Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.215

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie porozumień zawartych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Informuje się, że treść porozumień zawartych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego jest dostępna pod adresem: http://www.wug.gov.pl/prawo/porozumienia. 1
1 Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie porozumień zawartych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 77).