Skreślenie biegłych z listy dyplomowanych biegłych księgowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1973.3.9

Akt indywidualny
Wersja od: 1 marca 1973 r.

KOMUNIKAT Nr 4/73
w sprawie skreślenia biegłych z listy dyplomowanych biegłych księgowych.

Na podstawie § 53 ust. 2 uchwały Nr 187 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski Nr 58, poz. 278 z późniejszymi zmianami) i § 18 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1960 r. w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych (Monitor Polski Nr 8, poz. 39 i z 1964 r. Nr 1, poz. 2) zawiadamia się, że z powodu zgonu zostali skreśleni z listy dyplomowanych biegłych księgowych:
1)
Augustynowicz Józef Henryk, zam. w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 13 m. 4, Nr legitymacji 4942;
2)
Balicki Józef, zam. w Krakowie, ul. Szenwalda 101 m. 1, Nr legitymacji 1416;
3)
Barski Czesław, zam. w Zabrzu, ul. Ks. Brzóski 38 m. 1, Nr legitymacji 537;
4)
Bratkowski Alfons, zam. w Gdyni, ul. Kołłątaja 16 m. 8, Nr legitymacji 2123;
5)
Dąbrowiak Bolesław, zam. w Katowicach, ul. Grunwaldzka 2 m. 5, Nr legitymacji 546;
6)
Drozda-Dagilis Janina, zam. w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 1 m. 8, Nr legitymacji 3543;
7)
Duda Stanisław, zam. w Elblągu, ul. Rechniewskiego 27 m. 3, Nr legitymacji 246;
8)
Frankowski Romuald Jerzy, zam. we Wrocławiu, ul. Wróblewskiego 29 m. 2, Nr legitymacji 3326;
9)
Gosiński Kazimierz, zam. w Gdyni, ul. Świętojańska 120 m. 2, Nr legitymacji 2998;
10)
Jakubiec Julian, zam. w Bieżanowie 416, Nr legitymacji 1006;
11)
Kamieński Alfred, zam. w Lublinie, ul. 3-go Maja 10 m. 31, Nr legitymacji 646;
12)
Karbowiak Tadeusz, zam. w Chorzowie, Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 32 m. 1, Nr legitymacji 3820;
13)
Konopa Ryszard, zam. w Tarnowskich Górach, ul. Oświęcimska 10 m. 4, Nr legitymacji 2417;
14)
Kopko Czesław Henryk, zam. w Suwałkach, ul. Kościuszki 41, Nr legitymacji 3583;
15)
Łysek Emil, zam. w Cieszynie, ul. 22 Lipca 2 m. 13, Nr legitymacji 20;
16)
Mykietyn Henryk, zam. w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 28 m. 2, Nr legitymacji 3140;
17)
Nowaczyński Stanisław, zam. we Wrocławiu, ul. Matejki 3a m. 3, Nr legitymacji 4918;
18)
Pers Stanisław, zam. w Mysłowicach, ul. Mikołowska 36 m. 4, Nr legitymacji 3617;
19)
Piszczek Piotr, zam. w Jastrowie, ul. Żymierskiego 72, Nr legitymacji 4981;
20)
Posłuszny Rajmund, zam. w Gdańsku-Oliwie, ul. Dickmanna 23 m. 3, Nr legitymacji 1709;
21)
Sowa Kazimierz, zam. w Krakowie, Osiedle Kolorowe 7 m. 54, Nr legitymacji 44;
22)
Szafran Władysław, zam. w Sosnowcu, ul. Bieruta 16 m. 7, Nr legitymacji 3392;
23)
Śnieżek Mieczysław, zam. w Rzeszowie, ul. Pola 7 m. 8, Nr legitymacji 4518;
24)
Wierzchoń Maria, zam. w Krakowie, Osiedle Zgody 4 m. 88, Nr legitymacji 2639;
25)
Wysocki Stanisław, zam. w Łomży, ul. Nowogrodzka 25, Nr legitymacji 3963;
26)
Zieliński Eugeniusz, zam. w Gliwicach, ul. Spółdzielcza 31 m. 5, Nr legitymacji 3625;
27)
Zieliński Mieczysław Jerzy, zam. w Częstochowie ul. Deglera 3, Nr legitymacji 2896;
28)
Ziomek Jan, zam. w Nowym Sączu, ul. Sikorskiego 30 m. 1, Nr legitymacji 4802.

Równocześnie unieważnia się ww. legitymacje.