Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2018.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 13
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 cz. I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 6 - "Eksploatacja statków powietrznych" (wydanie dziewiąte), część I - "Międzynarodowy zarobkowy transport lotniczy - samoloty", obejmujący poprawki od 1 do 39 - do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

ZAŁĄCZNIK

Eksploatacja Statków Powietrznych