Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2012.73

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2012 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 22 października 2012 r.
o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego w 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) ogłasza się wykaz jednostek naukowych, którym przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego w 2012 r., stanowiący załącznik do komunikatu.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

Objaśnienia do wykazu

Załącznik zawiera wykaz jednostek naukowych posiadających kategorię A lub B, którym przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego w 2012 r., z podziałem na:
1. instytuty badawcze - 511.877.170 zł,
2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk - 502.645.170 zł,
3. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni publicznych - 582.731.086 zł,
4. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni spoza sektora finansów publicznych - 10.643.940 zł,
5. inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) - 11.943.780 zł.

na łączną kwotę 1.619.841.146 zł.

Finansowaniem objęto 806 jednostek naukowych.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego w 2012 r.

LpNAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJKwota dotacji

(w zł)

INSTYTUTY BADAWCZE
1Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "Komel"566.420
2Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej502.500
3Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy5.229.060
4Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań683.350
5Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB im. J. Tuliszkowskiego1.554.140
6Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie12.527.420
7Główny Instytut Górnictwa13.065.180
8Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"4.823.390
9Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"7.985.290
10Instytut Badań Edukacyjnych777.470
11Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur1.536.080
12Instytut Badawczy Dróg i Mostów2.695.600
13Instytut Badawczy Leśnictwa3.297.620
14Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych1.563.470
15Instytut Biotechnologii i Antybiotyków705.260
16Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego5.959.350
17Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych10.801.520
18Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla3.083.290
19Instytut Chemii i Techniki Jądrowej7.471.760
20Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego5.407.730
21Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"5.590.530
22Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych1.991.700
23Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy5.238.790
24Instytut Elektrotechniki9.847.410
25Instytut Energetyki7.713.980
26Instytut Europy Środkowo-Wschodniej393.550
27Instytut Farmaceutyczny2.485.960
28Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu1.688.210
29Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego1.652.420
30Instytut Geodezji i Kartografii1.971.400
31Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa620.740
32Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"879.270
33Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc5.324.190
34Instytut Hematologii i Transfuzjologii4.324.310
35Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy11.344.480
36Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników2.872.820
37Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego10.063.770
38Instytut Kolejnictwa893.580
39Instytut Logistyki i Magazynowania1.472.040
40Instytut Lotnictwa14.039.140
41Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy7.195.200
42Instytut Maszyn Matematycznych392.230
43Instytut Matki i Dziecka4.449.540
44Instytut Mechaniki Precyzyjnej1.872.790
45Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego5.102.390
46Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego1.692.830
47Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera8.657.200
48Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki2.523.970
49Instytut Metali Nieżelaznych8.201.160
50Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica4.636.010
51Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy3.323.980
52Instytut Morski w Gdańsku2.729.010
53Instytut Nafty i Gazu5.209.650
54Instytut Nawozów Sztucznych7.351.430
55Instytut Obróbki Plastycznej1.833.830
56Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy12.066.070
57Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy3.285.150
58Instytut Odlewnictwa3.915.950
59Instytut Ogrodnictwa14.370.570
60Instytut Optyki Stosowanej1.125.670
61Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz"615.490
62Instytut Pojazdów Szynowych "Tabor"3.158.830
63Instytut Pracy i Spraw Socjalnych1.931.060
64Instytut Przemysłu Organicznego3.867.540
65Instytut Przemysłu Skórzanego442.740
66Instytut Psychiatrii i Neurologii9.650.210
67Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher5.588.690
68Instytut Rozwoju Miast745.390
69Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza4.962.190
70Instytut Spawalnictwa2.982.330
71Instytut Sportu1.514.400
72Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych6.330.050
73Instytut Technik Innowacyjnych EMAG4.675.310
74Instytut Techniki Budowlanej8.955.650
75Instytut Techniki Górniczej KOMAG5.626.770
76Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM1.421.970
77Instytut Technologiczno-Przyrodniczy7.251.180
78Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"845.210
79Instytut Technologii Drewna923.440
80Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy6.432.770
81Instytut Technologii Elektronowej10.396.670
82Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych9.868.920
83Instytut Tele- i Radiotechniczny6.960.160
84Instytut Transportu Samochodowego1.337.900
85Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy7.621.160
86Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich3.331.560
87Instytut Włókiennictwa3.157.640
88Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania5.755.690
89Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego1.517.540
90Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy12.857.210
91Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy4.167.840
92Narodowe Centrum Badań Jądrowych13.593.080
93Narodowy Instytut Leków4.382.660
94Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny6.519.040
95Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa305.390
96Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie634.990
97Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans"389.610
98Ośrodek Przetwarzania Informacji2.690.650
99Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy15.722.060
100Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu670.160
101Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy13.527.260
102Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów "PIAP"5.279.820
103Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych2.086.040
104Przemysłowy Instytut Motoryzacji2.571.530
105Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy576.350
106Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii2.425.930
107Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego1.902.450
108Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego5.466.350
109Wojskowy Instytut Medyczny2.461.800
110Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia2.891.370
111Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa Kosackiego1.027.560
112Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej1.280.740
RAZEM:511.877.170
JEDNOSTKI NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN6.235.210
2Centrum Badań Kosmicznych PAN6.432.920
3Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN11.172.170
4Centrum Fizyki Teoretycznej PAN1.715.450
5Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN5.229.910
6Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN7.355.090
7Instytut Archeologii i Etnologii PAN9.055.550
8Instytut Badań Literackich PAN7.659.080
9Instytut Badań Systemowych PAN5.617.850
10Instytut Biochemii i Biofizyki PAN21.311.030
11Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN7.163.230
12Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN24.239.740
13Instytut Biologii Medycznej PAN3.348.670
14Instytut Biologii Ssaków PAN2.257.500
15Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN4.947.630
16Instytut Budownictwa Wodnego PAN3.562.480
17Instytut Chemii Bioorganicznej PAN8.014.040
18Instytut Chemii Fizycznej PAN16.696.960
19Instytut Chemii Organicznej PAN10.297.920
20Instytut Dendrologii PAN4.527.780
21Instytut Farmakologii PAN11.985.660
22Instytut Filozofii i Socjologii PAN6.382.540
23Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN6.147.000
24Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN3.289.710
25Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN24.534.480
26Instytut Fizyki Molekularnej PAN8.476.750
27Instytut Fizyki PAN23.089.840
28Instytut Genetyki Człowieka PAN4.534.170
29Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN8.886.750
30Instytut Genetyki Roślin PAN7.018.210
31Instytut Geofizyki PAN11.615.070
32Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN6.810.910
33Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN3.884.200
34Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN7.993.770
35Instytut Historii Nauki PAN2.036.220
36Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN10.329.760
37Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN1.434.990
38Instytut Inżynierii Chemicznej PAN3.739.340
39Instytut Języka Polskiego PAN4.909.460
40Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN6.476.790
41Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN1.874.230
42Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN8.223.650
43Instytut Matematyczny PAN9.070.150
44Instytut Mechaniki Górotworu PAN2.541.780
45Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN17.543.810
46Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN5.120.240
47Instytut Nauk Ekonomicznych PAN2.026.980
48Instytut Nauk Geologicznych PAN7.560.230
49Instytut Nauk Prawnych PAN4.451.640
50Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN13.856.040
51Instytut Oceanologii PAN7.784.190
52Instytut Ochrony Przyrody PAN3.856.140
53Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN3.485.040
54Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN3.646.110
55Instytut Podstaw Informatyki PAN4.450.270
56Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN3.174.560
57Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN17.146.140
58Instytut Psychologii PAN2.573.570
59Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN11.003.930
60Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN2.504.660
61Instytut Slawistyki PAN4.687.100
62Instytut Studiów Politycznych PAN5.939.730
63Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN3.872.850
64Instytut Sztuki PAN6.932.060
65Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN3.404.730
66Instytut Wysokich Ciśnień PAN5.909.030
67Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN900.120
68Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej4.216.260
69Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO793.540
70Muzeum i Instytut Zoologii PAN3.680.560
RAZEM:502.645.170
PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UCZELNI PUBLICZNYCH
1Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Fizyki i Informatyki Stosowanej2.601.720
2Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska3.476.600
3Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Górnictwa i Geoinżynierii2.911.260
4Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki2.919.400
5Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki4.041.630
6Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej4.136.590
7Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Metali Nieżelaznych2.137.940
8Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu855.020
9Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki6.161.340
10Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Energetyki i Paliw562.290
11Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska1.477.400
12Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Humanistyczny86.510
13Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Matematyki Stosowanej218.650
14Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Odlewnictwa698.830
15Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Zarządzania406.670
16Akademia im. Jana Długosza w CzęstochowieWydział Filologiczno-Historyczny314.820
17Akademia im. Jana Długosza w CzęstochowieWydział Matematyczno-Przyrodniczy1.280.350
18Akademia im. Jana Długosza w CzęstochowieWydział Nauk Społecznych90.580
19Akademia im. Jana Długosza w CzęstochowieWydział Pedagogiczny253.850
20Akademia im. Jana Długosza w CzęstochowieWydział Wychowania Artystycznego207.480
21Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów WesterplatteWydział Mechaniczno-Elektryczny589.930
22Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów WesterplatteWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych46.410
23Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów WesterplatteWydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego363.520
24Akademia Morska w GdyniWydział Elektryczny431.860
25Akademia Morska w GdyniWydział Mechaniczny535.600
26Akademia Morska w GdyniWydział Nawigacyjny243.010
27Akademia Morska w GdyniWydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa200.820
28Akademia Morska w SzczecinieWydział Mechaniczny474.050
29Akademia Morska w SzczecinieWydział Nawigacyjny275.990
30Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w BydgoszczyWydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej89.600
31Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w BydgoszczyWydział Instrumentalny175.110
32Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w BydgoszczyWydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku96.600
33Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w BydgoszczyWydział Wokalno-Aktorski53.290
34Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w ŁodziWydział Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych141.070
35Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w ŁodziWydział Instrumentalny175.310
36Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w ŁodziWydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej111.820
37Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w ŁodziWydział Wokalno-Aktorski82.160
38Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w PoznaniuWydział Instrumentalny165.640
39Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w PoznaniuWydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki176.860
40Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w PoznaniuWydział Wokalny66.260
41Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w PoznaniuWydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej48.850
42Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w PoznaniuWydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa117.110
43Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we WrocławiuWydział Edukacji Muzycznej61.530
44Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we WrocławiuWydział Instrumentalny189.300
45Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we WrocławiuWydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii113.580
46Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we WrocławiuWydział Wokalny89.600
47Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w KatowicachWydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu288.680
48Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w KatowicachWydział Wokalno-Instrumentalny254.150
49Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w GdańskuWydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki126.820
50Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w GdańskuWydział Wokalno-Aktorski101.970
51Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w GdańskuWydział Instrumentalny173.890
52Akademia Muzyczna w KrakowieWydział Instrumentalny388.070
53Akademia Muzyczna w KrakowieWydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej360.640
54Akademia Obrony NarodowejWydział Bezpieczeństwa Narodowego352.540
55Akademia Obrony NarodowejWydział Zarządzania i Dowodzenia625.350
56Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii GrzegorzewskiejWydział Nauk Pedagogicznych334.860
57Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w WarszawieWydział Stosowanych Nauk Społecznych170.380
58Akademia Pomorska w SłupskuWydział Edukacyjno-Filozoficzny177.890
59Akademia Pomorska w SłupskuWydział Filologiczno-Historyczny270.560
60Akademia Pomorska w SłupskuWydział Matematyczno-Przyrodniczy414.180
61Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we WrocławiuWydział Grafiki i Sztuki Mediów168.160
62Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we WrocławiuWydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa134.600
63Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we WrocławiuWydział Malarstwa i Rzeźby182.930
64Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieWydział Form Przemysłowych345.310
65Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieWydział Rzeźby127.600
66Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieWydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki75.800
67Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieWydział Malarstwa115.090
68Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziWydział Grafiki i Malarstwa234.140
69Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziWydział Sztuk Wizualnych81.790
70Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziWydział Tkaniny i Ubioru202.290
71Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziWydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz79.490
72Akademia Sztuk Pięknych w GdańskuWydział Architektury i Wzornictwa158.300
73Akademia Sztuk Pięknych w GdańskuWydział Rzeźby88.280
74Akademia Sztuk Pięknych w KatowicachWydział Artystyczny77.500
75Akademia Sztuk Pięknych w KatowicachWydział Projektowy70.927
76Akademia Sztuk Pięknych w WarszawieWydział Malarstwa134.190
77Akademia Sztuk Pięknych w WarszawieWydział Architektury Wnętrz128.360
78Akademia Sztuk Pięknych w WarszawieWydział Grafiki148.110
79Akademia Sztuk Pięknych w WarszawieWydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki134.740
80Akademia Sztuk Pięknych w WarszawieWydział Wzornictwa93.780
81Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w WarszawieWydział Aktorski97.530
82Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w WarszawieWydział Reżyserii50.970
83Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w WarszawieWydział Sztuki Lalkarskiej z siedzibą w Białymstoku101.680
84Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku BiałejWydział Budowy Maszyn i Informatyki1.160.240
85Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku BiałejWydział Humanistyczno-Społeczny198.220
86Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku BiałejWydział Nauk o Zdrowiu66.970
87Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuWydział Turystyki i Rekreacji76.900
88Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w KrakowieWydział Rehabilitacji Ruchowej223.580
89Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w KrakowieWydział Wychowania Fizycznego i Sportu290.330
90Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w PoznaniuWydział Turystyki i Rekreacji95.830
91Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w PoznaniuWydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji613.680
92Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w PoznaniuZamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim128.840
93Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w KatowicachWydział Wychowania Fizycznego228.120
94Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w WarszawieWydział Wychowania Fizycznego532.430
95Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w WarszawieWydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej208.800
96Akademia Wychowania Fizycznego we WrocławiuWydział Fizjoterapii216.030
97Akademia Wychowania Fizycznego we WrocławiuWydział Wychowania Fizycznego437.600
98Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego2.099.840
99Chrześcijańska Akademia Teologiczna w WarszawieWydział Teologiczny88.100
100Gdański Uniwersytet MedycznyWydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej1.174.460
101Gdański Uniwersytet MedycznyWydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym5.881.760
102Gdański Uniwersytet MedycznyWydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej647.350
103Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w ŁodziWydział Aktorski106.460
104Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w ŁodziWydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej497.610
105Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w ŁodziWydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej328.850
106Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w KrakowieWydział Aktorski138.000
107Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w KrakowieWydział Reżyserii Dramatu98.260
108Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w TarnobrzeguInstytut Przedsiębiorczości i Zarządzania5.400
109Politechnika BiałostockaWydział Architektury190.270
110Politechnika BiałostockaWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska719.960
111Politechnika BiałostockaWydział Elektryczny585.900
112Politechnika BiałostockaWydział Informatyki358.030
113Politechnika BiałostockaWydział Mechaniczny592.630
114Politechnika BiałostockaWydział Zarządzania253.460
115Politechnika CzęstochowskaWydział Budownictwa171.760
116Politechnika CzęstochowskaWydział Elektryczny794.010
117Politechnika CzęstochowskaWydział Inżynierii i Ochrony Środowiska547.790
118Politechnika CzęstochowskaWydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki1.053.940
119Politechnika CzęstochowskaWydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej2.012.170
120Politechnika CzęstochowskaWydział Zarządzania403.550
121Politechnika GdańskaWydział Chemiczny3.419.900
122Politechnika GdańskaWydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki3.948.060
123Politechnika GdańskaWydział Elektrotechniki i Automatyki1.835.320
124Politechnika GdańskaWydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej1.318.030
125Politechnika GdańskaWydział Inżynierii Lądowej i Środowiska1.410.230
126Politechnika GdańskaWydział Zarządzania i Ekonomii621.770
127Politechnika GdańskaWydział Architektury281.480
128Politechnika GdańskaWydział Mechaniczny835.310
129Politechnika GdańskaWydział Oceanotechniki i Okrętownictwa506.980
130Politechnika KoszalińskaInstytut Ekonomii i Zarządzania170.260
131Politechnika KoszalińskaInstytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej200.820
132Politechnika KoszalińskaInstytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej274.120
133Politechnika KoszalińskaInstytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych105.520
134Politechnika KoszalińskaInstytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych31.840
135Politechnika KoszalińskaInstytut Wzornictwa131.140
136Politechnika KoszalińskaWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska551.630
137Politechnika KoszalińskaWydział Elektroniki i Informatyki291.390
138Politechnika KoszalińskaWydział Mechaniczny523.770
139Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiWydział Architektury1.943.790
140Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiWydział Inżynierii Lądowej2.688.700
141Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiWydział Fizyki, Matematyki i Informatyki317.080
142Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiWydział Inżynierii i Technologii Chemicznej874.760
143Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiWydział Inżynierii Środowiska1.017.240
144Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiWydział Mechaniczny2.547.680
145Politechnika LubelskaWydział Budownictwa i Architektury393.560
146Politechnika LubelskaWydział Elektrotechniki i Informatyki1.313.050
147Politechnika LubelskaWydział Inżynierii Środowiska348.630
148Politechnika LubelskaWydział Mechaniczny758.320
149Politechnika LubelskaWydział Podstaw Techniki273.360
150Politechnika LubelskaWydział Zarządzania221.260
151Politechnika ŁódzkaInstytut Papiernictwa i Poligrafii264.160
152Politechnika ŁódzkaWydział Biotechnologii i Nauk o Żywności1.625.290
153Politechnika ŁódzkaWydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska1.330.030
154Politechnika ŁódzkaWydział Chemiczny3.960.210
155Politechnika ŁódzkaWydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska1.619.480
156Politechnika ŁódzkaWydział Mechaniczny3.552.520
157Politechnika ŁódzkaWydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki2.975.370
158Politechnika ŁódzkaWydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej491.510
159Politechnika ŁódzkaWydział Organizacji i Zarządzania200.680
160Politechnika ŁódzkaWydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów894.070
161Politechnika OpolskaWydział Budownictwa711.710
162Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki332.120
163Politechnika OpolskaWydział Ekonomii i Zarządzania217.330
164Politechnika OpolskaWydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki515.880
165Politechnika OpolskaWydział Mechaniczny392.640
166Politechnika PoznańskaWydział Budowy Maszyn i Zarządzania2.784.730
167Politechnika PoznańskaWydział Informatyki4.035.550
168Politechnika PoznańskaWydział Maszyn Roboczych i Transportu2.121.600
169Politechnika PoznańskaWydział Technologii Chemicznej1.757.570
170Politechnika PoznańskaWydział Architektury200.330
171Politechnika PoznańskaWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska1.419.110
172Politechnika PoznańskaWydział Elektroniki i Telekomunikacji766.380
173Politechnika PoznańskaWydział Elektryczny2.391.080
174Politechnika PoznańskaWydział Fizyki Technicznej453.530
175Politechnika PoznańskaWydział Inżynierii Zarządzania1.344.610
176Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaWydział Chemiczny2.398.970
177Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska596.120
178Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaWydział Budowy Maszyn i Lotnictwa953.430
179Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaWydział Elektrotechniki i Informatyki551.420
180Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaWydział Matematyki i Fizyki Stosowanej410.630
181Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaWydział Zarządzania397.970
182Politechnika ŚląskaWydział Budownictwa1.266.560
183Politechnika ŚląskaWydział Chemiczny2.482.420
184Politechnika ŚląskaWydział Inżynierii Środowiska i Energetyki3.752.350
185Politechnika ŚląskaWydział Architektury362.560
186Politechnika ŚląskaWydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki3.747.070
187Politechnika ŚląskaWydział Elektryczny2.015.290
188Politechnika ŚląskaWydział Górnictwa i Geologii1.227.930
189Politechnika ŚląskaWydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii1.368.160
190Politechnika ŚląskaWydział Matematyki Stosowanej398.020
191Politechnika ŚląskaWydział Mechaniczny Technologiczny2.248.410
192Politechnika ŚląskaWydział Organizacji i Zarządzania417.150
193Politechnika ŚląskaWydział Transportu527.370
194Politechnika Świętokrzyska w KielcachWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska326.770
195Politechnika Świętokrzyska w KielcachWydział Mechatroniki i Budowy Maszyn670.940
196Politechnika Świętokrzyska w KielcachWydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego131.720
197Politechnika WarszawskaWydział Architektury1.293.390
198Politechnika WarszawskaWydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii1.094.900
199Politechnika WarszawskaWydział Chemiczny3.779.710
200Politechnika WarszawskaWydział Elektroniki i Technik Informacyjnych5.262.260
201Politechnika WarszawskaWydział Fizyki1.431.910
202Politechnika WarszawskaWydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej1.113.770
203Politechnika WarszawskaWydział Inżynierii Lądowej1.755.060
204Politechnika WarszawskaWydział Inżynierii Materiałowej2.044.930
205Politechnika WarszawskaWydział Matematyki i Nauk Informacyjnych711.040
206Politechnika WarszawskaWydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa3.181.140
207Politechnika WarszawskaWydział Mechatroniki1.838.740
208Politechnika WarszawskaWydział Transportu1.542.350
209Politechnika WarszawskaWydział Elektryczny3.009.970
210Politechnika WarszawskaWydział Inżynierii Produkcji992.840
211Politechnika WarszawskaWydział Inżynierii Środowiska1.192.660
212Politechnika WarszawskaWydział Samochodów i Maszyn Roboczych1.118.140
213Politechnika WarszawskaWydział Zarządzania134.960
214Politechnika WrocławskaWydział Budownictwa Lądowego i Wodnego2.136.060
215Politechnika WrocławskaWydział Chemiczny5.812.060
216Politechnika WrocławskaWydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki1.282.350
217Politechnika WrocławskaWydział Mechaniczny5.095.760
218Politechnika WrocławskaWydział Podstawowych Problemów Techniki2.085.670
219Politechnika WrocławskaWydział Architektury1.241.870
220Politechnika WrocławskaWydział Elektroniki2.919.780
221Politechnika WrocławskaWydział Elektryczny2.144.870
222Politechnika WrocławskaWydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii446.570
223Politechnika WrocławskaWydział Informatyki i Zarządzania945.240
224Politechnika WrocławskaWydział Inżynierii Środowiska848.310
225Politechnika WrocławskaWydział Mechaniczno-Energetyczny1.636.700
226Pomorski Uniwersytet Medyczny w SzczecinieWydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim3.444.480
227Pomorski Uniwersytet Medyczny w SzczecinieWydział Nauk o Zdrowiu440.910
228Pomorski Uniwersytet Medyczny w SzczecinieWydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej395.160
229Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWydział Leśny1.030.320
230Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWydział Medycyny Weterynaryjnej2.910.660
231Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu1.694.710
232Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWydział Inżynierii Produkcji383.810
233Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWydział Nauk Ekonomicznych437.230
234Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWydział Nauk Humanistycznych159.130
235Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWydział Nauk o Zwierzętach972.770
236Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji733.110
237Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWydział Nauk o Żywności986.180
238Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWydział Rolnictwa i Biologii1.343.640
239Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWydział Technologii Drewna544.630
240Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWydział Zastosowań Informatyki i Matematyki432.600
241Szkoła Główna Handlowa w WarszawieKolegium Analiz Ekonomicznych1.126.480
242Szkoła Główna Handlowa w WarszawieKolegium Ekonomiczno-Społeczne563.680
243Szkoła Główna Handlowa w WarszawieKolegium Gospodarki Światowej852.510
244Szkoła Główna Handlowa w WarszawieKolegium Nauk o Przedsiębiorstwie758.530
245Szkoła Główna Handlowa w WarszawieKolegium Zarządzania i Finansów909.140
246Szkoła Główna Służby PożarniczejWydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego155.600
247Śląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachWydział Lekarski w Katowicach4.603.150
248Śląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachWydział Zdrowia Publicznego255.030
249Śląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachWydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu1.654.910
250Śląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachWydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu3.093.780
251Śląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachWydział Opieki Zdrowotnej422.050
252Uniwersytet Artystyczny w PoznaniuWydział Komunikacji Multimedialnej137.240
253Uniwersytet Artystyczny w PoznaniuWydział Architektury i Wzornictwa360.110
254Uniwersytet Artystyczny w PoznaniuWydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej111.020
255Uniwersytet Artystyczny w PoznaniuWydział Malarstwa159.690
256Uniwersytet Artystyczny w PoznaniuWydział Rzeźby i Działań Przestrzennych115.460
257Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachWydział Ekonomii769.960
258Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachWydział Finansów i Ubezpieczeń695.170
259Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachWydział Zarządzania1.041.280
260Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachWydział Informatyki i Komunikacji180.080
261Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieWydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych795.510
262Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieWydział Towaroznawstwa503.070
263Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieWydział Finansów212.920
264Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieWydział Zarządzania989.570
265Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuWydział Ekonomii800.990
266Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuWydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej386.300
267Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuWydział Towaroznawstwa480.050
268Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuWydział Gospodarki Międzynarodowej165.520
269Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuWydział Zarządzania506.160
270Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuWydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki639.230
271Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuWydział Inżynieryjno-Ekonomiczny760.900
272Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuWydział Nauk Ekonomicznych1.177.400
273Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuWydział Zarządzania, Informatyki i Finansów1.515.580
274Uniwersytet GdańskiMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego893.970
275Uniwersytet GdańskiWydział Chemii2.209.860
276Uniwersytet GdańskiWydział Matematyki, Fizyki i Informatyki1.329.060
277Uniwersytet GdańskiWydział Oceanografii i Geografii6.308.850
278Uniwersytet GdańskiWydział Biologii1.368.740
279Uniwersytet GdańskiWydział Ekonomiczny467.680
280Uniwersytet GdańskiWydział Filologiczny627.180
281Uniwersytet GdańskiWydział Historyczny226.740
282Uniwersytet GdańskiWydział Nauk Społecznych814.110
283Uniwersytet GdańskiWydział Prawa i Administracji258.720
284Uniwersytet GdańskiWydział Zarządzania387.070
285Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Biologii2.865.040
286Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Chemii5.064.690
287Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Filologii Polskiej i Klasycznej917.070
288Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Fizyki3.209.500
289Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Matematyki i Informatyki1.141.810
290Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa410.170
291Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Nauk Społecznych1.402.370
292Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Neofilologii1.973.740
293Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Prawa i Administracji569.060
294Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Historyczny1.742.920
295Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Nauk Geograficznych i Geologicznych1.449.880
296Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Studiów Edukacyjnych550.070
297Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Teologiczny190.060
298Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii2.630.880
299Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWydział Biologii i Nauk o Ziemi4.659.860
300Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWydział Chemii3.124.800
301Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w KrakowieWydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej1.290.020
302Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWydział Filozoficzny1.523.280
303Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej3.963.340
304Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w KrakowieWydział Lekarski9.751.280
305Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWydział Matematyki i Informatyki1.261.840
306Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w KrakowieWydział Nauk o Zdrowiu931.220
307Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWydział Polonistyki572.520
308Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWydział Prawa i Administracji1.090.240
309Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych681.040
310Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej872.000
311Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWydział Filologiczny1.527.060
312Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWydział Historyczny1.241.690
313Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachWydział Nauk o Zdrowiu465.210
314Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachWydział Filologiczno-Historyczny165.950
315Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachWydział Humanistyczny329.780
316Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachWydział Matematyczno-Przyrodniczy1.326.360
317Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachWydział Nauk Społecznych168.690
318Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachWydział Zarządzania i Administracji365.420
319Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWydział Filozofii Chrześcijańskiej367.380
320Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych892.650
321Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWydział Prawa Kanonicznego125.490
322Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWydział Biologii i Nauk o Środowisku240.640
323Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWydział Nauk Humanistycznych127.080
324Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWydział Nauk Pedagogicznych108.350
325Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWydział Prawa i Administracji141.060
326Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWydział Teologiczny416.420
327Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyWydział Administracji i Nauk Społecznych168.250
328Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyWydział Humanistyczny451.760
329Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyWydział Matematyki, Fizyki i Techniki429.270
330Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyWydział Pedagogiki i Psychologii308.570
331Uniwersytet ŁódzkiWydział Ekonomiczno-Socjologiczny2.553.650
332Uniwersytet ŁódzkiWydział Fizyki i Informatyki Stosowanej929.810
333Uniwersytet ŁódzkiWydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych218.120
334Uniwersytet ŁódzkiWydział Biologii i Ochrony Środowiska1.930.980
335Uniwersytet ŁódzkiWydział Chemii1.123.130
336Uniwersytet ŁódzkiWydział Filologiczny1.052.660
337Uniwersytet ŁódzkiWydział Filozoficzno-Historyczny384.870
338Uniwersytet ŁódzkiWydział Matematyki i Informatyki398.190
339Uniwersytet ŁódzkiWydział Nauk Geograficznych336.520
340Uniwersytet ŁódzkiWydział Nauk o Wychowaniu356.240
341Uniwersytet ŁódzkiWydział Prawa i Administracji354.090
342Uniwersytet ŁódzkiWydział Zarządzania549.730
343Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieWydział Chemii3.466.900
344Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieWydział Matematyki, Fizyki i Informatyki2.025.600
345Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieWydział Prawa i Administracji569.190
346Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieWydział Artystyczny378.990
347Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieWydział Biologii i Biotechnologii1.054.220
348Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieWydział Ekonomiczny237.820
349Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieWydział Filozofii i Socjologii297.430
350Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieWydział Humanistyczny833.840
351Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej795.760
352Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieWydział Pedagogiki i Psychologii349.720
353Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieWydział Politologii452.720
354Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuWydział Lekarski I5.498.380
355Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuWydział Lekarski II4.924.160
356Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuWydział Farmaceutyczny1.030.520
357Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuWydział Nauk o Zdrowiu503.870
358Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

we Wrocławiu

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej1.301.520
359Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

we Wrocławiu

Wydział Lekarski3.534.980
360Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

we Wrocławiu

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego3.519.110
361Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

we Wrocławiu

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny368.690
362Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

we Wrocławiu

Wydział Nauk o Zdrowiu321.510
363Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuWydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej1.199.220
364Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuWydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim5.442.500
365Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuWydział Nauk o Zdrowiu599.620
366Uniwersytet Medyczny w LublinieWydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej1.407.690
367Uniwersytet Medyczny w LublinieWydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu565.320
368Uniwersytet Medyczny w LublinieI Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym2.847.830
369Uniwersytet Medyczny w LublinieII Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym3.311.340
370Uniwersytet Medyczny w ŁodziWydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego933.440
371Uniwersytet Medyczny w ŁodziWydział Nauk o Zdrowiu1.149.360
372Uniwersytet Medyczny w ŁodziWydział Farmaceutyczny1.059.450
373Uniwersytet Medyczny w ŁodziWydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym6.918.629
374Uniwersytet Medyczny w ŁodziWydział Wojskowo-Lekarski1.406.960
375Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Chemii1.881.040
376Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Filologiczny596.620
377Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej2.109.600
378Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Humanistyczny448.350
379Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Matematyki i Informatyki810.310
380Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Nauk Pedagogicznych254.570
381Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Biologii i Nauk o Ziemi1.142.410
382Uniwersytet Mikołaja Kopernika-Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w BydgoszczyWydział Farmaceutyczny775.370
383Uniwersytet Mikołaja Kopernika-Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w BydgoszczyWydział Lekarski1.763.220
384Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania453.360
385Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Nauk Historycznych669.810
386Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w BydgoszczyWydział Nauk o Zdrowiu479.060
387Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Politologii i Studiów Międzynarodowych92.070
388Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Prawa i Administracji376.620
389Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Sztuk Pięknych370.050
390Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Teologiczny70.670
391Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w WarszawieWydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca118.310
392Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w WarszawieWydział Fortepianu, Klawesynu i Organów146.710
393Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w WarszawieWydział Instrumentalno-Pedagogiczny174.780
394Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w WarszawieWydział Instrumentalny236.630
395Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w WarszawieWydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki327.260
396Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w WarszawieWydział Wokalny85.500
397Uniwersytet OpolskiWydział Filologiczny671.670
398Uniwersytet OpolskiWydział Teologiczny213.490
399Uniwersytet OpolskiWydział Chemii404.130
400Uniwersytet OpolskiWydział Ekonomiczny90.820
401Uniwersytet OpolskiWydział Historyczno-Pedagogiczny487.490
402Uniwersytet OpolskiWydział Matematyki, Fizyki i Informatyki240.800
403Uniwersytet OpolskiWydział Prawa i Administracji102.440
404Uniwersytet OpolskiWydział Przyrodniczo-Techniczny461.160
405Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieWydział Geograficzno-Biologiczny430.360
406Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieWydział Humanistyczny245.460
407Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieWydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny514.920
408Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieWydział Sztuki136.980
409Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieWydział Filologiczny507.220
410Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w SiedlcachWydział Humanistyczny487.170
411Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w SiedlcachWydział Nauk Ścisłych1.131.180
412Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w SiedlcachWydział Przyrodniczy776.020
413Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieWydział Medycyny Weterynaryjnej1.818.870
414Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieWydział Agrobioinżynierii929.210
415Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieWydział Biologii i Hodowli Zwierząt1.085.720
416Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieWydział Inżynierii Produkcji766.900
417Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieWydział Nauk o Żywności i Biotechnologii511.940
418Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieWydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu792.170
419Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuWydział Hodowli i Biologii Zwierząt1.716.510
420Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuWydział Ekonomiczno-Społeczny355.740
421Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuWydział Leśny624.870
422Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuWydział Nauk o Żywności i Żywieniu1.596.920
423Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuWydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu1.046.820
424Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuWydział Rolnictwa i Bioinżynierii1.276.660
425Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuWydział Technologii Drewna577.950
426Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuWydział Biologii i Hodowli Zwierząt1.271.510
427Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuWydział Medycyny Weterynaryjnej1.512.140
428Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuWydział Nauk o Żywności1.004.450
429Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuWydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji1.070.690
430Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuWydział Przyrodniczo-Technologiczny2.208.550
431Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieWydział Ogrodniczy1.151.820
432Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieWydział Hodowli i Biologii Zwierząt1.426.820
433Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieWydział Inżynierii Środowiska i Geodezji555.840
434Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieWydział Leśny702.610
435Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieWydział Rolniczo-Ekonomiczny1.926.920
436Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieWydział Technologii Żywności1.024.160
437Uniwersytet RzeszowskiWydział Biologiczno-Rolniczy521.510
438Uniwersytet RzeszowskiWydział Ekonomii178.710
439Uniwersytet RzeszowskiWydział Filologiczny268.310
440Uniwersytet RzeszowskiWydział Matematyczno-Przyrodniczy656.960
441Uniwersytet RzeszowskiWydział Prawa i Administracji104.380
442Uniwersytet RzeszowskiWydział Socjologiczno-Historyczny270.570
443Uniwersytet RzeszowskiWydział Sztuki108.820
444Uniwersytet RzeszowskiZamiejscowy Wydział Biotechnologii136.140
445Uniwersytet SzczecińskiWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania1.098.110
446Uniwersytet SzczecińskiWydział Zarządzania i Ekonomiki Usług421.520
447Uniwersytet SzczecińskiWydział Filologiczny287.400
448Uniwersytet SzczecińskiWydział Humanistyczny459.140
449Uniwersytet SzczecińskiWydział Matematyczno-Fizyczny213.590
450Uniwersytet SzczecińskiWydział Nauk o Ziemi231.970
451Uniwersytet SzczecińskiWydział Biologii590.430
452Uniwersytet SzczecińskiWydział Prawa i Administracji147.880
453Uniwersytet SzczecińskiWydział Teologiczny129.450
454Uniwersytet Śląski w KatowicachWydział Artystyczny w Cieszynie465.040
455Uniwersytet Śląski w KatowicachWydział Filologiczny1.928.510
456Uniwersytet Śląski w KatowicachWydział Informatyki i Nauki o Materiałach1.675.180
457Uniwersytet Śląski w KatowicachWydział Matematyki, Fizyki i Chemii6.522.020
458Uniwersytet Śląski w KatowicachWydział Pedagogiki i Psychologii744.530
459Uniwersytet Śląski w KatowicachWydział Prawa i Administracji465.150
460Uniwersytet Śląski w KatowicachWydział Teologiczny111.500
461Uniwersytet Śląski w KatowicachWydział Biologii i Ochrony Środowiska805.740
462Uniwersytet Śląski w KatowicachWydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie248.370
463Uniwersytet Śląski w KatowicachWydział Nauk o Ziemi1.087.620
464Uniwersytet Śląski w KatowicachWydział Nauk Społecznych317.870
465Uniwersytet Śląski w KatowicachWydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego80.870
466Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

im. Kazimierza Pułaskiego

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny52.236
467Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

im. Kazimierza Pułaskiego

Wydział Ekonomiczny62.890
468Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

im. Kazimierza Pułaskiego

Wydział Informatyki i Matematyki38.874
469Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

im. Kazimierza Pułaskiego

Wydział Mechaniczny705.900
470Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

im. Kazimierza Pułaskiego

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej30.370
471Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

im. Kazimierza Pułaskiego

Wydział Sztuki79.190
472Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w BydgoszczyWydział Inżynierii Mechanicznej1.873.970
473Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w BydgoszczyWydział Technologii i Inżynierii Chemicznej703.640
474Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w BydgoszczyWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska343.450
475Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w BydgoszczyWydział Hodowli i Biologii Zwierząt466.080
476Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w BydgoszczyWydział Rolnictwa i Biotechnologii1.184.620
477Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w BydgoszczyWydział Telekomunikacji i Elektrotechniki317.260
478Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w BydgoszczyWydział Zarządzania135.660
479Uniwersytet w BiałymstokuWydział Fizyki689.980
480Uniwersytet w BiałymstokuWydział Prawa247.050
481Uniwersytet w BiałymstokuWydział Biologiczno-Chemiczny987.820
482Uniwersytet w BiałymstokuWydział Ekonomii i Zarządzania129.060
483Uniwersytet w BiałymstokuWydział Filologiczny265.420
484Uniwersytet w BiałymstokuWydział Historyczno-Socjologiczny335.390
485Uniwersytet w BiałymstokuWydział Matematyki i Informatyki195.650
486Uniwersytet w BiałymstokuWydział Pedagogiki i Psychologii238.190
487Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Bioinżynierii Zwierząt1.568.940
488Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa1.993.400
489Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Medycyny Weterynaryjnej1.611.560
490Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Nauki o Żywności1.619.490
491Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Ochrony Środowiska i Rybactwa972.380
492Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Biologii408.710
493Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej601.130
494Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Humanistyczny586.680
495Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Matematyki i Informatyki185.490
496Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Nauk Ekonomicznych179.340
497Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Nauk Medycznych366.650
498Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Nauk Społecznych349.640
499Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Prawa i Administracji280.240
500Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Teologii157.860
501Uniwersytet WarszawskiCentrum Europejskie351.420
502Uniwersytet WarszawskiInstytut Ameryk i Europy191.910
503Uniwersytet WarszawskiInstytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales"163.720
504Uniwersytet WarszawskiInstytut Studiów Społecznych249.160
505Uniwersytet WarszawskiInterdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego359.910
506Uniwersytet WarszawskiOśrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej88.250
507Uniwersytet WarszawskiOśrodek Badań nad Migracjami80.760
508Uniwersytet WarszawskiŚrodowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów333.550
509Uniwersytet WarszawskiWydział Biologii4.145.480
510Uniwersytet WarszawskiWydział Chemii4.542.260
511Uniwersytet WarszawskiWydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych982.330
512Uniwersytet WarszawskiWydział Filozofii i Socjologii969.320
513Uniwersytet WarszawskiWydział Fizyki6.872.680
514Uniwersytet WarszawskiWydział Historyczny2.491.060
515Uniwersytet WarszawskiWydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki2.649.470
516Uniwersytet WarszawskiWydział Nauk Ekonomicznych708.040
517Uniwersytet WarszawskiWydział Orientalistyczny357.290
518Uniwersytet WarszawskiWydział Polonistyki705.090
519Uniwersytet WarszawskiWydział Prawa i Administracji458.900
520Uniwersytet WarszawskiWydział Psychologii689.980
521Uniwersytet WarszawskiWydział Zarządzania584.350
522Uniwersytet WarszawskiCentrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego14.130
523Uniwersytet WarszawskiWydział Geografii i Studiów Regionalnych479.130
524Uniwersytet WarszawskiWydział Geologii1.457.250
525Uniwersytet WarszawskiWydział Lingwistyki Stosowanej552.150
526Uniwersytet WarszawskiWydział Neofilologii651.370
527Uniwersytet WarszawskiWydział Pedagogiczny329.350
528Uniwersytet WarszawskiWydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji748.150
529Uniwersytet WrocławskiWydział Biotechnologii1.253.860
530Uniwersytet WrocławskiWydział Chemii3.877.480
531Uniwersytet WrocławskiWydział Filologiczny1.262.070
532Uniwersytet WrocławskiWydział Fizyki i Astronomii2.078.280
533Uniwersytet WrocławskiWydział Matematyki i Informatyki1.634.200
534Uniwersytet WrocławskiWydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych1.392.950
535Uniwersytet WrocławskiWydział Nauk Biologicznych2.058.460
536Uniwersytet WrocławskiWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska1.271.440
537Uniwersytet WrocławskiWydział Nauk Społecznych682.750
538Uniwersytet WrocławskiWydział Prawa, Administracji i Ekonomii381.200
539Uniwersytet ZielonogórskiWydział Artystyczny181.720
540Uniwersytet ZielonogórskiWydział Ekonomii i Zarządzania124.310
541Uniwersytet ZielonogórskiWydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji1.093.370
542Uniwersytet ZielonogórskiWydział Fizyki i Astronomii371.250
543Uniwersytet ZielonogórskiWydział Humanistyczny536.350
544Uniwersytet ZielonogórskiWydział Inżynierii Lądowej i Środowiska351.170
545Uniwersytet ZielonogórskiWydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii120.600
546Uniwersytet ZielonogórskiWydział Nauk Biologicznych206.350
547Uniwersytet ZielonogórskiWydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu316.500
548Warszawski Uniwersytet MedycznyI Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym8.347.820
549Warszawski Uniwersytet MedycznyII Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii1.619.050
550Warszawski Uniwersytet MedycznyWydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej1.359.690
551Warszawski Uniwersytet MedycznyWydział Nauki o Zdrowiu298.170
552Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława DąbrowskiegoInstytut Optoelektroniki3.611.540
553Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława DąbrowskiegoWydział Elektroniki1.903.770
554Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława DąbrowskiegoWydział Mechatroniki i Lotnictwa1.785.180
555Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława DąbrowskiegoWydział Nowych Technologii i Chemii2.350.580
556Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława DąbrowskiegoWydział Cybernetyki950.200
557Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława DąbrowskiegoWydział Inżynierii Lądowej i Geodezji564.690
558Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława DąbrowskiegoWydział Mechaniczny848.460
559Wyższa Szkoła Policji w SzczytnieWydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji134.060
560Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki2.116.000
561Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydział Technologii i Inżynierii Chemicznej2.603.030
562Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt895.830
563Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydział Budownictwa i Architektury804.020
564Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydział Ekonomiczny353.640
565Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydział Elektryczny1.104.030
566Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydział Informatyki433.700
567Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa1.050.840
568Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydział Nauk o Żywności i Rybactwa847.790
569Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydział Techniki Morskiej i Transportu358.610
RAZEM:582.731.086
UCZELNIE SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1Akademia Ignatianum w KrakowieWydział Filozoficzny100.580
2Akademia Ignatianum w KrakowieWydział Pedagogiczny202.190
3Akademia Leona Koźmińskiego902.920
4Dolnośląska Szkoła WyższaWydział Nauk Pedagogicznych244.570
5Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIWydział Filozofii495.360
6Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIWydział Nauk Humanistycznych1.050.070
7Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIWydział Nauk Społecznych860.040
8Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIWydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji527.620
9Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIWydział Teologii912.320
10Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIWydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli153.360
11Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza ModrzewskiegoWydział Nauk Humanistycznych58.350
12Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza ModrzewskiegoWydział Nauk o Bezpieczeństwie33.330
13Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza ModrzewskiegoWydział Politologii i Komunikacji Społecznej39.550
14Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza ModrzewskiegoWydział Prawa i Administracji104.010
15Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza ModrzewskiegoWydział Zdrowia i Nauk Medycznych26.210
16Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we WrocławiuWydział Logistyki i Transportu322.720
17Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w WarszawieWydział Informatyki585.710
18Społeczna Akademia Nauk w ŁodziWydział Zarządzania662.790
19Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w WarszawieWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych285.110
20Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w WarszawieWydział Psychologii427.300
21Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w WarszawieWydział Zamiejscowy we Wrocławiu162.010
22Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w WarszawieWydział Zamiejscowy w Sopocie93.230
23Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieWydział Filozoficzny144.740
24Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieWydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie54.140
25Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieWydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego196.970
26Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieWydział Nauk Społecznych106.380
27Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieWydział Teologiczny309.650
28Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym SączuWydział Przedsiębiorczości i Zarządzania59.330
29Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie GórniczejWydział Zarządzania i Informatyki117.620
30Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w WarszawieWydział Psychologii207.570
31Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w WarszawieWydział Politologii31.070
32Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w WarszawieWydział Prawa i Administracji37.880
33Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w WarszawieWydział Zarządzania i Finansów91.560
34Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w JózefowieWydział Nauk Społecznych88.400
35Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowieWydział Administracji i Nauk Społecznych150.390
36Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowieWydział Ekonomiczny158.950
37Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowieWydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu144.690
38Wyższa Szkoła Logistyki w PoznaniuWydział Zarządzania i Logistyki94.620
39Wyższa Szkoła Studiów MiędzynarodowychWydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji117.880
40Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we WrocławiuWydział Zarządzania102.380
41Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w KatowicachWydział Humanistyczny150.610
42Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w KatowicachWydział Ekonomiczno-Inżynieryjny29.760
RAZEM:10.643.940
INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
1BioInfoBank sp. z o. o.94.230
2Centrum Fizyki Ciała Stałego Sp. z o.o. w Krakowie7.580
3Centrum Techniki Okrętowej S. A.1.219.480
4Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS51.550
5Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznański Park Naukowo-Technologiczny129.460
6Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.805.400
7Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.318.820
8KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe868.310
9Muzeum Narodowe w Krakowie122.760
10Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.871.580
11Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp.

z o. o.

904.640
12Polska Akademia Umiejętności5.978.000
13Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o. o.571.970
RAZEM:11.943.780