Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. - OpenLEX

Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1982.2.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 września 1982 r.

UCHWAŁA
RADY BANKÓW Nr 4/82
z dnia 27 lipca 1982 r.
w sprawie sprawozdania z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Rada Banków rozpatrzyła sprawozdanie Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności w roku 1981.