Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie § 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) w decyzji nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 51 i 92) powinien być załącznik:
1) nr 1 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia;
2) nr 2 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK O NADANIE, MODYFIKACJĘ LUB COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI W KSIP

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK O NADANIE, MODYFIKACJĘ LUB COFNIĘCIE UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KSIP