Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1989.3.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 1989 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 15 czerwca 1989 r.
w sprawie podstawy ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za przedłużone używanie odzieży roboczej i obuwia roboczego w 1989 r.

Na podstawie § 13 ust. 2 uchwały nr 136 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1981 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej (Monitor Polski z 1984 r. Nr 8, poz. 58) zarządza się, co następuje:
§  1. Obowiązujące średnie ceny podstawowych rodzajów odzieży i obuwia, stanowiące podstawę do ustalenia miesięcznego lub kwartalnego ekwiwalentu pieniężnego za używanie od dnia 1 stycznia 1989 r. odzieży roboczej, ochronnej odzieży ocieplonej i przeciwdeszczowej oraz obuwia ochronnego i roboczego wydanych do stałego indywidualnego użytkowania przez okres dłuższy niż ustalony w tabeli norm, określa załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wysokość podstawy do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla asortymentów odzieży i obuwia nie wymienionych w załączniku do zarządzenia określa się na podstawie średnich cen podobnych asortymentów odzieży i obuwia wymienionych w załączniku do zarządzenia.
§  3. Ekwiwalenty pieniężne nie naliczone do dnia 31 grudnia 1988 r. na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, należy obliczać i wypłacać na podstawie średnich cen określonych w załączniku do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ CEN NA 1989 r.

podstawowych rodzajów odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego
Lp.AsortymentCena średnia w złotych
Odzież robocza
1.Ubranie robocze7.200
2.Fartuch roboczy3.550
3.Kombinezon5.959
4.Bluza robocza3.450
5.Spodnie robocze3.900
6.Koszula flanelowa3.250
7.Kalesony flanelowe2.500
Odzież ocieplona
8.Ubranie ocieplone pikowane13.900
9.Ubranie ocieplone z podpinką18.400
10.Bluza ocieplona pikowana7.750
11.Bluza ocieplona z podpinką9.800
12.Kamizelka ocieplona5.250
13.Kurtka ocieplona20.550
Odzież przeciwdeszczowa
14.Płaszcz przeciwdeszczowy6.650
15.Kurtka przeciwdeszczowa6.300
Nakrycia głowy
16.a) letnie780
b) zimowe (uszanka)2.000
Bielizna dziana
17.Podkoszulka1.950
18.Kalesony1.550
Obuwie ochronne i robocze
19.Trzewiki ochronne z noskiem stalowym9.400
20.Trzewiki ochronne dekarskie i prądoprzewodzące4.700
21.Trzewiki robocze sk/sk i inne7.400
22.Półsaperki i saperki (skutery) ocieplone9.700
23.Trzewiki ocieplone6.000
24.Buty filcowo-skórzane12.950
25.Półbuty sk/gum i sk/inne6.600
26.Kozaczki damskie11.200
27.Laczki i pantolety na spodach drewnianych2.050
28.Obuwie profilaktyczne tekstylne2.550
29.Obuwie profilaktyczne skórzane4.450
30.Buty gumowe górnicze3.200
31.Buty gumowe ochronne kwaso- i ługoochronne, solo- i olejoochronne dla przemysłu spożywczego4.600
32.Buty gumowe robocze2.650
33.Buty filcowo-gumowe5.400
34.Buty rybackie6.350