Przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2005 roku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKul.2005.2.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.

DECYZJA NR 4
MINISTRA KULTURY
z dnia 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2005 roku

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 50, poz. 593) postanawia się, co następuje:
§  1. 1
1.
Doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznaje się następującym osobom:
1)
Michał Bristiger - muzyka;
2)
Janusz Głowacki - literatura;
3)
Jerzy Hoffman - film;
4)
Marek Kwiatkowski - ochrona dziedzictwa;
5)
Jerzy Semkow - muzyka.
2.
Doroczną Nagrodę Honorową Ministra Kultury za upowszechnianie wiedzy o pozyskiwaniu środków europejskich dla kultury polskiej przyznaje się zespołowi redakcyjnemu dziennika "Puls Biznesu".
§  2.
W związku z uchwałą z dnia 1 kwietnia 2005 r. Komisji do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, doroczne nagrody otrzymują:
1)
Mieczysław Jahoda - film;
2)
Janusz Morgenstern - film;
3)
Jacek Bocheński - literatura;
4)
Krzysztof Gąsiorowski - literatura;
5)
Zygmunt Krauze - muzyka;
6)
Jerzy Maksymiuk - muzyka;
7)
Janusz Pulnar - ochrona dziedzictwa;
8)
Genowefa Grabowska - ochrona dziedzictwa;
9)
Józef Wilkoń - plastyka;
10)
Magdalena Abakanowicz - plastyka;
11)
Jerzy Trela - teatr;
12)
Andrzej Łapicki - teatr;
13)
Aleksander Błachowski - upowszechnianie;
14)
Andrzej Mroczek - upowszechnianie;
15)
Zygmunt Kuchta - twórczość ludowa;
16)
Zamek Królewski w Warszawie-Pomnik Historii i Kultury Narodowej - Nagroda Honorowa Ministra Kultury za zasługi dla kultury polskiej.
§  3.
1.
Laureaci Dorocznej Nagrody Ministra Kultury otrzymują:
1)
dyplom;
2)
statuetkę;
3)
nagrodę finansową w wysokości 30.000 zł.
2.
Laureat Nagrody Honorowej Ministra Kultury otrzymuje dyplom i statuetkę.
§  4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 5 z dnia 12 kwietnia 2005 r. (Dz.Urz.MK.05.2.16) zmieniającej nin. decyzję z dniem 12 kwietnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 7 z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz.Urz.MK.05.2.18) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 kwietnia 2005 r.