Dziennik resortowy

Dz.Urz.MIniR.2018.51

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 586), w związku z art. 177 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), ogłasza się terminy i miejsce przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych w 2019 r. dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, wyznaczone przez Ministra Inwestycji i Rozwoju na podstawie § 18 ust. 1 rozporządzenia, stanowiące załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

Terminy postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych:

Lp.Etap postępowania kwalifikacyjnegoTermin postępowania kwalifikacyjnego
1.pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego15 lutego 2019 r.
drugi etap postępowania kwalifikacyjnego21-22 marca 2019 r.
2.pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego20 marca 2019 r.
drugi etap postępowania kwalifikacyjnego25-26 kwietnia 2019 r.
3.pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego24 kwietnia 2019 r.
drugi etap postępowania kwalifikacyjnego30-31 maja 2019 r.
4.pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego29 maja 2019 r.
drugi etap postępowania kwalifikacyjnego4-5 lipca 2019 r.
5.pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego3 lipca 2019 r.
drugi etap postępowania kwalifikacyjnego5-6 września 2019 r.
6.pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego4 września 2019 r.
drugi etap postępowania kwalifikacyjnego24-25 października 2019 r.
7.pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego23 października 2019 r.
drugi etap postępowania kwalifikacyjnego5-6 grudnia 2019 r.
Miejsce postępowania kwalifikacyjnego:

Warszawa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Chałubińskiego 4/6.

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 94 i 175).