Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - OpenLEX

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2008.1.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) ogłasza się rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

REJESTR ZATWIERDZONYCH TYPÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Lp.Nazwa przyrządu pomiarowegoProducent przyrządu pomiarowegoData decyzji zatwierdzenia typuNr decyzji zatwierdzenia typuZnak zatwierdzenia typuTermin ważności decyzji zatwierdzenia typuLiczba przyrządów pomiarowych
12345678
Przekładniki prądowe, napięciowe i kombinowane do współpracy z licznikami
1.Przekładniki prądowe KOKM 072, KOKM 1ABB Sp. z o.o.,

ul. Żegańska 1,

04-713 Warszawa

2007-10-24ZT 112/2007PL T 07 792017-10-24
2.Przekładniki prądowe o oznaczeniach CRE-24, CRF-24, CRB-24Electrotecnica Arteche Hermanos S.A., Derio Bidea 28, 48100 Mungia, Vizcaya, Hiszpania2007-12-28ZT 134/2007nie nadano2017-12-28
3.Przekładniki napięciowe o oznaczeniach VRJ-24, VJL-24, UJL-24Electrotecnica Arteche Hermanos S.A., Derio Bidea 28, 48100 Mungia, Vizcaya, Hiszpania2007-12-28ZT 135/2007nie nadano2017-12-28
4.Przekładniki prądowe o oznaczeniach ABD-12, ABD-17, ABD-24Electrotecnica Arteche Hermanos S.A., Derio Bidea 28, 48100 Mungia, Vizcaya, Hiszpania2007-12-28ZT 136/2007nie nadano2017-12-28
5.Przekładniki prądoweDouasienne de Transformateurs Electriques de Masure S.A., używająca skrótu S.A.D.T.E.M., 148 Rue Martin du Nord - B.P. 50655 - 59506 DOUAI Cedex, Francja2007-12-28ZT 137/2007nie nadano2017-12-28
o oznaczeniach SW32,
SW33, SW34, SW44,
SW45, SW47, SW54,
SW65-2,
SW82/150b28,
SW82/150b28/S,
SW82/150b40,
SW82/150b40/S,
SW82/185d29,
SW82/185h28,
SW82185h28/D,
SW82/185h40,
SW83R, SW84,
SW84/180b29,
SW84/180b19/S,
SW84/180d29,
SW84/180d29/S,
SW84/180d40,
SW84/180d40/S,
SW84R, SW85,
SW85R,
SW86/250d23,
SW86/250d33,
SW86/250n33, SW87,
SW87R, SW88, SW88R
6.Przekładniki napięcioweDouasienne de Transformateurs Electriques de Masure S.A., używająca skrótu S.A.D.T.E.M., 148 Rue Martin du Nord - B.P. 50655 - 59506 DOUAI Cedex, Francja2007-12-28ZT 138/2007nie nadano2017-12-28
o oznaczeniach Y12G,
Y12P, Y24F, Y24G2,
Y24M, Y24P, (S)Y12,
(S)Y24-2, RY6A,
(R)Y15, (R)Y6C36,
(R)Y6C36A/A,
(R)Y6C36F, (R)Y7,
(R)Y8
7.Przekładniki prądoweMerlin Gerin Nuova Magrini Galileo S.P.A. Strada Curagnata, 37- Loc. Bragno, 17014 Cairo, Montenotte, Włochy2007-12-28ZT 139/2007nie nadano2017-12-28
o oznaczeniach
ARJA1/N1, ARJA1/N2,
ARJA1/N3,
ARJA1/N1J,
ARJA1/N2J,
ARJA1/N3J,
ARJA1/N1F,
ARJA1/N2F,
ARJA1/N3F,
ARJA1/N1D,
ARJA1/N2D,
ARJA1/N3D
8.Przekładniki prądoweMerlin Gerin Nuova Magrini Galileo S.P.A. Strada Curagnata, 37 - Loc. Bragno, 17014 Cairo, Montenotte, Włochy2007-12-28ZT 140/2007nie nadano2017-12-28
o oznaczeniach
ARJH/N1, ARJH/N2,
ARJH/N3, ARJH/N1F,
ARJH/N2F, ARJH/N3F,
ARJH/N1J, ARJH/N2J,
ARJH/N3J, ARJH/N1D,
ARJH/N2D, ARJH/N3D
9.Przekładniki prądoweMerlin Gerin Nuova Magrini Galileo S.P.A. Strada Curagnata, 37 - Loc. Bragno, 17014 Cairo, Montenotte, Włochy2007-12-28ZT 141/2007nie nadano2017-12-28
o oznaczeniach
ARJM2/N1,ARJM2/N2,
ARJM2/N1F,
ARJM2/N2F,
ARJM2/N1J,
ARJM2/N2J,
ARJM2/N1D,
ARJM2/N2D
10.Przekładniki prądoweMerlin Gerin Nuova Magrini Galileo S.P.A. Strada Curagnata, 37 - Loc. Bragno, 17014 Cairo, Montenotte, Włochy2007-12-28ZT 142/2007nie nadano2017-12-28
o oznaczeniach
ARM3/N1, ARM3/N2,
ARM3/N1J, ARM3/N2J,
ARM3/N1F, ARM3/N2F,
ARM3/N1D, ARM3/N2D
11.Przekładniki prądoweMerlin Gerin Nuova Magrini Galileo S.P.A. Strada Curagnata, 37 - Loc. Bragno, 17014 Cairo, Montenotte, Włochy2007-12-28ZT 143/2007nie nadano2017-12-28
o oznaczeniach
AOL1/N1, A0L1/N2
12.Przekładniki napięcioweMerlin Gerin Nuova Magrini Galileo S.P.A. Strada Curagnata, 37 - Loc. Bragno, 17014 Cairo, Montenotte, Włochy2007-12-28ZT 144/2007nie nadano2017-12-28
o oznaczeniach
VRC1/S1, VRC1/S2,
VRC1/S1F, VRC1/S2F,
VRC2/S2, VRC2/S1F,
VRC2/S2F, VRC3/S1,
VRC3/S2
13.Przekładniki napięcioweMerlin Gerin Nuova Magrini Galileo S.P.A. Strada Curagnata, 37 - Loc. Bragno, 17014 Cairo, Montenotte,

Włochy

2007-12-28ZT 145/2007nie nadano2017-12-28
o oznaczeniach
VRS2Bn/S1,
VRS2Bn/S2,
VRS2BN/S3,
VRS3n/S1, VRS3n/S2
14.Przektadniki napięcioweMerlin Gerin Nuova Magrini Galileo S.P.A. Strada Curagnata, 37 - Loc. Bragno, 17014 Cairo, Montenotte, Włochy2007-12-28ZT 146/2007nie nadano2017-12-28
o oznaczeniach
VRQ2n/S1, VRQ2n/S2,
VRQ2n/S3, VRQ3n/S1,
VRQ3n/S2, VRQ3n/S3
15.Przekładniki prądoweABB Sp. z o.o.,

ul. Żegańska 1,

04-713 Warszawa

2007-12-31ZT 159/2007PL T 07 1112017-12-31
o oznaczeniach:
TPU40.11, TPU43.11,
TPU40.12, TPU43.12,
TPU40.13, TPU43.13,
TPU40.14, TPU43.14,
TPU40.21, TPU43.21,
TPU40.22, TPU43.22,
TPU40.23, TPU43.23,
TPU40.24, TPU43.24,
TPU40.31, TPU43.31,
TPU40.33, TPU43.33,
TPU40.41, TPU43.41,
TPU48.13, TPU44.21,
TPU45.21, TPU46.21,
TPU47.21, TPU48.21,
TPU44.23, TPU45.23,
TPU46.23, TPU47.23,
TPU48.23, TPU44.31,
TPU45.31, TPU46.31,
TPU47.31, TPU48.31,
TPU44.33, TPU45.33,
TPU46.33, TPU47.33,
TPU48.33, TPU44.41,
TPU45.41, TPU46.41,
TPU47.41, TPU48.41,
TPU44.43, TPU45.43,
TPU46.43, TPU47.43,
TPU48.43, TPU48.13,
TPU44.21, TPU45.21,
TPU46.21, TPU47.21,
TPU48.21, TPU44.23,
TPU45.23, TPU46.23,
TPU47.23, TPU48.23,
TPU44.31, TPU45.31,
TPU46.31, TPU47.31,
TPU48.31, TPU44.33,
TPU45.33, TPU46.33,
TPU47.33, TPU48.33,
TPU44.41, TPU45.41,
TPU46.41, TPU47.41,
TPU48.41, TPU44.43,
TPU45.43, TPU46.43,
TPU47.43, TPU48.43
16.Przekładniki prądoweABB Sp. z o.o.,

ul. Żegańska 1,

04-713 Warszawa

2007-12-31ZT 160/2007PL T 07 1122017-12-31
o oznaczeniach:
TPU50.11, TPU53.11,
TPU50.12, TPU53.12,
TPU50.13, TPU53.13,
TPU50.14, TPU53.14,
TPU50.21, TPU53.21,
TPU50.22, TPU53.22,
TPU50.23, TPU53.23,
TPU50.24, TPU53.24,
TPU50.31, TPU53.31,
TPU50.33, TPU53.33,
TPU50.41. TPU53.41,
TPU50.43, TPU53.43,
TPU54.31, TPU55.31,
TPU56.31, TPU57.31,
TPU58.31, TPU54.33,
TPU55.33, TPU56.33,
TPU57.33, TPU58.33,
TPU54.41, TPU55.41,
TPU56.41, TPU57.41,
TPU58.41, TPU54.43,
TPU55.43, TPU56.43,
TPU57.43, TPU58.43,
TPU56.41, TPU57.41,
TPU58.41, TPU54.43,
TPU55.43, TPU56.43,
TPU57.43, TPU58.43,
17.Przekładniki prądoweABB Sp. z o.o.,

ul. Żegańska 1,

04-713 Warszawa

2007-12-31ZT 161/2007PL T 07 1132017-12-31
o oznaczeniach:
TPU60.11, TPU63.11,
TPU60.12, TPU63.12,
TPU60.13, TPU63.13,
TPU60.14, TPU63.14,
TPU60.21, TPU63.21,
TPU60.22, TPU63.22,
TPU60.23, TPU63.23,
TPU60.24, TPU63.24,
TPU64.11, TPU65.11,
TPU66.11, TPU67.11,
TPU68.11, TPU64.13,
TPU65.13, TPU66.13,
TPU67.13, TPU68,13,
TPU64.21, TPU65.21,
TPU66.21, TPU67.21,
TPU68.21, TPU64.23,
TPU65.23, TPU66.23,
TPU67.23, TPU68.23
Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła
18.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2.000 m3 naziemne"Automatic Systems Engineering" Sp. z o.o.,

ul. Narwicka 6,

80-557 Gdańsk

2007-10-10ZT 102/2007PL T 07 692017-10-10
19.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30 m3"SCHWARTE-MILFOR" Sp. z o.o.,

Al. Obrońców Tobruku 3A,

10-092 Olsztyn

2007-10-10ZT 103/2007PL T 07 702017-10-10
20.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 428 m3, naziemneTIKKURILA POLSKA S.A.,

ul. Ignacego Mościckiego 23,

39-200 Dębica

2007-12-05ZT 104/2007PL T 07 712017-12-05
21.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 9.400 m3, naziemneKB POMORZE Sp. z o.o.,

ul. Marynarki Polskiej 98,

80-557 Gdańsk

2007-10-12ZT 105/2007PL T 07 722017-10-12
22.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 1.600 m3, 2.500 m3, 3.500 m3, naziemnePrzedsiębiorstwo "AGAT" Sp. z o.o.,

ul. Paderewskiego 1,

95-040 Koluszki

2007-10-15ZT 106/2007PL T 07 732017-10-15
23.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 80 m3, 300 m3, naziemne"HALKOL" S.J. Halina, Krzysztof Ima,

ul. Kowanowska 65,

64-600 Oborniki

2007-10-19ZT 107/2007PL T 07 742017-10-19
24.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 9.600 m3, naziemneNAFTOREMONT Sp. z o.o.,

ul. Zglenickiego 46,

09-411 Płock

2007-10-19ZT 108/2007PL T 07 752017-10-19
25.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 5 m3 do 50 m3, podziemneZASTA Sp. z o.o.,

ul. Owocowa 4-8,

76-200 Słupsk

2007-10-19ZT 109/2007PL T 07 762017-10-19
26.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 5.000 m3 i 10.000 m3, naziemneMOSTOSTAL PŁOCK S.A.,

ul. Targowa 12,

09-400 Płock

2007-10-24ZT 110/2007PL T 07 772017-10-24
27.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 7 m3, naziemne"HALKOL" S.J. Halina, Krzysztof Ima,

ul. Kowanowska 65,

64-600 Oborniki

2007-10-24ZT 111/2007PL T 07 782017-10-24
28.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 800 m3, naziemnePrzedsiębiorstwo "AGAT" Sp. z o.o.,

ul. Paderewskiego 1,

95-040 Koluszki

2007-10-26ZT 113/2007PL T 07 802017-10-26
29.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5.997 m3, naziemneLOTOS JASŁO S.A.,

ul. 3-go Maja 101,

38-200 Jasło

2007-10-30ZT 114/2007PL T 07 812017-10-30
30.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 50 m3 jednokomorowe i dwukomorowe, podziemneORLEN CENTRUM SERWISOWE Sp. z o.o.,

ul. Wrocławska 58,

45-701 Opole

2007-10-31ZT 115/2007PL T 07 822017-10-31
31.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 1,6 m3 do 25 m3 jednokomorowe i o pojemnościach nominalnych 1,6 m3 do 25 m3 dwukomorowe, podziemne"OLGIERD JĘDRUŚ, ANDRZEJ BLOCH" s.c,

ul. Porcelanowa 11,

40-246 Katowice

2007-11-14ZT 116/2007PL T 07 832017-11-14
32.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 m3, naziemneORLEN PROJEKT S.A.,

ul. Zglenickiego 42,

09-411 Płock

2007-11-19ZT 117/2007PL T 07 842017-11-19
33.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 100 m3, podziemneWielobranżowa (s.c.) "QUALITAS" Krzysztof Łacny, Piotr Łacny, Poręba,

ul. Wodzisławska 78/1,

43-200 Porąba

2007-11-20ZT 118/2007PL T 07 852017-11-20
34.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 71 m3, naziemne"HALKOL" S.J. Halina, Krzysztof Ima,

ul. Kowanowska 65,

64-600 Oborniki

2007-11-21ZT 120/2007PL T 07 872017-11-21
35.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 5 m3, 10 m3, 16 m3, 20 m3, 25 m3, 30 m3, 40 m3, 50 m3 jednokomorowe oraz o pojemnościach nominalnych 10 m3, 16 m3, 20 m3, 25 m3, 30 m3, 40 m3, 50 m3 dwukomorowe, podziemnePrzedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowo-Handlowe "EKONSTAL" Sp. z o.o.,

ul. XXX-lecia PRL 7,

88-230 Piotrków Kujawski

2007-12-07ZT 121/2007PL T 07 882017-12-07
36.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 200 m3, podziemneZakłady Azotowe w Tarnowie -Mościskach S.A.,

ul. Kwiatkowskiego

8,

33-101 Tarnów

2007-12-12ZT 122/2007PL T 07 882017-12-12
37.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 110,77 m3, 111,95 m3, 142,5 m3, 567 m3, i 2.365 m3, naziemneRAFINERIA NAFTY JEDLICZE S.A.,

ul. Trzecieskiego 14,

38-460 Jedlicze

2007-12-17ZT 126/2007PL T 07 912017-12-17
38.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20 m3, podziemnePolski Koncern Naftowy ORLEN S.A.,

ul. Chemików 7,

09-411 Płock

2007-12-19ZT 127/2007PL T 07 922017-12-19
39.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 60 m3, podziemnePolski Koncern Naftowy ORLEN S.A.,

ul. Chemików 7,

09-411 Płock

2007-12-19ZT 128/2007PL T 07 932017-12-19
40.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 50 m3, naziemnePolski Koncern Naftowy ORLEN S.A.,

ul. Chemików 7,

09-411 Płock

2007-12-19ZT 129/2007PL T 07 942017-12-19
41.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 10 m3, 20 m3, 25 m3, 30 m3, 50 m3, 55 m3, jednokomorowe oraz o pojemnościach nominalnych 20 m3, 25 m3, 30 m3, 50 m3, 55 m3 dwukomorowe, podziemne"GOD-B" Sp. z o.o.,

Piotrowice 174 a,

59-424 Męcinka

2007-12-19ZT 130/2007PL T 07 952017-12-19
42.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 9.400 m3, naziemnePrzedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A.,

ul. Dworska 1,

05-500 Piaseczno

2007-12-20ZT 131/2007PL T 07 962017-12-20
43.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 108 m3, 360 m3, 531 m3, naziemneORLEN OIL Sp. z o.o.,

ul. Armii Krajowej 19,

30-150 Kraków

2007-12-28ZT 147/2007PL T 07 992017-12-28
44.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 10 m3, 35 m3, naziemneSOLVENT WISTOL S.A.,

ul. Chemików 1,

32-600 Oświęcim

2007-12-28ZT 148/2007PL T 07 1002017-12-28
45.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 27 m3, podziemnePrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GP Grochalski - Pięt Spółka Jawna,

ul. Zwycięstwa 2,

48-303 Nysa

2007-12-28ZT 149/2007PL T 07 1012017-12-28
46.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 6,5 m3, 35,1 m3, 35,5 m3, 35,65 m3, podziemneORLEN CENTRUM SERWISOWE Sp. z o.o.,

ul. Wrocławska 58,

45-701 Opole

2007-12-28ZT 150/2007PL T 07 1022017-12-28
47.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 50 m3 jednokomorowe albo dwukomorowe, podziemne"JASO" Zakład Budowlano-Instalacyjny Lan Soćko,

ul. Środkowa 10,

05-532 Baniocha

2007-12-28ZT 151/2007PL T 07 1032017-12-28
48Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5.000 m3, naziemne"LOTOS SERWIS" Sp. z o.o.,

ul. Elbląska 135,

80-718 Gdańsk

2007-12-28ZT 152/2007PL T 07 1042017-12-28
49.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 800 m3, naziemneZakład Remontowy Instalacji Przemysłowych PIKO Przemysłowe Instalacje Kwasdoodporne,

ul. Helenówek 5 m. 24,

25-661 Kielce

2007-12-31ZT 153/2007PL T 07 1052017-12-31
50.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30 m3, naziemneZASTA Sp. z o.o., ul. Owocowa 4-8,

76-200 Słupsk

2007-12-31ZT 154/2007PL T 07 1062017-12-31
51.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30 m3, podziemnePrzedsiębiorstwo Budownictwa i Usług Technicznych "TECHNOBUD" Sp. z o.o.,

ul. Złota 71,

62-800 Kalisz

2007-12-31ZT 157/2007PL T 07 1092017-12-31
52.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 40 m3, podziemnePrzedsiębiorstwo Budownictwa i Usług Technicznych "TECHNOBUD" Sp. z o.o.,

ul. Złota 71,

62-800 Kalisz

2007-12-31ZT 158/2007PL T 07 1102017-12-31
Szklane przyrządy pomiarowe
53.Pipety laboratoryjne jednomiarowe klasy A o pojemnościach nominalnych 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 mlHIRSCHMANN LABORGERATE GmbH & Co. KG, Hauptstrasse 7 - 15, D-74246 Eberstadt, Niemcy2007-12-31ZT 162/2007nie nadano2017-12-31
54.Cylindry pomiarowe klasy A o pojemnościach nominalnych 10 ml, 25 ml, 50 ml, 1.000 ml, 2.000 mlHIRRSCHMANN LABORGERATE GmbH & Co. KG, Hauptstrasse 7 - 15, D-74246 Eberstadt, Niemcy2007-12-31ZT 163/2007nie nadano2017-12-31
Manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów
55.Manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych o znaku identyfikacyjnym MSB-D/2WIKA Polska Spółka Akcyjna,

ul. Łęgska 29/35,

87-800 Włocławek

2007-12-21ZT 132/2007PL T 07 972017-12-21
56.Manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych o znakach identyfikacyjnych 111.14.063 oraz 111.14.080WIKA Polska Spółka Akcyjna,

ul. Łęgska 29/35,

87-800 Włocławek

2007-12-21ZT 132/2007PL T 07 982017-12-21