Organizacja wewnętrzna, szczegółowy zakres zadań i zasięg terytorialny Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie i podległych placówek terenowych oraz nadanie regulaminu organizacyjnego Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie i podległym placówkom terenowym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2019.36

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie organizacji wewnętrznej, szczegółowego zakresu zadań i zasięgu terytorialnego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie i podległych placówek terenowych oraz nadania regulaminu organizacyjnego Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie i podległym placówkom terenowym

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) w związku z § 5 ust. 5 i ust. 6 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. MRiRW z 2010 r. poz. 10, z 2016 r. poz. 1 oraz z 2017 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Z dniem 1 lutego 1992 r. został utworzony Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie, działający na obszarze województwa śląskiego.
2. 
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", działa na obszarze gmin:
1)
Częstochowa m. i gm.;
2)
Blachownia;
3)
Janów;
4)
Kamienica Polska;
5)
Kłomnice;
6)
Konopiska;
7)
Kruszyna;
8)
Mstów;
9)
Mykanów;
10)
Olsztyn;
11)
Poczesna;
12)
Rędziny;
13)
Starcza.
§  2. 
1. 
Oddział Regionalny Kasy obejmuje swym zasięgiem Placówki Terenowe Kasy w:
1)
Bielsku-Białej;
2)
Cieszynie;
3)
Gliwicach;
4)
Katowicach;
5)
Kłobucku;
6)
Koniecpolu;
7)
Lublińcu;
8)
Myszkowie;
9)
Pszczynie;
10)
Raciborzu;
11)
Rybniku;
12)
Żywcu.
2. 
Placówka Terenowa Kasy w Bielsku-Białej działa na obszarze gmin:
1)
Bielsko-Biała m. i gm.;
2)
Bestwina;
3)
Buczkowice;
4)
Czechowice - Dziedzice;
5)
Jasienica;
6)
Jaworze;
7)
Kozy;
8)
Porąbka;
9)
Szczyrk m. i gm.;
10)
Wilamowice;
11)
Wilkowice.
3. 
Placówka Terenowa Kasy w Cieszynie działa na obszarze gmin:
1)
Cieszyn m. i gm.;
2)
Brenna;
3)
Chybie;
4)
Dębowiec;
5)
Goleszów;
6)
Hażlach;
7)
Istebna;
8)
Skoczów;
9)
Strumień;
10)
Ustroń m. i gm.;
11)
Wisła m. i gm.
4. 
Placówka Terenowa Kasy w Gliwicach działa na obszarze gmin:
1)
Gliwice m. i gm.;
2)
Gierałtowice;
3)
Knurów m. i gm.;
4)
Pilchowice;
5)
Pyskowice m. i gm.;
6)
Rudziniec;
7)
Sośnicowice;
8)
Toszek;
9)
Wielowieś;
10)
Zabrze m. i gm.
5. 
Placówka Terenowa Kasy w Katowicach działa na obszarze gmin:
1)
Katowice m. i gm.;
2)
Będzin m. i gm.;
3)
Bieruń m. i gm.;
4)
Bobrowniki;
5)
Bytom m. i gm.;
6)
Chełm Śląski;
7)
Chorzów m. i gm.;
8)
Czeladź m. i gm.;
9)
Dąbrowa Górnicza m. i gm.;
10)
Imielin m. i gm.;
11)
Jaworzno m. i gm.;
12)
Kalety m. i gm.;
13)
Krupski Młyn;
14)
Lędziny m. i gm.;
15)
Łaziska Górne m. i gm.;
16)
Łazy;
17)
Miasteczko Śląskie m. i gm.;
18)
Mierzęcice;
19)
Mikołów m. i gm.;
20)
Mysłowice m. i gm.;
21)
Ogrodzieniec;
22)
Ornontowice;
23)
Orzesze m. i gm.;
24)
Ożarowice;
25)
Piekary Śląskie m. i gm.;
26)
Pilica;
27)
Poręba m. i gm.;
28)
Psary;
29)
Radzionków m. i gm.;
30)
Ruda Śląska m. i gm.;
31)
Siemianowice Śląskie m. i gm.;
32)
Siewierz;
33)
Sławków m. i gm;
34)
Sosnowiec m. i gm.;
35)
Świerklaniec;
36)
Świętochłowice m. i gm.;
37)
Tarnowskie Góry m. i gm.;
38)
Tworóg;
39)
Tychy m. i gm.;
40)
Wojkowice m. i gm.;
41)
Wyry;
42)
Zawiercie m. i gm.;
43)
Zbrosławice;
44)
Żarnowiec.
6. 
Placówka Terenowa Kasy w Kłobucku działa na obszarze gmin:
1)
Kłobuck;
2)
Krzepice;
3)
Lipie;
4)
Miedźno;
5)
Opatów;
6)
Panki;
7)
Popów;
8)
Przystajń;
9)
Wręczyca Wielka.
7. 
Placówka Terenowa Kasy w Koniecpolu działa na obszarze gmin:
1)
Koniecpol;
2)
Dąbrowa Zielona;
3)
Irządze;
4)
Lelów;
5)
Przyrów;
6)
Szczekociny.
8. 
Placówka Terenowa Kasy w Lublińcu działa na obszarze gmin:
1)
Lubliniec m. i gm.;
2)
Boronów;
3)
Ciasna;
4)
Herby;
5)
Kochanowice;
6)
Koszęcin;
7)
Pawonków;
8)
Woźniki.
9. 
Placówka Terenowa Kasy w Myszkowie działa na obszarze gmin:
1)
Myszków m. i gm.;
2)
Koziegłowy;
3)
Kroczyce;
4)
Niegowa;
5)
Poraj;
6)
Włodowice;
7)
Żarki.
10. 
Placówka Terenowa Kasy w Pszczynie działa na obszarze gmin:
1)
Pszczyna;
2)
Bojszowy;
3)
Goczałkowice - Zdrój;
4)
Kobiór;
5)
Miedźna;
6)
Pawłowice;
7)
Suszec;
8)
Zebrzydowice.
11. 
Placówka Terenowa Kasy w Raciborzu działa na obszarze gmin:
1)
Racibórz m. i gm.;
2)
Kornowac;
3)
Krzanowice;
4)
Krzyżanowice;
5)
Kuźnia Raciborska;
6)
Nędza;
7)
Pietrowice Wielkie;
8)
Rudnik.
12. 
Placówka Terenowa Kasy w Rybniku działa na obszarze gmin:
1)
Rybnik m. i gm.;
2)
Czerwionka - Leszczyny;
3)
Gaszowice;
4)
Godów;
5)
Gorzyce;
6)
Jastrzębie - Zdrój m. i gm.;
7)
Jejkowice;
8)
Lubomia;
9)
Lyski;
10)
Marklowice;
11)
Mszana;
12)
Pszów m. i gm.;
13)
Radlin m. i gm.;
14)
Rydułtowy m. i gm.;
15)
Świerklany;
16)
Wodzisław Śląski m. i gm.;
17)
Żory m. i gm.
13. 
Placówka Terenowa Kasy w Żywcu działa na obszarze gmin:
1)
Żywiec m. i gm.;
2)
Czernichów;
3)
Gilowice;
4)
Jeleśnia;
5)
Koszarawa;
6)
Lipowa;
7)
Łękawica;
8)
Łodygowice;
9)
Milówka;
10)
Radziechowy - Wieprz;
11)
Rajcza;
12)
Ślemień;
13)
Świnna;
14)
Ujsoły;
15)
Węgierska Górka.
§  3. 
Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań Oddziału Regionalnego Kasy w Częstochowie i podległych placówek terenowych określa regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  4. 
Bezpośredni nadzór nad działalnością Oddziału Regionalnego Kasy w Częstochowie sprawuje Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy.
§  5. 
Traci moc zarządzenie nr 18 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wewnętrznej, szczegółowego zakresu zadań i zasięgu terytorialnego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie i podległych placówek terenowych oraz nadania regulaminu organizacyjnego Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie i podległych placówek terenowych (Dz. Urz. KRUS poz. 18 oraz z 2017 r. poz. 57 i 65).
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin Organizacyjny Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie

grafika

Załącznik Nr  1

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OR KASV

Załącznik Nr  2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT KASY w Katowicach, której Prezes Kasy powierzył wykonywanie niektórych zadań przypisanych oddziałowi regionalnemu

Załącznik Nr  3

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT KASY w Kłobucku

Załącznik Nr  4

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT KASY w Bielsku - Białej

Załącznik Nr  5

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT KASY w Myszkowie

Załącznik Nr  6

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT KASY - w Cieszynie, Gliwicach, Koniecpolu, Lublińcu, Pszczynie, Raciborzu, Rybniku, Żvwcu