Postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzjach ustalających normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2006.8.65

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 16
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 27 czerwca 2006 r.
o postanowieniach w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzjach ustalających normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że:
1)
Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 20 czerwca 2006 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 12 czerwca 2006 r. ustalającej dla Wytwórni Płynów Diagnostycznych "STAMAR" Roman Szewczyk w Dąbrowie Górniczej, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji barwnika do retykulocytów - załącznik nr 1,
2)
Naczelnik Urzędu Celnego w Gliwicach w dniu 20 czerwca 2006 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 8 czerwca 2005 r. ustalającej dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego "ARHOS" S.A. w Raciborzu, normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego skażonego do produkcji wyrobów chemicznych - załącznik nr 2.

Teksty decyzji stanowią załączniki do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

POSTANOWIENIE

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

POSTANOWIENIE