Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1995.7.41

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 kwietnia 1995 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 kwietnia 1995 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 1995 r.

Na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 109, poz. 523) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 1995 r. wyniosło 664,02 zł.