Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2019.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE Nr 9
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie opłaty za koordynację w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica

Na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów (Dz. U. poz. 768) ogłasza się, że opłata za koordynację każdej wykonanej operacji lotniczej startu i lądowania w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica w sezonie lato 2019 wynosi 18,70 zł.