Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1992.1.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 stycznia 1992 r.

OBWIESZCZENIE
Narodowego Banku Polskiego
z dnia 31 grudnia 1991 r.
w sprawie przeciętnej stopy redyskontowej dla weksli krajowych w 1991 r.

W związku z art. 359 § 1, 360 § 2 i 364 § 2 Kodeksu handlowego podaje się do wiadomości, że przeciętna stopa redyskonta Narodowego Banku Polskiego dla weksli krajowych w roku 1991 wynosiła 46,66% w stosunku rocznym.