Sprostowanie błędu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2019.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 stycznia 2019 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243), w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 123) prostuje się błąd w ten sposób, że w załączniku do obwieszczenia w części B. Leki dostępne w ramach programu lekowego, wiersze 34, 35, 309, 310, 335, 336 oraz 337 otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

34CabozantinibumCabometyx, tabletki powlekane, 20 mg30 tabl.35821860039472018-05-012 lata1175.0, Kabozantynib30412,8031933,4431933,44B.10.bezpłatny0
35CabozantinibumCabometyx, tabletki powlekane, 40 mg30 tabl.35821860039542018-05-012 lata1175.0, Kabozantynib30412,8031933,4431933,44B.10.bezpłatny0
309PasireotidumSignifor, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg1 fiol. proszku + 1 amp.- strzyk. 2 ml rozp. + 1 igła + 1 łącznik fiolki59099912003052018-05-012 lata1174.0, Pasyreotyd11147,7611705,1511705,15B.99.bezpłatny0
310PasireotidumSignifor, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 40 mg1 fiol. proszku + 1 amp.- strzyk. 2 ml rozp. + 1 igła + 1 łącznik fiolki59099912003122018-05-012 lata1174.0, Pasyreotyd11147,7611705,1511705,15B.99.bezpłatny0
335PomalidomidumImnovid, kaps. twarda, 1 mg21 kaps.59099911855892018-11-012 lata1182.0, Pomalidomid37074,2438927,9538927,95B.54.bezpłatny0
336PomalidomidumImnovid, kaps. twarda, 2 mg21 kaps.59099911855962018-11-012 lata1182.0, Pomalidomid37074,2438927,9538927,95B.54.bezpłatny0
337PomalidomidumImnovid, kaps. twarda, 3 mg21 kaps.59099911856022018-11-012 lata1182.0, Pomalidomid37074,2438927,9538927,95B.54.bezpłatny0
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95)