Powołanie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 3 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 11-13 marca 2015 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.162

Akt indywidualny
Wersja od: 25 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 3 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 11-13 marca 2015 r.

Na podstawie art. 368 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia Nr 3 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 11-13 marca 2015 r. w składzie:
1)
Jerzy Bess - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
2)
dr Jolanta Grzegorczyk - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
3)
Bogusław Sędkowski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
4)
Ewa Zalewska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
5)
Tomasz Zbrojewski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
6)
Anna Gut - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
7)
Urszula Nieborak - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
8)
Magdalena Szcześniak - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
9)
Elwira Szurmińska-Kamińska - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dr Jolantę Grzegorczyk.
§  3.
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Białymstoku, Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Białymstoku, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Bydgoszczy, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Katowicach, Komisji Egzaminacyjnych nr 2 i nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Katowicach, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Kielcach, Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Kielcach, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Koszalinie, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Krakowie, Komisji Egzaminacyjnych nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Krakowie, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Poznaniu, Komisji Egzaminacyjnych nr 2, nr 3 i nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Poznaniu, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Wałbrzychu.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.