Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 450-470 MHz.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.URTiP.2005.9.27

Akt utracił moc
Wersja od: 12 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA URZĘDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY
z dnia 1 września 2005 r.
w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 450-470 MHz

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 oraz Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 450-470 MHz, zwany dalej "planem".
2.
Plan stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PLAN ZAGOSPODAROWANIA CZĘSTOTLIWOŚCI DLA ZAKRESU 450-470 MHz1)

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 450-470 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127):
Lp.fdolna (MHZ)fgórna (MHz)PrzeznaczenieUżytkowanie
268450,0452,5STAŁA

RUCHOMA

rządowe

rządowe

269452,5457,0STAŁA

RUCHOMA

cywilno-rządowe cywilne
270457460STAŁA

RUCHOMA POL.23

5.287

cywilno-rządowe cywilne
271460,0462,5STAŁA

RUCHOMA

5.289

rządowe

rządowe

272462,5467,0STAŁA

RUCHOMA

5.289

cywilno-rządowe cywilne
273467,0469,7STAŁA

RUCHOMA

5.287 5.289

cywilno-rządowe cywilne
274469,7470,0STAŁA

5.289 POL.23

cywilno-rządowe
5.287Częstotliwości 457,525 MHz; 457,550 MHz; 457,575 MHz; 467,525 MHz; 467,550 MHz i 467,575 MHz mogą być używane w służbie ruchomej morskiej przez stacje łączności pokładowej. W razie potrzeby, urządzenia przeznaczone dla odstępu kanałowego 12,5 kHz wykorzystujące również dodatkowe częstotliwości 457,5375 MHz; 457,5625 MHz; 467,5375 MHz i 467,5625 MHz mogą być wprowadzone do komunikacji pokładowej. Użytkowanie tych częstotliwości na wodach terytorialnych może nastąpić na podstawie regulacji krajowych zainteresowanej administracji. Charakterystyki używanych do takiej łączności urządzeń powinny odpowiadać wymaganiom Zalecenia ITU-R M.1174 (Uchwała 341).
5.289Zakresy 460-470 MHz i 1.690-1.710 MHz mogą być także użytkowane przez służbę satelitarną badań Ziemi dla zastosowań innych niż przewidziane w ramach służby meteorologicznej satelitarnej, do transmisji kosmos-Ziemia pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy innych stacji działających zgodnie z Tablicą Przeznaczeń Częstotliwości.
POL.23Użytkownicy rządowi mogą wykorzystywać określone częstotliwości w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 450-470 MHz.

2.1 Ustala się, że zakresy częstotliwości 450,0-452,5 MHz oraz 460,0-462,5 MHz są użytkowane jako rządowe.

2.2 Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości w zakresach 452,5-459,7 MHz oraz 462,5 - 469,7 MHz w służbie ruchomej.

2.2.1 Ustala się, że wykorzystywanie zakresów 452,5-457,0 MHz oraz 462,5-467,0 MHz w służbie ruchomej jest możliwe tylko w systemach ruchomych publicznych sieci telefonicznych o strukturze komórkowej NMT-450i, w celu świadczenia usług w tej sieci.

2.2.2 Dla zakresów częstotliwości 452,5-457,0 MHz oraz 462,5-467,0 MHz, o których mowa w pkt 2.2.1, określa się:

Zalecane normy zharmonizowane-
Plan aranżacji kanałówNMT_A25
Dokumenty związane
Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzje-
ZaleceniaT/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29,7-960 MHz
RaportyECC Report 025 Strategies for the European use of frequency spectrum for PMR/PAMR applications
Współużytkowanie z innymi służbamiDopuszcza się współużytkowanie tych zakresów częstotliwości z systemami służby stałej wykorzystywanymi przez użytkowników cywilnych lub rządowych.

2.2.3 Dla zakresów częstotliwości 452,5-457,0 MHz oraz 462,5-467,0 MHz, o których mowa w pkt 2.2.1, określa się plan aranżacji kanałów:

Nazwa planuNMT_A25
OpisJest to plan dupleksowy przeznaczony dla sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu komórkowego w systemie NMT 450i.
ŹródłoPlan własny
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 452,500 + n*0,025

FG(n) = FD(n) + 10

1 Ł n Ł 180

Szerokość kanału25 kHz
UwagiStacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksowym.
Nr kanałuFD [MHz]FG [MHz]
1452,525462,525
2452,550462,550
.........
180457,000467,000

2.2.4 Ustala się, że wykorzystywanie zakresów 457,0-459,7 MHz oraz 467,0-469,7 MHz w służbie ruchomej jest możliwe przez wąskopasmowe dyspozytorskie systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej, w tym typu trankingowego oraz systemy transmisji danych o krajowym i regionalnym obszarze działania.

2.2.5 Dla zakresów częstotliwości 457,0-459,7 MHz oraz 467,0-469,7 MHz, o których mowa w pkt 2.2.4, określa się:

Zalecane normy zharmonizowanePN-ETSI EN 300 086-2 V1.1.1:2005 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe z wewnętrznym lub zewnętrznym złączem RF przeznaczone do analogowej transmisji mowy. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
PN-ETSI EN 300 113-2 V1.2.1:2003 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe przewidywane do transmisji danych (i/lub mowy) wykorzystujące modulacje z lub bez stałej obwiedni i wyposażone w złącze antenowe. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
PN-ETSI EN 300 219-2 V1.1.1:2003 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe emitujące sygnały uruchamiające specyficzne działanie odbiorników. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
PN-ETSI EN 300 296-2 V1.1.1:2003 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe wykorzystujące anteny zintegrowane, przeznaczone przede wszystkim do analogowej transmisji mowy. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
PN-ETSI EN 300 341-2 V1.1.1:2003 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma (RP 02). Urządzenia radiowe ze zintegrowaną anteną, emitujące sygnały wywołujące specyficzne działanie odbiorników. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
PN-ETSI EN 300 390-2 V1.1.1:2003 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe przeznaczone do transmisji danych (i mowy) z anteną zintegrowaną. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
PN-ETSI EN 300 471-2 V1.1.1:2003 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Protokół dostępu i reguły zajętości w kanałach wspólnych wykorzystywanych w urządzeniach zgodnie z normą EN 300 113. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Plan aranżacji kanałów460-1A12,5 dla kanałów o szerokości 12,5 kHz
Maksymalna moc promieniowania25 W = 14 dBW (ERP)
Dokumenty związane
Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzje-
ZaleceniaT/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29,7-960 MHz
RaportyECC Report 025 Strategies for the European use of frequency spectrum for PMR/PAMR applications
Współużytkowanie z innymi służbamiDopuszcza się współużytkowanie tych zakresów częstotliwości z systemami służby stałej wykorzystywanymi przez użytkowników rządowych.

2.2.6 Dla zakresów częstotliwości 457,0-459,7 MHz oraz 467,0-469,7 MHz, o których mowa w pkt 2.2.4, określa się plan aranżacji kanałów:

Nazwa planu460-1A12,5
OpisJest to plan dupleksowy przeznaczony dla dyspozytorskich systemów radiokomunikacji ruchomej lądowej, w tym typu trankingowego oraz systemów transmisji danych o krajowym i regionalnym obszarze działania.
ŹródłoZalecanie T/R 25-08
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 450,0000 + n*0,0125

FG(n) = FD(n) + 10

562 Ł n Ł 775

Szerokość kanału12,5 kHz
UwagiStacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksowym.
Nr kanałuFD [MHz]FG [MHz]
562457,0250467,0250
563457,0375467,0375
.........
775459,6875469,6875

2.2.7 Nie przewiduje się wykorzystywania zakresu 459,7-460,0 do wykonywania służby ruchomej.

2.3. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości w zakresach 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz w służbie stałej.

2.3.1 Ustala się, że wykorzystywanie zakresów 452,5-457,0 MHz oraz 462,5-467,0 MHz w służbie stałej wykonywanej w systemie NMT-450i jest możliwe tylko w celu świadczenia usług radiowego dostępu abonenckiego.

2.3.2 Dla zakresów częstotliwości 452,5-457,0 MHz oraz 462,5-467,0 MHz, o których mowa w pkt 2.3.1, określa się:

Zalecane normy zharmonizowane-
Plan aranżacji kanałówNMT_A25
Dokumenty związane
Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzje-
ZaleceniaT/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29,7-960 MHz
Raporty-
Współużytkowanie z innymi służbamiDopuszcza się współużytkowanie tych zakresów częstotliwości z systemami służby stałej wykorzystywanymi przez użytkowników cywilnych lub rządowych.

2.3.3 Dla zakresów częstotliwości 452,5-457,0 MHz oraz 462,5-467,0 MHz, o których mowa w pkt 2.3.1, określa się plan aranżacji kanałów:

Nazwa planuNMT_A25
OpisJest to plan dupleksowy przeznaczony dla sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu komórkowego w systemie NMT 450i.
ŹródłoPlan własny
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 452,500 + n*0,025

FG(n) = FD(n) + 10

1 Ł n Ł 180

Szerokość kanału25 kHz
UwagiStacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksowym.
Nr kanałuFD [MHz]FG [MHz]
1452,525462,525
2452,550462,550
.........
180457,000467,000

2.3.4 Ustala się, że wykorzystywanie zakresów 452,5-457,0 MHz oraz 462,5-467,0 MHz w służbie stałej jest możliwe przez szerokopasmowe cyfrowe systemy radiokomunikacyjne.

2.3.5 Dla zakresów częstotliwości 452,5-457,0 MHz oraz 462,5-467,0 MHz, o których mowa w pkt 2.3.4, określa się:

Zalecane normy zharmonizowaneETSI EN 301 449 V1.1.1 (2005-05) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum base stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI EN 301 526 V1.1.1 (2005-05) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum mobile stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI EN 302 426 V1.1.1 (2005-06) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum Repeaters operating in the 450 MHz cellular band (CDMA450) and the 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Dokumenty związane
Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzje-
ZaleceniaT/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the rangę 29,7-960 MHz
RaportyECC Report 022 The technical impact of introducing TAPS on 12.5 / 25 kHz PMR/PAMR technologies in the 380-400, 410-430 and 450-470 MHz bands

ECC Report 039 The technical impact of introducing CDMA-PAMR on 12.5/25 kHz PMR/PAMR technologies in the 410-430 and 450-470 MHz bands

Współużytkowanie z innymi służbamiDopuszcza się współużytkowanie przedmiotowych zakresów częstotliwości z systemami służby ruchomej oraz innymi systemami służby stałej wykorzystywanymi przez użytkowników cywilnych lub rządowych.

2.3.6. Dla zakresów częstotliwości 452,5-457,0 MHz oraz 462,5-467,0 MHz, o których mowa w pkt 2.3.4, aranżacji częstotliwości dokonuje się w następujący sposób:

1) dla kanałów o szerokości 200 kHz:

a) częstotliwości FD i FG wyznacza się z zależności:

FD(n) = 449,9 + 0,2*n

FG(n) = 459,9 + 0,2*n

n = 1, 2, ...

b) dopuszcza się przesunięcie częstotliwości środkowych kanałów o 100 kHz,

2) dla kanałów o szerokości 1,25 MHz:

a) częstotliwości FD i FG wyznacza się z zależności:

FD(n) = 449.375 + 1,25*n

FG(n) = 459.375 + 1,25*n

n = 1, 2, ...

b) dopuszcza się przesunięcie częstotliwości środkowych kanałów o wielokrotność 12,5 kHz, w celu zapewnienia elastyczności wyboru częstotliwości środkowych kanałów w celu umieszczenia kanałów wewnątrz pasma w optymalnym położeniu.

2.3.7 Ustala się, że wykorzystywanie zakresów 459,7-460,0 MHz oraz 469,7-470,0 MHz w służbie stałej jest możliwe przez systemy transmisji danych, wykorzystywane na obszarze kraju lub jego części.

2.3.8 Dla zakresów częstotliwości 459,7-460,0 MHz oraz 469,7-470,0 MHz, o których mowa w pkt 2.3.7, określa się:

Zalecane normy zharmonizowanePN-ETSI EN 300 113-2 V1.2.1:2003 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe przewidywane do transmisji danych (i/lub mowy) wykorzystujące modulacje z lub bez stałej obwiedni i wyposażone w złącze antenowe. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
PN-ETSI EN 300 390-2 V1.1.1:2003 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe przeznaczone do transmisji danych (i mowy) z anteną zintegrowaną. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
PN-ETSI EN 300 471-2 V1.1.1:2003 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Protokół dostępu i reguły zajętości w kanałach wspólnych wykorzystywanych w urządzeniach zgodnie z normą EN 300 113. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Plan aranżacji kanałów460-2A12,5 dla kanałów o szerokości 12,5 kHz
Maksymalna moc promieniowania25 W = 14 dBW (ERP)
Dokumenty związane
Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia
ECCDecyzje
ZaleceniaT/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29,7-960 MHz
Raporty
Współużytkowanie z innymi służbamiDopuszcza się współużytkowanie przedmiotowych zakresów częstotliwości z innymi systemami służby stałej wykorzystywanymi przez użytkowników rządowych.

2.3.9. Dla zakresów częstotliwości 459,7-460,0 MHz oraz 469,7-470,0 MHz, o których mowa w pkt 2.3.7, określa się plan aranżacji kanałów:

Nazwa planu460-2A12,5
OpisJest to plan dupleksowy przeznaczony dla sieci transmisji danych o krajowym i regionalnym obszarze działania.
ŹródłoZalecenie T/R 25-08
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 450,0000 + n*0,0125

FG(n) = FD(n) + 10

777 Ł n Ł 799

Szerokość kanału12,5 kHz
UwagiStacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksowym.
Nr kanałuFD [MHz]FG [MHz]
777459,7125469,7125
778459,2500469,2500
.........
799459,9875469,9875

2.3.10 W użytkowaniu cywilnym nie przewiduje się wykorzystywania zakresów 457,0-459,7 MHz oraz 467,0-469,7 MHz do wykonywania służby stałej.

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1) CDMA (Code Division Multiple Access) - wielodostęp z podziałem kodowym;

2) DEC (Decision) - decyzja;

3) ECC (Electronic Communications Committee) - Komitet Komunikacji Elektronicznej;

4) ERC (European Radiocommunications Committee) - Europejski Komitet Radiokomunikacji;

5) ERM (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters) - kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego;

6) ERP (Equivalent Radiated Power) - zastępcza moc promieniowania;

7) FD - częstotliwość środkowa kanału w dolnym zakresie dupleksowym;

8) fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

9) FG - częstotliwość środkowa kanału w górnym zakresie dupleksowym;

10) fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

11) ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

12) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) - Sektor Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

13) n - numer kanału w planie kanałowym;

14) NMT (Nordic Mobile Telephony) - skandynawski system telefonii ruchomej;

15) PAMR (Public Access Mobile Radio) - publicznie dostępne sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej;

16) PMR (Private Mobile Radio) - prywatne sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej;

17) R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment) - urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne;

18) REC (Recommendation) - zalecenie;

19) TAPS (TETRA Advanced Packet Service) - zaawansowane usługi transmisji pakietowej w standardzie TETRA;

20) TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) - ziemska cyfrowa radiowa łączność trankingowa.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności - wielkimi literami (np. STAŁA) - służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb.

_________

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nr 7(22)/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. Opinię w sprawie planu zagospodarowania dla zakresu częstotliwości 450-470 MHz Rada Telekomunikacji podjęła w drodze Uchwały Nr 4/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie URTiP nr 2(5)/2003 obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.