Powołanie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki oraz powołania rzecznika... - OpenLEX

Powołanie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki oraz powołania rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2018.32

Akt indywidualny
Wersja od: 26 lutego 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki oraz powołania rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców 2

Na podstawie art. 78 ust. 2, art. 80 ust. 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) zarządza się, co następuje:
§  1.  3
 Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki w składzie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§  2. 
Powołuje się rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców zgodnie z listą określoną w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  3. 
Traci moc zarządzenie Nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców (Dz. Urz. MEN poz. 27 oraz z 2016 r. poz. 9).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4  

SKŁAD ODWOŁAWCZEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA NAUCZYCIELI PRZY MINISTRZE EDUKACJI I NAUKI

Przewodniczący:

Grażyna Ostrowska główny wizytator w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Zastępcy przewodniczącego:

1.
Magdalena Rupniewska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie
2.
Eliza Polak dyrektor Przedszkola nr 18 w Warszawie

Członkowie:

1.
Paweł Adach nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach
2.
Elżbieta Agacka dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Fryderyka Chopina w Siemianowicach Śląskich
3.
Dorota Ajdukiewicz pedagog w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu
4.
Jolanta Andrzejewska nauczyciel w Zespole Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku
5.
Anna Apanasionek nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze
6.
Mariola Bakalarz dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu
7.
Beata Balińska dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kielcach
8.
Zofia Baniewska wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 im. Wojska Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Poznaniu
9.
Justyna Bartkowska wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie
10.
Agnieszka Błaszczak nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku
11.
Janina Boniecka nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku
12.
Arkadiusz Boroń nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułoszowej
13.
Beata Borowska-Podsiadła dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
14.
Jan Bruski dyrektor Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach
15.
Tomasz Brzeski dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie
16.
Ewa Grażyna Budziach dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
17.
Anna Chadam nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu
18.
Ewa Chludzińska nauczyciel w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
19.
Dorota Chmielewska psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie
20.
Aneta Cichoń wizytator w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
21.
Dorota Cieśla dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim
22.
Henryka Cisowska dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicz w Oblęgorku
23.
Tomasz Cyganek dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim
24.
Grzegorz Czapla dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Kielcach
25.
Mieczysław Czytajło dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury "Dom Harcerza" im. prof. Andrzeja Kamiński ego w Krakowie
26.
Kinga Czyż dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie
27.
Jolanta Czyżewska-Świecka nauczyciel w Szkole Policealnej Medycznym Studium Zawodowym im. Stanisława Liebharta w Lublinie
28.
Zofia Dajczak dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich
29.
Anna Alina Dobropolska nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu
30.
Wojciech Domański dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce
31.
Maria Domaradzka dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
32.
Agnieszka dyrektor Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim Dulęba-Kosowska
33.
Jerzy Dutkiewicz nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim
34.
Lidia Dylewska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Radzionkowie
35.
Sylwia Dylus dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich
36.
Iwona Dziedzic-Муka nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach
37.
Edyta Dzięgielewska nauczyciel w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku
38.
Lucyna Dzikiewicz-Niski dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu
39.
Halina Dziwura nauczyciel w Bursie Międzyszkolnej nr 1 w Zamościu
40.
Wiesława Erwardt Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim
41.
Katarzyna Falkowska nauczyciel w Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach
42.
Krzysztof Falkowski dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
43.
Anna Felińska dyrektor Szkoły Policealnej Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie
44.
Marzenna Fenkanin pedagog w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim
45.
Elżbieta Ewa Fijarczyk dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sucharskiego w Ornecie
46.
Jolanta Folwarska dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach
47.
Elżbieta Fudro starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu
48.
Katarzyna Gagan nauczyciel w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
49.
Mariola Gajek-Czapla dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach
50.
Elżbieta Galas dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie
51.
Agnieszka Galos nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie
52.
Małgorzata Gałczyńska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu
53.
Marzena Gapska dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach
54.
Iwona Gaweł nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 30 w Białymstoku
55.
Dorota Gąciarz wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie
56.
Halina Gierasimowicz nauczyciel w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim
57.
Joanna Głębocka nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu
58.
Paweł Głowicki nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
59.
Joanna Gołębiewska dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Fastach
60.
Bożena Górczyńska nauczyciel w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach
61.
Anna Górska wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy
62.
Marta Grabowska nauczyciel w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu
63.
Iwona Greiner główny specjalista w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola w Warszawie
64.
Radosław Grązka dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze
65.
Joanna Grębocz-Cichocka zastępca dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
66.
Bernadeta Gruszka nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej im. III Zgrupowania Armii Krajowej "Pocisk" w Dobrkowie
67.
Ewa Grynicka nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach
68.
Małgorzata Ewa Gryń-Chlebicka dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy
69.
Hanna Guzik wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie
70.
Mariola Hajdukonis wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu
71.
Anna Hazy nauczyciel w Zespole Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku
72.
Witold Herrmann dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie
73.
Małgorzata Jachowicz-Wróblewska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu
74.
Marta Jagniątowska dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach
75.
Violetta Anna Janczenia nauczyciel w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich
76.
Stanisław Janusiński dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Kielcach
77.
Jolanta Jarocka wicedyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie
78.
Katarzyna Jastrzębska nauczyciel w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
79.
Anita Jatczak nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku
80.
Jadwiga Jeziorska dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu
81.
Andrzej Kaczmarek dyrektor Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu
82.
Małgorzata Kaim dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie
83.
Bogdan Kalwat dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Chęcinach
84.
Jarosław Kałmucki nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wasilkowie
85.
Alicja Kaniuka-Drozdek nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze
86.
Barbara Kaplińska nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 4 im. Księdza Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach
87.
Bronisław Kisiel starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
88.
Anna Klepacka nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie
89.
Sabina Kłosowska nauczyciel w Szkole Podstawowej w Skarlinie
90.
Waldemar Konarski nauczyciel w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
91.
Grzegorz Konieczny dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie
92.
Marek Kordus dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu
93.
Romana Iga nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Kornela Kornacka-Barczak Makuszyńskiego w Siedlcach
94.
Robert Kornberg dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii
95.
Tomasz Kosiński nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie
96.
Jarosław Kosobucki nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy
97.
Małgorzata Kosowska-Piesio dyrektor Przedszkola nr 328 "Akademia Pod Czereśnią" w Warszawie
98.
Dorota Kostecka-Gnyp nauczyciel w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach
99.
Alicja Kostrz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie
100.
Beata Kotowska wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce
101.
Justyna Kowalska wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu
102.
Monika dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Kozera-Wierzchoś w Sandomierzu
103.
Jolanta Maria Krajczok wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie
104.
Jarosław Krajewski dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Leste
105.
Małgorzata Kramer dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Arkadego Fidlera w Poznaniu
106.
Jerzy Kruk dyrektor Szkoły Podstawowej w Przystani
107.
Beata Krupińska nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim
108.
Danuta Krysiewicz-Uranowska nauczyciel w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku
109.
Magdalena Książek-Gacek wizytator w Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej
110.
Jarosław Kucharczyk nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich
111.
Beata Kuchniewska dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 w Warszawie
112.
Zofia Kuchta nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Grudziądzu
113.
Sławomir Kuczyński wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie
114.
Ewelina Kukawska nauczyciel w Szkole Podstawowej w Dobrynce
115.
Andrzej Kupczak nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Szkole Podstawowej nr 8 w Oławie
116.
Eugeniusz Kurpiel dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku
117.
Piotr Kuś dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu
118.
Joanna Laskowska nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach
119.
Roman Laskowski nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 160 im. Powstańców Śląskich w Łodzi
120.
Anna Latoszek-Janicka dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie
121.
Katarzyna Lech dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
122.
Emilia Lenarczyk wychowawca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie
123.
Agnieszka Lesiak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Nowej Wsi
124.
Paulina Lesisz nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzeczu
125.
Beata Lipińska wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku
126.
Katarzyna Lisiecka wicedyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu
127.
Bogumiła Łętocha dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jaworniku
128.
Dariusz Łobocki dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie
129.
Piotr Łopusiewicz wizytator w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
130.
Bogusława Łukasiewicz pedagog w Schronisku dla Nieletnich w Gackach
131.
Urszula Łuszcz nauczyciel i pedagog w Szkole Podstawowej nr 69 im. Generała Stanisława Sosabowskiego w Gdańsku
132.
Agnieszka Łuszczyńska-Paszko nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach
133.
Krystian Machowczyk wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
134.
Ewa Maklakiewicz nauczyciel w Przedszkolu nr 49 w Lublinie
135.
Urszula Makowska nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
136.
Elżbieta Malinowska-Gulińska wizytator w Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu
137.
Danuta Malinowska dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie
138.
Iwona Manys dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie
139.
Małgorzata Marcinek dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku
140.
Anna Grażyna Marsula nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
141.
Barbara Marszałek-Szurek dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze
142.
Marta Mazur nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie
143.
Mariola Maźniak główny wizytator w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie
144.
Andrzej Mądry nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
145.
Irena Mazepus nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju
146.
Marek Michalik nauczyciel w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku
147.
Alina Michalska nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozarzewie
148.
Jadwiga Mielczarek nauczyciel w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
149.
Jolanta Miękina dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie
150.
Agnieszka Milbrandt dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie
151.
Adam Misiak nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach
152.
Grażyna Monik-Bukowska nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach
153.
Elżbieta Małgorzata Moskal dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
154.
Daniel Nadworski dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku
155.
Wojciech Nalberski nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Radomiu
156.
Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak nauczyciel w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły
157.
Beata Niziołek zastępca dyrektora w Kuratorium Oświaty w Kielcach
158.
Edyta Niziołek nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 5 w Skarżysku-Kamiennej
159.
Magdalena Nowakowska wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie
160.
Dariusz Obarski dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Zawichoście
161.
Mariola Orłowska nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej
162.
Sylwester Ozga dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach
163.
Maria Pacholska nauczyciel w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu
164.
Krzysztof Paluszkiewicz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale
165.
Kinga Pałka dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni
166.
Józef Parys dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach
167.
Marzena Anna Paszkowska wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej
168.
Anna Pawlak nauczyciel w Zespole Oświatowym w Mikołajkach
169.
Tomasz Pawlicki dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baruchowie
170.
Wojciech Pengiel dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach
171.
Jerzy Andrzej Pędzisz nauczyciel w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu
172.
Anna Pietrzak dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
173.
Ewa Płaksej dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 we Wrocławiu
174.
Anna Płochorczyk nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie
175.
Mariola Początek dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
176.
Grażyna Pogonowska zastępca burmistrza w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu
177.
Tomasz Połomski dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu
178.
Paweł Marek Poremski nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie
179.
Beata Prus dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu
180.
Ewa Przybysiak-Przybyszewska nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
181.
Jadwiga Pusz Wizytator w Kuratorium Oświaty w Białymstoku
182.
Iwona Raszkiewicz dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce
183.
Czesław Roczyński dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie
184.
Ewa Rodziewicz dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
185.
Wioletta Romańska wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
186.
Katarzyna Roszak wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Ogardach
187.
Ewa Różańska dyrektor Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie
188.
Beata Rypińska nauczyciel w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie
189.
Anita Sankiewicz nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie
190.
Maria Sikorska nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Księdza Józefa Bruskiego w Pruszczu
191.
Grażyna Sipta nauczyciel w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie
192.
Małgorzata Skibińska-Bihun wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Szczecinie
193.
Robert Smędra nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej
194.
Marzena Smugowska dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce
195.
Jolanta Sobocińska pedagog w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach
196.
Piotr Socha nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach
197.
Małgorzata Sołtys wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu
198.
Katarzyna Sołtysiak dyrektor Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu
199.
Małgorzata Sowa dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach
200.
Adam Sowiński nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu
201.
Arletta Stachecka dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Międzyrzeczu
202.
Renata Stańczyk dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie
203.
Anna Stepanik nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie
204.
Barbara Stępień wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Szczecinie
205.
Bożena Stępień wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie
206.
Krzysztof Stępniewski dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie
207.
Dorota Suchacz dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku
208.
Izabela Sulikowska-Suchy nauczyciel w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
209.
Beata Sutkowska nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Starej Jastrząbce
210.
Elżbieta Szaflińska-Gryń dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu
211.
Dorota Szamborska nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi
212.
Adam Szawarski wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach
213.
Agnieszka Szczech dyrektor Szkoły Podstawowej w Błoniu
214.
Katarzyna Szczęsnowicz nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 49 w Białymstoku
215.
Joanna Szeląg dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie
216.
Dariusz Szklarski dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie
217.
Alicja Szmuc-Jaskot dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie
218.
Ewa Szpinda nauczyciel w Szkole Policealnej Medycznym Studium Zawodowym im. Stanisława Liebharta w Lublinie
219.
Jadwiga Szramiak starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Opolu
220.
Rafał Szutkiewicz nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomiu
221.
Barbara Szymańska dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie
222.
Beata Szymczakowska dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwnicy
223.
Hanna Szyszka starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
224.
Cezary Tomczyk wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach
225.
Bogdan Andrzej Tomecki wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
226.
Antoni Trojan dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
227.
Paweł Trzeciak wicedyrektor Bursy Szkolnej w Białej Podlaskiej
228.
Barbara Turalska główny wizytator w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie
229.
Jacek Jan Tyczka dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Nysie
230.
Waldemar Tyszczuk nauczyciel w Zespole Szkół w Puchaczowie
231.
Renata Ulatowska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie
232.
Rafał Wachowiak nauczyciel w Zespole Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Śremie
233.
Joanna Wagenknecht-Fila kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Rudzie
234.
Małgorzata Walczak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach
235.
Krzysztof Warchoł nauczyciel w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu
236.
Renata Wereszczyńska nauczyciel w Przedszkolu "Baśniowy Dworek" w Łazach-Łukowie
237.
Adriana Węsierska wicedyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu
238.
Daniel Wilczyński dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
239.
Beata Ewa Wilgat nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku
240.
Jan Konrad Wilkanowski nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie
241.
Alina Winkiel nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
242.
Beata Wolak p.o. dyrektora w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
243.
Jolanta Wolanin dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzeczu Podlaskim
244.
Urszula Woźniak nauczyciel w Młodzieżowym Domu Kultury w Warszawie
245.
Dariusz Wójcik dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach
246.
Jolanta Ewa Wójcik nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach
247.
Marzena Wójcik nauczyciel w Przedszkolu nr 6 "Pod Zielonym Parasolem" w Morągu
248.
Wiesława Wrona dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Księdza Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach
249.
Marek Wróbel dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu
250.
Anna Wróbel nauczyciel w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Jarosławiu
251.
Dariusz Wypych nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach
252.
Dorota Wyrzykowska nauczyciel w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej
253.
Aldona Wysocka nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie
254.
Wojciech Zając zastępca dyrektora w Kuratorium Oświaty w Katowicach
255.
Anna Zaniewska nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu
256.
Elżbieta Zatoń nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku
257.
Aleksander Kazimierz Zawalich nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce
258.
Tomasz Zemsta wicedyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach
259.
Maria Ziółkowska wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie
260.
Ewa Aneta Ziółkowska nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim
261.
Katarzyna Zwieczorowska nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach
262.
Jolanta Ewa Żaczek nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
263.
Renata Żukiewicz-Topa dyrektor Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
264.
Renata Żukowska nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach

ZAŁĄCZNIK Nr  2  5  

LISTA RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH

Rzecznik dyscyplinarny właściwy w sprawach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki

Wojciech Włodarczyk - radca prawny w Departamencie Prawa Oświatowego

Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego właściwego w sprawach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki

1.
Dorota Dębkowska - główny specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego
2.
Artur Górecki - zastępca dyrektora w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników
3.
Agnieszka Korpas-Mattusch - radca prawny w Departamencie Prawa Oświatowego
4.
Tomasz Kulasa - zastępca dyrektora w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników
5.
Beata Kulawiec - naczelnik wydziału w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym
6.
Marcin Nowak - zastępca dyrektora w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym
7.
Marzenna Szczepańska - główny specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego
8.
Maciej Wilczyński - naczelnik wydziału w Biurze Dyrektora Generalnego
9.
Agnieszka Zielińska - radca ministra w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).
2 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz.Urz.MEiN.2021.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lutego 2021 r.
3 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz.Urz.MEiN.2021.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lutego 2021 r.
4 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz.Urz.MEiN.2021.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lutego 2021 r.
5 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 31 z dnia 15 października 2019 r. (Dz.Urz.MEN.2019.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 października 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz.Urz.MEiN.2021.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lutego 2021 r.