Sprawozdanie z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2011 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.24

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2013 r.

OGŁOSZENIE Nr 1
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie sprawozdania z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2011 r.

Na podstawie art. 128a ust. 2 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544) ogłasza się roczne sprawozdanie z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2011 r., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Roczne sprawozdanie z działalności PAŻP

-za 2011 rok-