Powołanie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 26-29 marca 2019 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.137

Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 26-29 marca 2019 r.

Na podstawie art. 368 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 26-29 marca 2019 r. w składzie:
1)
Maciej Kowalski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
2)
Jerzy Paszkowski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
3)
dr Wojciech Stachurski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
4)
Janusz Sulima - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
5)
Hanna Wnękowska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
6)
Joanna Romana Cisak-Kochaniewicz - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
7)
Wojciech Gorczyca - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
8)
Witold Lewandowski - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
9)
Maciej Onichimowski - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dra Wojciecha Stachurskiego.
§  3. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Gdańsku, Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r. z siedzibą w Gdańsku, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Poznaniu, Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r. z siedzibą w Poznaniu, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Rzeszowie, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie, Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r. z siedzibą w Warszawie oznaczonych odpowiednio numerami od 2 do 10, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą we Wrocławiu i Komisji Egzaminacyjnych nr 2 i 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r. z siedzibą we Wrocławiu.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.