Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUS.2013.28

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 lipca 2013 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2013 r.

W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407 i 1445) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2013 r. wyniosło 3.808,63 zł.