Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2006.4.251

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2006 r.

DECYZJA Nr 43
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 21 lipca 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska do spraw ekonomicznych w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych oraz stałych przedstawicielstwach przy organizacjach międzynarodowych

§  1. Powołuje się Zespół do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz wyłonienia kandydatów na stanowiska do spraw ekonomicznych w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych oraz stałych przedstawicielstwach przy organizacjach międzynarodowych, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
1. Przewodniczącym Zespołu jest pani Katarzyna Skórzyńska, starszy radca ministra w Departamencie Zagranicznej Polityki Ekonomicznej - p.o. dyrektora Departamentu.
2. Na członków Zespołu wyznacza się:
1) panią Beatę Brzywczy, radcę ministra - p.o. zastępcy dyrektora Biura Kadr i Szkolenia;
2) pana Włodzimierza Wykrotę, I radcę w Biurze Kadr i Szkolenia;
3) pana Andrzeja Świeżaczyńskiego, głównego specjalistę - p.o. naczelnika Wydziału Dwustronnej Współpracy Gospodarczej w Departamencie Zagranicznej Polityki Ekonomicznej;
4) pana Macieja Grabowskiego, I sekretarza w Departamencie Zagranicznej Polityki Ekonomicznej;
5) przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki.
§  3. Zespół przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska do spraw ekonomicznych w następujących przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych:
1) Ambasada RP w Ammanie;
2) Ambasada RP w Bagdadzie;
3) Ambasada RP w Baku;
4) Ambasada RP w Bangkoku;
5) Konsulat Generalny RP w Barcelonie ;
6) Ambasada RP w Berlinie (2 stanowiska);
7) Ambasada RP w Bernie;
8) Ambasada RP w Bogocie;
9) Ambasada RP w Brasilii;
10) Ambasada RP w Bratysławie
11) Ambasada RP w Budapeszcie;
12) Ambasada RP w Buenos Aires;
13) Ambasada RP w Bukareszcie;
14) Ambasada RP w Caracas;
15) Ambasada RP w Dublinie;
16) Ambasada RP w Dżakarcie;
17) Ambasada RP w Erewaniu;
18) Ambasada RP w Hawanie;
19) Ambasada RP w Islamabadzie;
20) Ambasada RP w Kairze;
21) Konsulat Generalny RP w Karachi;
22) Ambasada RP w Kijowie;
23) Ambasada RP w Kuala Lumpur;
24) Ambasada RP w Limie;
25) Ambasada RP w Londynie;
26) Ambasada RP w Madrycie;
27) Ambasada RP w Meksyku;
28) Ambasada RP w Moskwie;
29) Konsulat Generalny RP w Mumbaju;
30) Ambasada RP w New Delhi (2 stanowiska);
31) Ambasada RP w Ottawie 32) Ambasada RP w Paryżu (2 stanowiska);
33) Ambasada RP w Pekinie (2 stanowiska);
34) Ambasada RP w Phenianie;
35) Ambasada RP w Pradze;
36) Ambasada RP w Sarajewie;
37) Ambasada RP w Skopje
38) Ambasada RP w Sofii;
39) Ambasada RP w Teheranie;
40) Ambasada RP w Tbilisi;
41) Ambasada RP w Tiranie;
42) Ambasada RP w Tokio;
43) Ambasada RP w Trypolisie;
44) Ambasada RP w Ułan Bator;
45) Ambasada RP w Waszyngtonie (2 stanowiska);
46) Ambasada RP w Wiedniu;
47) Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ w Nowym Jorku.
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.