Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.190

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) Romana Górecka - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie - przewodniczący;
2) Małgorzata Kluziak - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - zastępca przewodniczącego;
3) Stefan Babiarz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - członek;
4) 1 Kinga Wójcicka-Pogorzelec - radca prawny - członek;
5) 2 Tomasz Wypych - radca prawny - członek;
6) dr hab. Zbigniew Jędrzejowski - Uniwersytet Warszawski - członek;
7) Jarosław Onyszczuk - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
1 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 sierpnia 2013 r. (Dz.Urz.MS.2013.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 2013 r.
2 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.124) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 lipca 2014 r.