Sprostowanie błędu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1995.2.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 1995 r.

KOMUNIKAT
w sprawie sprostowania błędu.

W zarządzeniu nr 15/94 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasilania banków w znaki pieniężne (Dz. Urz. NBP Nr 26, poz. 43) w załączniku nr 1, u góry pierwszej strony pominięty został wyraz "WZÓR".