Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2008.2.11

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2011 r.

DECYZJA Nr 19/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych

Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. f i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z art. 54 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.1) i pkt 38 decyzji Nr 22/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 2, poz. 20), ustala się co następuje:

1. 1 Powołuje się:
1) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 1 przy Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej, 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26, w składzie:

przewodniczący - ppłk Dariusz MACIĄG Z-ca Szefa WIGE

zastępca przewodniczącego - ppłk Grzegorz DRUŻYŃSKI DWIGE Bydgoszcz

sekretarz - pan Stefan LEWANDOWSKI Biuro WIGE Warszawa

członkowie:

- ppłk Roman GROMOWSKI DWIGE Wrocław

- pan Ryszard BERNARD DWIGE Kraków

- pan Kazimierz BOGUSZ DWIGE Kraków

- pan Henryk BUKOWSKI DWIGE Bydgoszcz

- pan Sławomir BURDKA DWIGE Wrocław

- pan Mirosław GRUSZKOWSKI DWIGE Bydgoszcz

- pan Sylwester JAMKA DWIGE Wrocław

- pan Andrzej KORNAFEL Biuro WIGE Warszawa

- pan Krzysztof KORPALSKI Biuro WIGE Warszawa

- pan Karol KOSIERKIEWICZ DWIGE Wrocław

- pan Marek KUBISA Biuro WIGE Warszawa

- pan Leszek LASKOWSKI DWIGE Kraków

- pan Tomasz LEWANDOWSKI DWIGE Bydgoszcz

- pan Jacek MĘTRAK Biuro WIGE Warszawa

- pan Andrzej PNIEWSKI Biuro WIGE Warszawa

- pan Krzysztof STOCKI Biuro WIGE Warszawa

- pan Szczepan SZCZUBIAŁ DWIGE Kraków

- pan Jerzy TETERYCZ DWIGE Wrocław

- pan Wojciech ŻABIŃSKI DWIGE Bydgoszcz

Komisja obejmuje swoją właściwością jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane;

2) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 2 przy 3 Wrocławskiej Brygadzie Radiotechnicznej, 50-984 Wrocław, ul. Graniczna 13, w składzie:

przewodniczący - mjr Jacek POŁEĆ JW 2644 Wrocław

zastępca przewodniczącego - kpt. Artur BUNALSKI JW 2748 Wrocław

sekretarz - pan Leszek CZARNIECKI JW 2644 Wrocław

członkowie:

- kpt. Wojciech KOCENIAK JW 3533 Sandomierz

- kpt. Dariusz ORŁOWSKI JW 3775 Chojnice

- por. Maciej MAZUROWICZ JW 2031 Lipowiec

- por. Marcin PYSIEWICZ JW 2748 Wrocław

- ppor. Mirosław KWAS JW 2748 Wrocław

- chor. Grzegorz SZPILA JW 2748 Wrocław

Komisja obejmuje swoją właściwością: Dowództwo 3. BRt i jednostki podległe, 32. ODN Kraków oraz 3. RWT SP Kraków;

3) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 3 przy 2 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego, 60-967 Poznań, ul. Kościuszki 92/98, w składzie:

przewodniczący - mjr Mariusz KOŁODZIŃSKI JW 3091 Poznań

zastępca przewodniczącego - pan Tomasz KARLIŃSKI JW 3091 Poznań

sekretarz - pan Mieczysław MAREK JW 3091 Poznań

członkowie:

- kpt. Piotr MACULEWICZ JW 3091 Poznań

- kpt. Paweł MOŃKO JW 3091 Poznań

- kpt. Radosław ŚNIEGÓŁA JW 3091 Poznań

Komisja obejmuje swoją właściwością: Dowództwo 2. SLT i jednostki podległe, Dowództwo 3. SLTr i jednostki podległe, MJDOP Poznań, 1. RWT SP Poznań, 61. pr OP Skwierzyna, 21. CPL Nadarzyce, 6. bdow Śrem, 6. bchem Śrem;

4) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 4 przy 1 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego, 78-301 Świdwin, ul. Połczyńska 31, w składzie:

przewodniczący - płk Mariusz LIPIŃSKI JW 3294 Świdwin

zastępca przewodniczącego - mjr Zbigniew LISS CSSP Koszalin

sekretarz - pan Janusz SADURSKI WOG Ustka

członkowie:

- mjr Jacek PIERZGALSKI 21 CPL Nadarzyce

- mjr Andrzej PRZYBYCIEL 3 BR OP Warszawa

- kpt. Przemysław JAWORSKI 3 BR OP Warszawa

- kpt. Krzysztof PĄCZEK 3 BR OP Warszawa

Komisja obejmuje swoją właściwością: Dowództwo 1. SLT i jednostki podległe, Dowództwo 3. BR OP i jednostki podległe, 22. ODN Bydgoszcz, CP SP Ustka, 78. pr. OP Mrzeżyno, 2. RWT SP Bydgoszcz i CS SP Koszalin;

5) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 5 przy 1 Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej, 41-902 Bytom, ul. Oświęcimska 33, w składzie:

przewodniczący - kpt. Wojciech OLEJARZ 34 dr OP Bytom

zastępca przewodniczącego - kpt. Arkadiusz LUDWICZAK 1 BR OP Bytom

sekretarz - chor. Tomasz BOMBA 1 BR OP Bytom

członkowie:

- kpt. Zbigniew MARCINIEC 34 dr OP Bytom

- mł. chor. sztab. Robert TOMASZEWSKI 34 dr OP Bytom

Komisja obejmuje swoją właściwością: 1 BR OP Bytom i jednostki podległe;

6) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 6 przy 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego, 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303, w składzie:

przewodniczący - mjr Robert BRODZIK 4 SLSz Dęblin

zastępca przewodniczącego - ppłk Dariusz BROŻEK WSOSP Dęblin

sekretarz - mjr Roman TUZIAK WSOSP Dęblin

członkowie:

- mjr Wiesław WĄTUR 4 SLSz Dęblin

- mł. chor. sztab. Janusz ZARĘBA CSIL Dęblin

Komisja obejmuje swoją właściwością: Dowództwo 4. SLSz i jednostki podległe oraz uczestników kursów i szkoleń odbywających się w CSIL i Szkole Podoficerskiej SP Dęblin, 4. RWT SP Warszawa, 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej Tomaszów Maz., 1. BLot Warszawa, 36. spltr Warszawa i 1. ORel Grójec;

7) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 7 przy Akademii Marynarki Wojennej, 81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69, w składzie:
przewodniczący- kmdr por. Grzegorz GRZECZKAAMW
zastępca przewodniczącego- kmdr por. Bogdan POJAWAAMW
sekretarz- kmdr ppor. Paweł WIRKOWSKIAMW
członkowie:
- kmdr por. Adam OLEJNIKAMW
- kmdr Józef MAŁECKIAMW
- kmdr por. Karol LISTEWNIKAMW
- kmdr por. Mirosław CHMIELIŃSKIAMW
- kmdr. por. Piotr SZYMAKAMW

Komisja obejmuje swoją właściwością jednostki organizacyjne Akademii Marynarki Wojennej oraz jednostki organizacyjne podległe Dowództwu Marynarki Wojennej;

8) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 8 przy 1. Dywizji Zmechanizowanej, 05-119 Legionowo, ul. Koszarowa, w składzie:
przewodniczący- ppłk Artur HEJDESztab 1 WDZ Legionowo
zastępca przewodniczącego- mjr Piotr MICHROWSKISztab 1 WDZ Legionowo
sekretarz- kpt. Andrzej CZARKOWSKISztab 1 WDZ Legionowo
członkowie:
- mjr Waldemar CIOKSztab 1 WDZ Legionowo
- mjr Janusz KWIETNIEWSKIDelegatura WDT Warszawa
- kpt. Adam KOZŁECKISztab 3 BZ Lublin
- kpt. Grzegorz KUCHTASztab 1 BPanc Wesoła
- kpt. Dariusz NOWAKSztab 21 BSP Rzeszów
- kpt. Marcin SUDAK2 BSap Kazuń
- st. chor. sztab. Stanisław PASTUSZKA15 pplot Gołdap
- mł. chor. sztab. Piotr STRZELIŃSKI1 bdow Legionowo

Komisja obejmuje swoją właściwością Dowództwo 1. Dywizji Zmechanizowanej i jednostki organizacyjne podległe Dowódcy 1. DZ oraz niżej wymienione jednostki podległe Dowódcy Wojsk Lądowych: 2. Brygada Saperów Kazuń, 2. pułk rozpoznawczy Hrubieszów, Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Nowa Dęba;

9) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 9 przy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, 68-101 Żagań, ul. Traugutta, w składzie:

przewodniczący - mjr Albert PLEWA 69 pplot Leszno

zastępca przewodniczącego - kpt. Krzysztof ŁAŻEWSKI OAS 11 DKPanc

sekretarz - kpt. Jarosław TOPOLSKI 69 pplot Leszno

członkowie:

- mjr Jacek BIAŁOŃ 34 BKPanc Żagań

- kpt. Paweł KOLASIŃSKI 11 brem Żagań

- kpt. Dominik ŁUCEK 1 BSap Brzeg

- kpt. Tomasz PAWLAK 4 pplot Czerwieńsk

- kpt. Rafał ŻURAWIK CSzWInż i Chem Wrocław

Komisja obejmuje swoją właściwością Dowództwo 11. Dywizji Kawalerii Pancernej i jednostki organizacyjne podległe Dowódcy 11. DKPanc oraz niżej wymienione jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Wojsk Lądowych: 23. Brygada Artylerii Bolesławiec (od dnia 01.01.2012 r. 23 Pułk Artylerii), 1. Brygada Saperów Brzeg (od dnia 01.01.2012 r. 1 Pułk Saperów), 4. Pułk Przeciwlotniczy Czerwieńsk (od dnia 01.01.2012 r. 4 Pułk Przeciwlotniczy im. Gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota"), WSO WLąd. Wrocław, 22. batalion piechoty górskiej Kłodzko, Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Wędrzyn, Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Żagań, Ośrodek Szkolenia Piechoty Górskiej - Duszniki Zdrój;

10) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 10 przy 12. Dywizji Zmechanizowanej, 70-904 Szczecin, ul. Zalewskiego 2, w składzie:
przewodniczący- mjr Andrzej MAJEWSKISztab 12 DZ Szczecin
zastępca przewodniczącego- mjr Cezary MILEWSKISztab 12 DZ Szczecin
sekretarz- kpt. Ryszard WOLOWIKJW 3427 Szczecin
członkowie:
- mjr Krzysztof ZENEL5 pinż Szczecin
- kpt. Mariusz LASIEWICKIJW 4403 Choszczno
- kpt. Marcin MICHAŁEKSztab 12 DZ Szczecin
- kpt. Roman ORCHOWSKI8 pplot Koszalin
- kpt. Wiesław WĄSOWSKIJW 2117 Kołobrzeg
- mł. chor. sztab. Sławomir JANEDAJW 1872 Słupsk
- mł. chor. sztab. Mariusz MUZYKAJW 5889 Stargard Szcz.
- mł. chor. sztab. Robert STASZCZYK104 bzab Słupsk

Komisja obejmuje swoją właściwością Dowództwo 12. Dywizji Zmechanizowanej i jednostki organizacyjne podległe Dowódcy 12. DZ oraz niżej wymienione jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Wojsk Lądowych: 5. pułk inżynieryjny Szczecin-Podjuchy, Brygada Wsparcia Dowodzenia WKP-W Stargard Szczeciński, 8. pułk przeciwlotniczy Koszalin, 104. bzab Wałcz;

11) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 11 przy 16. Dywizji Zmechanizowanej, 82-300 Elbląg, ul. Podchorążych 1, w składzie:

przewodniczący - mjr Grzegorz NOWAKOWSKI Sztab 16 DZ Elbląg

zastępca przewodniczącego - kpt. Janusz PLICH 20 BZ Bartoszyce

sekretarz - kpt. Marek RUTKA 9 BKPanc Braniewo

członkowie:

- mjr Artur BARTNIK JW 3209 Elbląg

- kpt. Piotr SKOWRON 11. pa Węgorzewo

Komisja obejmuje swoją właściwością Dowództwo 16. Dywizji Zmechanizowanej i jednostki organizacyjne podległe Dowódcy 16 DZ oraz niżej wymienione jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Wojsk Lądowych: 11. pułk artylerii Węgorzewo, 9. pułk rozpoznawczy Lidzbark Warmiński, 49. pułk śmigłowców bojowych Pruszcz Gdański, 1. batalion zmechanizowany 7. BOW Lębork, 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców - Ostróda, Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz, Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Bemowo Piskie;

12) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 12 przy Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, 87-106 Toruń, ul. Sobieskiego 36, w składzie:

przewodniczący - mjr Andrzej MICHALSKI CSAiU Toruń

zastępca przewodniczącego - mjr Jędrzej DZIDA CSWLąd Poznań

sekretarz - sierż. sztab. Tomasz JABŁONOWSKI CSAiU Toruń

członkowie:

- mjr Jacek MICHALAK CSAiU Toruń

- kpt. Jan JACHYM CSWLąd Poznań

- kpt. Janusz KILANOWSKI CSAiU Toruń

- kpt. Waldemar NOWAK CSAiU Toruń

- kpt. Janusz SZCZERBETKA CSAiU Toruń

- chor. Artur KIELAK CSAiU Toruń

Komisja obejmuje swoją właściwością: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Toruń oraz niżej wymienione jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Wojsk Lądowych: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań, 56. pułk śmigłowców bojowych Inowrocław, 4. pułk chemiczny Brodnica, 8. bat WRE Grudziądz, 2. Ośrodek Radioelektroniczny Przasnysz, 3. pdm Chełmno, Centrum Szkolenia WLąd. Drawsko Pomorskie, Centralną Grupę Działań Psychologicznych - Bydgoszcz, 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców - Grudziądz (od 01.01.2012 r. Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu);

13) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 13 przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, 05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2, w składzie:

przewodniczący - mjr Paweł NOWOTNIK CSŁiI Zegrze

zastępca przewodniczącego - mjr Mirosław KARPIŃSKI CSŁiI Zegrze

sekretarz - kpt. Daniel CZEKALSKI CSŁiI Zegrze

członkowie:

- ppłk Józef KOWALCZYK 1 DZ Legionowo

- mjr Mariusz WYSZKOWSKI CSŁiI Zegrze

- pan Mirosław CZAŁCZYŃSKI DGW

Komisja obejmuje swoją właściwością Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki Zegrze, niżej wymienione jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Wojsk Lądowych: Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych Kielce (od 01.01.2012 r. Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych - Kielce), 6. Brygadę Powietrznodesantową Kraków, 3. batalion zabezpieczenia DWLąd Warszawa, 5. pchem Tarnowskie Góry, 5. batalion dowodzenia Kraków, 9. batalion łączności Białobrzegi, 18. pułk rozpoznawczy - Białystok oraz niżej wymienione jednostki wojskowe DGW: JW 2414 Warszawa, JW 2420 Warszawa, JW 2063 (OZ) Warszawa, JW 3964 (OZ) Warszawa, JW 1245 Wrocław, JW 2286 Opole, JW 1551 Sieradz, 12 RWT Warszawa, Batalion Reprezentacyjny WP, Centralny Węzeł Łączności MON Warszawa (od dnia 01.01.2012 r. Centrum Wsparcia Teleinformatycznego), Ośrodek Reprezentacyjny WP Helenów, Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo;

14) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 14 przy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, 72-600 Świnoujście, ul. Bohaterów Września 31, w składzie:

przewodniczący - kmdr Julian URBANIAK 8 FOW Świnoujście

zastępca przewodniczącego - kmdr ppor. Kazimierz STANICH 8 FOW Świnoujście

sekretarz - kmdr por. Andrzej JANIK 8 FOW Świnoujście

członkowie:

- kmdr por. Marek KNETKI 8 FOW Świnoujście

- kpt. mar. Roman ADAMCZYK 8 FOW Świnoujście

- kpt. mar. Rafał GRZYBOWSKI 8 FOW Świnoujście

- kpt. mar. Tomasz KRYNICKI 8 FOW Świnoujście

- kpt. mar. Michał ŚWITEK 8 FOW Świnoujście

- kpt. Piotr ZMYSŁOWSKI 8 FOW Świnoujście

Komisja obejmuje swoją właściwością jednostki organizacyjne podległe Dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu;

15) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 15 przy 3. Flotylli Okrętów, 81-103 Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, w składzie:
Przewodniczący- kmdr ppor. Wojciech SOBOCIŃSKI3 FO Gdynia
Zastępca przewodniczącego- kmdr por. Marek JABŁONOWSKIBL MW Gdynia
Sekretarz- kmdr ppor. mar. Leszek MAJEK3 FO Gdynia
Członkowie:
- kmdr por. Sławomir PODOLSKIBL MW Gdynia
- kmdr por. Janusz SZELIGA3FO Gdynia
- kmdr ppor. Paweł MATLĘGABL MW Gdynia
- kmdr ppor. Marek OSIŃSKICS MW Ustka
- kmdr ppor. Krzysztof ROGOWSKICS MW Ustka
- kmdr ppor. Rafał ŚLIWIŃSKI3 FO Gdynia
- por. mar. Robert BEŁDYGA3 FO Gdynia

Komisja obejmuje swoją właściwością Dowództwo 3. Flotylli Okrętów, Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz jednostki organizacyjne podległe Dowódcom 3. Flotylli Okrętów i Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni oraz pozostałe jednostki podległe bezpośrednio Dowódcy Marynarki Wojennej;

2. Zakresy uprawnień członków Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych, zwanych dalej "komisjami" określa załącznik Nr 1 do decyzji2.
3. Zasady funkcjonowania komisji określa regulamin działalności komisji, opracowany przez przewodniczącego komisji i zatwierdzony przez kierownika (szefa, dowódcę, komendanta) jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, przy której została powołana komisja.
4. 2 Zasady wynagradzania członków komisji kwalifikacyjnej za przeprowadzone egzaminy określa zarządzenie Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 3).
5. 3 Komisje przeprowadzają egzamin stwierdzający posiadanie kwalifikacji na podstawie wniosku o ich sprawdzenie, sporządzonego przez jednostkę organizacyjną (pracodawcę) lub osobę zainteresowaną, na druku o symbolu:
a) MON-EKSPL-wige/2, dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie grupy 1, którego wzór określa załącznik Nr 3 do decyzji,
b) MON-EKSPL-wige/2a, dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie grupy 2, którego wzór określa załącznik Nr 4 do decyzji,
c) MON-EKSPL-wige/2b, dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie grupy 3, którego wzór określa załącznik Nr 5 do decyzji,
d) MON-EKSPL-wige/2c, dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie grupy 1 pkt 11, którego wzór określa załącznik Nr 6 do decyzji,
e) MON-EKSPL-wige/2d, dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie grupy 2 pkt 11, którego wzór określa załącznik Nr 7 do decyzji

- zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

6. 4 Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół egzaminacyjny na druku o symbolu:
a) MON-EKSPL-wige/3, dla osób egzaminowanych w zakresie grupy 1, którego wzór określa załącznik Nr 8 do decyzji,
b) MON-EKSPL-wige/3a, dla osób egzaminowanych w zakresie grupy 2, którego wzór określa załącznik Nr 9 do decyzji,
c) MON-EKSPL-wige/3b, dla osób egzaminowanych w zakresie grupy 3, którego wzór określa załącznik Nr 10 do decyzji,
d) MON-EKSPL-wige/3c, dla osób egzaminowanych w zakresie grupy 1 pkt 11, którego wzór określa załącznik Nr 11 do decyzji,
e) MON-EKSPL-wige/3d, dla osób egzaminowanych w zakresie grupy 2 pkt 11, którego wzór określa załącznik Nr 12 do decyzji,
f) MON-EKSPL-wige/4, zestawienie zbiorcze osób egzaminowanych, którego wzór określa załącznik Nr 13 do decyzji.
7. 5 Komisja wydaje świadectwo kwalifikacyjne na odpowiednim druku o symbolu:
a) MON-EKSPL-wige/1, w zakresie eksploatacji, którego wzór określa załącznik Nr 14 do decyzji,
b) MON-EKSPL-wige/1a, w zakresie dozoru, którego wzór określa załącznik Nr 15 do decyzji

- uprawniające do zajmowania się eksploatacją określonych urządzeń, instalacji i sieci, dla osób na stanowiskach pracy eksploatacji lub dozoru.

8. 6 Za planowanie oraz dystrybucję formularzy grupy MON-EKSPL-wige odpowiadają organy zaopatrywania właściwe dla kierowników jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (szefów, dowódców, komendantów), na wniosek których powołano komisje.
9. Komisje posługują się pieczęciami, których wzór określa załącznik Nr 2 do decyzji.
10. Szef Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej (WIGE), przeprowadza corocznie przeszkolenie przewodniczących i sekretarzy komisji w zakresie znajomości aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących gospodarki energetycznej oraz odpowiednich resortowych przepisów i instrukcji eksploatacji energetycznych urządzeń i sprzętu wojskowego (UiSW).
11. 7 Kierownicy (szefowie, dowódcy, komendanci) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, przy których zostały powołane komisje oraz w których odbywają służbę lub są zatrudnieni przedstawiciele komisji, zapewniają:
1) udział przewodniczących i sekretarzy komisji w szkoleniu, o którym mowa w pkt 10;
2) udział członków komisji w szkoleniu, o którym mowa w pkt 12;
3) udział członków komisji w sesjach egzaminacyjnych na wniosek przewodniczącego komisji;
4) obsługę logistyczną szkolenia, o którym mowa w pkt 10, w porozumieniu z Szefem WIGE.
12. Przewodniczący komisji:
1) 8 przeprowadzają szkolenie członków komisji, według potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w roku;
2) składają Szefowi WIGE dwa razy w roku (czerwiec, grudzień) sprawozdanie z działalności komisji, zawierające zbiorcze wyniki przeprowadzonych egzaminów (miejsce egzaminu, rodzaj wydanych świadectw, ilość osób egzaminowanych, w tym z wynikiem pozytywnym) oraz wnioski i ewentualne propozycje do dalszej działalności.
13. Traci moc Decyzja Nr 247/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych (Dz. Urz. MON Nr 10, poz. 111 oraz z 2006 r. Nr 6, poz. 63);
14. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr. 62, poz. 552, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.

2 Załącznik Nr 1 zostanie rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "LEX"

Zmiany załącznika nr 1 wynikające z pkt 2 decyzji nr 213/MON z dnia 17 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.12.142) zmieniające nin. decyzję nie zostały naniesione na tekst. Powyższe zmiany są dostępne za pośrednictwem powołanej decyzji.

Zmiany załącznika nr 1 wynikające z pkt 2 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniające nin. decyzję nie zostały naniesione na tekst. Powyższe zmiany są dostępne za pośrednictwem powołanej decyzji.

.................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZORY PIECZĘCI

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 9

EKSPL-wige/2a

WNIOSEK NR ......................*)

O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI OSOBY ZAJMUJĄCEJ SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI CIEPLNYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

na stanowisku: DOZORU/EKSPLOATACJI**)

w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym;**)

(WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM)

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 4 10

EKSPL-wige/2b

WNIOSEK NR ......................*)

O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI OSOBY ZAJMUJĄCEJ SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

na stanowisku: DOZORU / EKSPLOATACJI**)

w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym;**)

(WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM)

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 5 11

EKSPL-wige/2c

WNIOSEK NR ......................*)

O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI OSOBY ZAJMUJĄCEJ SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

na stanowisku: DOZORU/EKSPLOATACJI**)

w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym;**)

(WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM)

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 6 12

EKSPL-wige/2d

WNIOSEK NR ......................*)

O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI OSOBY ZAJMUJĄCEJ SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI CIEPLNYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

na stanowisku: DOZORU/EKSPLOATACJI**)

w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym;**)

(WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM)

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 7 13

EKSPL-wige/3

PROTOKÓŁ EGZAMINACYJNY NR ..........................*)

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 8 14

EKSPL-wige/3a

PROTOKÓŁ EGZAMINACYJNY NR ..........................*)

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 9 15

EKSPL-wige/3b

PROTOKÓŁ EGZAMINACYJNY NR ..........................*)

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 10 16

EKSPL-wige/3c

PROTOKÓŁ EGZAMINACYJNY NR ..........................*)

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 11 17

EKSPL-wige/3d

PROTOKÓŁ EGZAMINACYJNY NR ..........................*)

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 12 18

EKSPL-wige/4

ZESTAWIENIE ZBIORCZE Nr .............

osób egzaminowanych przez Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr .....

w ..........................................................

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 13 19

EKSPL-wige/1

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE Nr ..................

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 14 20

EKSPL-wige/1a

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE Nr ..................

grafika

1 Pkt 1:

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 1-3 decyzji nr 213/MON z dnia 17 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.12.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 lipca 2010 r.

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 1-3 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.

2 Pkt 4 zmieniony przez pkt 1 ppkt 4 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.
3 Pkt 5 zmieniony przez pkt 1 ppkt 4 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.
4 Pkt 6 zmieniony przez pkt 1 ppkt 4 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.
5 Pkt 7 zmieniony przez pkt 1 ppkt 4 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.
6 Pkt 8 zmieniony przez pkt 1 ppkt 4 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.
7 Pkt 11 zmieniony przez pkt 1 ppkt 4 decyzji nr 213/MON z dnia 17 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.12.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 lipca 2010 r.
8 Pkt 12 ppkt 1 zmieniony przez pkt 1 ppkt 5 decyzji nr 213/MON z dnia 17 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.12.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 lipca 2010 r.
9 Załącznik nr 3 dodany przez pkt 3 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.
10 Załącznik nr 4 uchylony przez pkt 3 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.
11 Załącznik nr 5 dodany przez pkt 3 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.
12 Załącznik nr 6 dodany przez pkt 3 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.
13 Załącznik nr 7 dodany przez pkt 3 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.
14 Załącznik nr 8 dodany przez pkt 3 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.
15 Załącznik nr 9 dodany przez pkt 3 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.
16 Załącznik nr 10 dodany przez pkt 3 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.
17 Załącznik nr 11 dodany przez pkt 3 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.
18 Załącznik nr 12 dodany przez pkt 3 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.
19 Załącznik nr 13 dodany przez pkt 3 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.
20 Załącznik nr 14 dodany przez pkt 3 decyzji nr 175/MON z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.137) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 czerwca 2011 r.