Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2018.32

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz powołania rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

Na podstawie art. 78 ust. 2, art. 80 ust. 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w składzie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§  2.  Powołuje się rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców zgodnie z listą określoną w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  3.  Traci moc zarządzenie Nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców (Dz. Urz. MEN poz. 27 oraz z 2016 r. poz. 9).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SKŁAD ODWOŁAWCZEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA NAUCZYCIELI PRZY MINISTRZE EDUKACJI NARODOWEJ

Przewodniczący:
Grażyna Ostrowskagłówny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Zastępcy przewodniczącego:
1. Iwona Greinerstarszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie
2. Eliza Polakdyrektor Przedszkola nr 18 w Warszawie
Członkowie Komisji:
1. Paweł Adachnauczyciel w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach
2. Elżbieta Agackadyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Fryderyka Chopina w Siemianowicach Śląskich
3. Dorota Ajdukiewiczpedagog w Zakładzie Poprawczym Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu
4. Jolanta Andrzejewskanauczyciel w Zespole Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku
5. Anna Apanasioneknauczyciel w Szkole Podstawowej nr 13 im. Komisji
Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze
6. Mariola Bakalarzdyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu
7. Beata Balińskadyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kielcach
8. Zofia Baniewskawicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 im. Wojska Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Poznaniu
9. Justyna Bartkowskawicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie
10. Agnieszka Błaszczaknauczyciel w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku
11. Janina Bonieckanauczyciel w Szkole Podstawowej im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku
12. Arkadiusz Borońnauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułoszowej
13. Beata Borowska - Podsiadładyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
14. Jan Bruskidyrektor Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach
15. Tomasz Brzeskidyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Ostródzie
16. Ewa Grażyna Budziachdyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
17. Jerzy Cachelnauczyciel w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
18. Anna Chadamnauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu
19. Ewa Chludzińskanauczyciel w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
20. Dorota Chmielewskapsycholog w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świebodzinie
21. Aneta Cichońwizytator w Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura z Siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
22. Dorota Cieśladyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim
23. Henryka Cisowskadyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicz w Oblęgorku
24. Tomasz Cyganekdyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim
25. Grzegorz Czapladyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Kielcach
26. Mieczysław Czytajłodyrektor Młodzieżowego Domu Kultury "Dom Harcerza" im. Prof. Andrzeja Kamińskiego w Krakowie
27. Kinga Czyżdyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie
28. Jolanta Czyżewska - Świeckanauczyciel w Szkole Policealnej Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie
29. Zofia Dajczakdyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich
30. Anna Alina Dobropolskanauczyciel w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu
31. Wojciech Domańskidyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce
32. Maria Domaradzkadyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
33. Agnieszka Dulęba - Kosowskadyrektor Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim
34. Jerzy Dutkiewicznauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim
35. Lidia Dylewskadyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Radzionkowie
36. Sylwia Dylusdyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich
37. Iwona Dziedzic-Mykanauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach
38. Edyta Dzięgielewskanauczyciel w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Płocku
39. Lucyna Dzikiewicz- Niskidyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu
40. Halina Dziwuranauczyciel w Bursie Międzyszkolnej nr 1 w Zamościu
41. Wiesława ErwardtWicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim
42. Katarzyna Falkowskanauczyciel w Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach
43. Krzysztof Falkowskidyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
44. Anna Felińskadyrektor Szkoły Policealnej Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie
45. Marzenna Fenkaninpedagog w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim
46. Elżbieta Ewa Fijarczykdyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornacie
47. Jolanta Folwarskadyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach
48. Elżbieta Fudrostarszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu
49. Katarzyna Gagannauczyciel w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
50. Mariola Gajek- Czapladyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach
51. Elżbieta Galasdyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie
52. Agnieszka Galosnauczyciel w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie
53. Małgorzata Gałczyńskadyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu
54. Marzena Gapskadyrektor Zespołu Szkół w Bielicach
55. Iwona Gawełnauczyciel w Szkole Podstawowej nr 30 w Białymstoku
56. Dorota Gąciarzwicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie
57. Halina Gierasimowicznauczyciel w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim
58. Joanna Głębockanauczyciel w Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu
59. Paweł Głowickinauczyciel w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
60. Joanna Gołębiewskanauczyciel w Szkole Podstawowej nr 43 w Białymstoku
61. Bożena Górczyńskanauczyciel w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach
62. Anna Górskawicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
63. Marta Grabowskaim. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy nauczyciel w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu
64. Radosław Grązkadyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze
65. Joanna Grębocz - Cichockazastępca dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
66. Bernadeta Gruszkanauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej im. III Zgrupowania Armii Krajowej " Pocisk" w Dobrkowie
67. Ewa Grynickanauczyciel w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach
68. Małgorzata Ewa Gryń- Chlebickadyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy
69. Anna Gudekzastępca dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu
70. Stanisława Gurbowiczstarszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura Kuratorium Oświaty w Tczewie
71. Hanna Guzikwicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie
72. Mariola Hajdukoniswicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu
73. Anna Hazynauczyciel w Zespole Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku
74. Witold Herrmanndyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie
75. Małgorzata Jachowicz - Wróblewskadyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu
76. Marta Jagniątowskadyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach
77. Violetta Anna Janczenianauczyciel w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich
78. Stanisław Janusińskidyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Kielcach
79. Jolanta Jarockawicedyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie
80. Katarzyna Jastrzębskanauczyciel w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży
81 Anita Jatczaknauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku
82. Jadwiga Jeziorskadyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu
83. Andrzej Kaczmarekdyrektor Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu
84. Małgorzata Kaimdyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie
85. Bogdan Kalwatdyrektor Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Chęcinach
86. Jarosław Kałmuckinauczyciel w Szkole Podstawowej w Wasilkowie
87. Alicja Kaniuka-Drozdeknauczyciel w Szkole Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze
88. Barbara Kaplińskanauczyciel w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach
89. Monika Kędzierskawicedyrektor Zespołu Szkół im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
90. Bronisław Kisielstarszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
91. Anna Klepackanauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie
92. Sabina Kłosowskanauczyciel w Szkole Podstawowej w Skarlinie
93. Waldemar Konarskinauczyciel w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
94. Grzegorz Koniecznydyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie
95. Marek Kordusdyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu
96. Romana Iga Kornacka-Barczaknauczyciel w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach
97. Robert Kornbergdyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii
98. Tomasz Kosińskinauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie
99. Jarosław Kosobuckinauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy
100. Małgorzata Kosowska - Piesiodyrektor Przedszkola nr 328 "Akademia Pod Czereśnią" w Warszawie
101. Dorota Kostecka- Gnypnauczyciel w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach
102. Alicja Kostrzdyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie
103. Beata Kotowskawicedyrektor II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce
104. Justyna Kowalskawicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu
105. Monika Kozeradyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- Wierzchośw Sandomierzu
106. Jolanta Maria Krajczokwicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie
107. Jarosław Krajewskidyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie
108. Małgorzata Kramerdyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Arkadego Fidlera w Poznaniu
109. Jerzy Kruknauczyciel w Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrołęce
110. Beata Krupińskanauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim
111. Danuta Krysiewicz - Ulanowskanauczyciel w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku
112. Magdalena Książek - Gacekwizytator w Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej
113. Jarosław Kucharczyknauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich
114. Beata Kuchniewskadyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 Warszawie
115. Zofia Kuchtanauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Grudziądzu
116. Sławomir Kuczyńskiwicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie
117. Ewelina Kukawskanauczyciel w Szkole Podstawowej w Dobrynce
118. Andrzej Kupczaknauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Szkole Podstawowej nr 8 w Oławie
119. Eugeniusz Kurpieldyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku
120. Piotr Kuśdyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu
121. Joanna Laskowskanauczyciel w Szkole Podstawowej nr 32 im. Janusza
122. Roman LaskowskiKusocińskiego w Kielcach nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 160 im. Powstańców Śląskich w Łodzi
123. Anna Latoszek- Janickadyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie
124. Katarzyna Lechdyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
125. Emilia Lenarczykwychowawca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie
126. Agnieszka Lesiakdyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi
127. Paulina Lesisznauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzeczu
128. Beata Lipińskawicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku
129. Katarzyna Lisieckawicedyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu
130. Bogumiła Łętochadyrektor Przedszkola Samorządowego w Jaworniku
131. Dariusz Łobockidyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie
132. Piotr Łopusiewicznauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim
133. Bogusława Łukasiewiczpedagog w Schronisku dla Nieletnich w Gackach
134. Urszula Łuszcznauczyciel i pedagog w Szkole Podstawowej nr 69 im. Gen. Stanisława Sosabowskiego w Gdańsku
135. Agnieszka Łuszczyńska-Paszkonauczyciel w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach
136. Krystian Machowczykwychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
137. Ewa Maklakiewicznauczyciel w Przedszkolu nr 49 w Lublinie
138. Urszula Makowskanauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
139. Elżbieta Malinowskawizytator w Kuratorium Oświaty w Katowicach
- GulińskaDelegatura w Sosnowcu
140. Danuta Malinowskadyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sulęcinie
141. Iwona Manysdyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie
142. Małgorzata Marcinekdyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku
143. Anna Grażyna Marsulanauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
144. Barbara Marszałek - Szurekdyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze
145. Beata Mazurnauczyciel w Szkole Podstawowej im. KEN w Strzelewie
146. Mariola Maźniakstarszy wizytator w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie
147. Andrzej Mądrynauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
148. Irena Mazepusnauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju
149. Marek Michaliknauczyciel w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku
150. Alina Michalskanauczyciel w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Dominika Savio w Koninie
151. Jadwiga Mielczareknauczyciel w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
152. Jolanta Miękinadyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie
153. Agnieszka Milbrantdyrektor Społecznej Szkoły Podstawowa nr 30 STO w Warszawie
154. Adam Misiaknauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach
155. Grażyna Monik - Bukowskanauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach
156. Elżbieta Małgorzata Moskaldyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
157. Daniel Nadworskidyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku
158. Wojciech Nalberskinauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Radomiu
159. Katarzyna Niewiadomska - Węgrzyniaknauczyciel w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły
160. Beata Niziołekzastępca dyrektora w Kuratorium Oświaty w Kielcach
161. Edyta Niziołeknauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 5 w Skarżysku- Kamiennej
162. Magdalena Nowakowskawicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie
163. Dariusz Obarskidyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Zawichoście
164. Mariola Orłowskanauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej
165. Sylwester Ozgadyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach
166. Maria Pacholskanauczyciel w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu
167. Krzysztof Paluszkiewiczdyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale
168. Kinga Pałkadyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni
169. Józef Parysdyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach
170. Marzena Anna Paszkowskawicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej
171. Anna Pawlaknauczyciel w Zespole Oświatowym w Mikołajkach
172. Tomasz Pawlickidyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baruchowie
173. Wojciech Pengieldyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach
174. Jerzy Andrzej Pędzisznauczyciel w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu
175. Anna Pietrzakdyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
176. Ewa Płaksejdyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 we Wrocławiu
177. Anna Płochorczyknauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie
178. Mariola Początekdyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
179. Grażyna Pogonowskastarszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Poznaniu
180. Tomasz Połomskidyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu
181. Paweł Marek Poremskinauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie
182. Beata Prusdyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu
183. Ewa Przybysiak - Przybyszewskanauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
184. Jadwiga PuszWizytator w Kuratorium Oświaty w Białymstoku
185. Marcin Rakowskiwicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie
186. Iwona Raszkiewiczdyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce
187. Czesław Roczyńskidyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie
188. Ewa Rodziewiczdyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
189. Wioletta Romańskawicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
190. Katarzyna Roszakwicedyrektor Szkoły Podstawowej w Ogardach
191. Ewa Różańskadyrektor Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie
192. Magdalena Rupniewskadyrektor Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie
193. Beata Rypińskanauczyciel w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie
194. Anita Sankiewicznauczyciel w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie
195. Maria Sikorskanauczyciel w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Bruskiego w Pruszczu.
196. Grażyna Siptanauczyciel w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie
197. Małgorzata Skibińska-Bihunwicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Szczecinie
198. Robert Smędranauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej
199. Marzena Smugowskadyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce
200. Jolanta Sobocińskapedagog w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach
201. Piotr Sochanauczyciel w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach
202. Małgorzata Sołtyswicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu
203. Katarzyna Sołtysiakdyrektor Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu
204. Małgorzata Sowadyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach
205. Adam Sowińskinauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu
206. Arletta Stacheckadyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Międzyrzeczu
207. Renata Stańczykdyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Krakowie
208. Anna Stepaniknauczyciel w Szkole Podstawowej nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie
209. Barbara Stępieńwicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Szczecinie
210. Bożena Stępieńwicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie
211. Krzysztof Stępniewskidyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie
212. Dorota Suchaczdyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku
213. Izabela Sulikowska - Suchynauczyciel w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
214. Beata Sutkowskanauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Starej Jastrząbce
215. Elżbieta Szaflińska - Gryńdyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu
216. Dorota Szamborskanauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi
217. Adam Szawarskiwicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach
218. Agnieszka Szczechdyrektor Szkoły Podstawowej w Błoniu
219. Katarzyna Szczęsnowicznauczyciel w Szkole Podstawowej nr 49 w Białymstoku
220. Joanna Szelągdyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie
221. Dariusz Szklarskidyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 im. Prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie
222. Alicja Szmuc-Jaskotdyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie
223. Ewa Szpindanauczyciel w Szkole Policealnej Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie
224. Jadwiga Szramiakstarszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Opolu
225. Rafał Szutkiewicznauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomiu
226. Barbara Szymańskadyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie
227. Beata Szymczakowskadyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwnicy
228. Hanna Szyszkastarszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
229. Cezary Tomczykwicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach
230. Bogdan Andrzej Tomeckiwicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
231. Antoni Trojandyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
232. Paweł Trzeciakwicedyrektor Bursy Szkolnej w Białej Podlaskiej
233. Barbara Turalskawizytator w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie
234. Jacek Jan Tyczkadyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Nysie
235. Waldemar Tyszczuknauczyciel w Zespole Szkół w Puchaczowie
236. Renata Ulatowskadyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie
237. Rafał Wachowiaknauczyciel w Zespole Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Śremie
238. Joanna Wagenknecht-Filakierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Rudzie
239. Małgorzata Walczakdyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach
240. Tomasz Walickidyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie
241. Krzysztof Warchołnauczyciel w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu
242. Renata Wereszczyńskinauczyciel w Przedszkolu "Baśniowy Dworek" w Łazach-Łukowie
243. Adriana Węsierskawicedyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu
244. Daniel Wilczyńskidyrektor Zakładu Poprawczego i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
245. Beata Ewa Wilgatnauczyciel w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku
246. Jan Konrad Wilkanowskinauczyciel w Szkole Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie
247. Alina Winkielnauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
248. Beata Wolakp.o. dyrektora w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
249. Jolanta Wolanindyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzeczu Podlaskim
250. Urszula Woźniaknauczyciel w Młodzieżowym Domu Kultury w Warszawie
251. Dariusz Wójcikdyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach
252. Jolanta Ewa Wójciknauczyciel w Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach
253. Marzena Wójciknauczyciel w Przedszkolu nr 6 "Pod Zielonym Parasolem" w Morągu
254. Wiesława Wronadyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach
255. Marek Wróbeldyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu
256. Anna Wróbelnauczyciel w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Jarosławiu
257. Dariusz Wypychnauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach
258. Dorota Wyrzykowskanauczyciel w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej
259. Aldona Wysockanauczyciel w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie
260. Wojciech Zajączastępca dyrektora w Kuratorium Oświaty w Katowicach
261. Anna Zaniewskanauczyciel w Szkole Podstawowej nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu
262. Elżbieta Zatońnauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku
263. Aleksander Kazimierznauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 1
Zawalichw Ostrołęce
264. Tomasz Zemstawicedyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach
265. Maria Ziółkowskawicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Grodkowie
266. Ewa Aneta Ziółkowskanauczyciel w Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim
267. Katarzyna Zwieczorowskanauczyciel w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach
268. Jolanta Ewa Żaczeknauczyciel w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łącznej
269. Renata Żukiewicz- Topadyrektor Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
270. Renata Żukowskanauczyciel w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach

ZAŁĄCZNIK Nr  2  2  

LISTA RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH

Rzecznik dyscyplinarny właściwy w sprawach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej

Agnieszka Korpas-Mattusch - radca prawny w Departamencie Prawnym

Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego właściwego w sprawach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej

1. Dorota Dębkowska - główny specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego
2. Tomasz Kulasa - naczelnik wydziału w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji
3. Beata Kulawiec - naczelnik wydziału w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym
4. Marcin Nowak - zastępca dyrektora w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym
5. Marzenna Szczepańska - główny specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego
6. Maciej Wilczyński - naczelnik wydziału w Biurze Administracyjnym
7. Agnieszka Zielińska - radca ministra w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 31 z dnia 15 października 2019 r. (Dz.Urz.MEN.2019.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 października 2019 r.