Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1989.7.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1989 r.

KOMUNIKAT
w sprawie sprostowania błędu.

W uchwale Nr 2/89 Rady Banków z dnia 10 listopada 1989 r. w sprawie maksymalnej wyskości prowizji i opłat za czynności bankowe (Dz. Urz. NBP Nr 6, poz. 14):
1) w zał. nr 1 poz. 4 i 5 zamiast "%" (procent) powinno być %o (promil), a w poz. 8 po wyrazie "rachunków" powinno być "wkładów".
2) w zał. nr 2 w dziale A poz. III i IV oraz w dziale B poz. II, III i IV zamiast "%" (procent) powinno być %o (promil).