Powierzenie wykonywania funkcji dyplomatycznych w Republice Nigru Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Arabskiej... - OpenLEX

Powierzenie wykonywania funkcji dyplomatycznych w Republice Nigru Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahirijji Ludowo-Socjalistycznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2004.4.46

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2004 r.

DECYZJA NR 29
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 9 sierpnia 2004 r.
w sprawie powierzenia wykonywania funkcji dyplomatycznych w Republice Nigru Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahirijji Ludowo-Socjalistycznej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) postanawia się, co następuje:
§  1.
Powierza się wykonywanie funkcji dyplomatycznych w Republice Nigru Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahirijji Ludowo-Socjalistycznej.
§  2.
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federalnej Republice Nigerii zaprzestaje wykonywania funkcji dyplomatycznych w Republice Nigru.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.