Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PAA.2013.6

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I i II stopnia

Na podstawie art. 65 ust. 6 w związku z art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 poz. 264 i poz. 908) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I stopnia w składzie:
1) przewodniczący
- Maciej Jurkowski;
2) zastępca przewodniczącego
- Edward Raban;
3) 1  członkowie:
- Andrzej Głowacki,
- Agnieszka Jaworska - Sobczak,
- Janusz Henschke,
- Michał Strzelecki.
§  2.  Powołuje się Komisję do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego II stopnia w składzie:
1) przewodniczący
- Maciej Jurkowski;
2) zastępca przewodniczącego
- Marcin Zagrajek;
3) 2  członkowie:
- Marcin Dąbrowski,
- Andrzej Pawlak,
- Andrzej Głowacki,
- Andrzej Cholerzyński.
§  3.  Tracą moc:
1) decyzja Nr 3 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 21 listopada 2003 r. (zmieniona decyzją Nr 5 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 listopada 2011 r.) w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego stopnia pierwszego dla kandydatów na stanowisko inspektora dozoru jądrowego w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
2) decyzja Nr 4 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 21 listopada 2003 r. (zmieniona decyzją Nr 2 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 24 maja 2011 r.) w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego stopnia drugiego dla kandydatów na stanowisko inspektora dozoru jądrowego w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 7 z dnia 23 sierpnia 2013 r. (Dz.Urz.PAA.2013.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 sierpnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 5 z dnia 7 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.PAA.2017.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 4 z dnia 10 maja 2019 r. (Dz.Urz.PAA.2019.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 2019 r.

2 § 2 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 7 z dnia 23 sierpnia 2013 r. (Dz.Urz.PAA.2013.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 sierpnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 5 z dnia 7 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.PAA.2017.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 1 z dnia 12 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.PAA.2018.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 czerwca 2018 r.