w sprawie stawek jednostkowych opłat terminalowych

Na podstawie art. 130 ust. 10 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) ogłasza się, że od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. stawka jednostkowa opłaty terminalowej stosowana w jednej wspólnej strefie pobierania opłat terminalowych, w której znajdują się następujące lotniska: Lotnisko Chopina w Warszawie, Lotnisko Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Lotnisko Kraków - Balice, Lotnisko Bydgoszcz - Szwederowo, Lotnisko Katowice - Pyrzowice, Lotnisko Łódź - Lublinek, Lotnisko Poznań - Ławica, Lotnisko Rzeszów - Jasionka, Lotnisko Szczecin - Goleniów, Lotnisko Wrocław - Strachowic, Lotnisko Zielona Góra - Babimost, Lotnisko Warszawa/Modlin, Lotnisko Lublin, Lotnisko Radom - Sadków, wynosi 740,28 złotych.