Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2012.118

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2012 r.

OGŁOSZENIE Nr 3
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie sprawozdania z działalności w obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego w 2011 roku

Na podstawie art. 128a ust. 2 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) ogłasza się roczne sprawozdanie z działalności w obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego w 2011 roku, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Sprawozdanie z działalności w obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC) w 2011 roku