Dz.Urz.GUM.2018.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, 650 i 1338) ogłasza się rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

REJESTR ZATWIERDZONYCH TYPÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.