Spełnienie przez Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, warunków do prowadzenia wyższych studiów... - OpenLEX

Spełnienie przez Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, warunków do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku "teologia".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MENiS.2003.3.16

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2003 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu działając na podstawie § 6 ust. 3 umowy z dnia 1 lipca 1999 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe (Dz. U. Nr 63, poz. 727) - stwierdził decyzją nr DSW-3-4003-230/AM/03 z dnia 21 marca 2003 r. - spełnienie przez Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej warunków do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku "teologia".